В памет на светите апостоли Иродион, Агав, Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий

Свети апостол Иродион, родственик по плът на свети апостол Павел, бил от киликийския град Тарс. Той бил спътник и сътрудник на светите апостоли Петър и Павел и от тях бил поставен за епископ на град Патара. В сана на епископ свети Иродион дейно разпространявал християнското учение сред елините езичници. Тъй като свети Иродион обърнал към Христа мнозина от езичниците, юдеите от завист към този Божий служител се наговорили с идолослужителите елини, хванали светеца със сила и го предали на най-различни мъчения. При това едни немилосърдно биели светеца, други хвърляли по него камъни, трети го удряли с пръчки по главата. Един от мъчителите ударил светия с нож толкова силно, че той паднал като мъртъв; като помислили, че е умрял, мъчителите го оставили. Но светият апостол по Божията благодат останал жив и след това не малко се потрудил в Рим, проповядвайки словото Божие заедно със светия първовърховен апостол Петър. Апостол Павел, когато праща на Римляните посланието от Коринт, приветства в това послание и Иродиона, който тогава е бил в Рим заедно с апостол Петър: “Поздравете - казва той - сродника ми Иродиона”. А когато свети апостол Петър бил разпънат, тогава и Иродион, както свидетелства Метафраст, заедно с Олимп и много други вярващи бил посечен с меч.
Апостол Агав бил изпълнен с пророчески дар. За него се споменава в книга “Деяния на светите Апостоли”. Тук е казано, че когато от Иерусалим се събрали пророците в Антиохия, “един от тях, по име Агав, стана и предвести чрез Духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавдия”. В Кесария свети Агав предсказал на апостол Павел страданията, които ще го постигнат в Иерусалим, както разказва книга “Деяния на светите Апостоли”: “взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: това казва Дух Светий: така ще свържат иудеите в Иерусалим оня мъж, чийто е този пояс, и ще го предадат в ръце езически. Свети апостол Агав проповядвал за Христа в различни страни и мнозина от езичниците обърнал към Христовата вяра.
Свети апостол Руф, когото апостол Павел приветства в посланието към Римляните с тези думи: “Поздравете избрания в Господа Руфа”, бил епископ на град Тива, в Гърция.
Свети апостол Асинкрит, споменаван в същото това послание на апостол Павел към Римляните, бил епископ в Гиркания - област в Мала Азия.
Светите апостоли Флегонт и Ермий, споменавани в същото послание, били епископи: първият в тракийския град Маратон, а вторият в Далмация.
Всички тези апостоли от седемдесетте се подвизавали много, благовестейки Христовото Евангелие по цялата земя, като привели към Христа мнозина езичници. По различно време почти всички те били подложени и на различни мъки от страна както на иудеите, така и на елините, и като приели мъченически венец, със слава отишли при Господа.
 
Кондак на светите апостоли:
 
Били сте Христови ученици и най-свети апостоли, славен Иродионе, Агаве и Руф, Асинкрит, Флегонт и Ермий! Молете винаги Господа да прости съгрешенията ни на нас, които ви възпяваме.
 
В същия ден се празнува паметта на преподобния наш отец Нифонт, епископ Новгородски.

Всички жития за месец Април »

Свети отци на православието

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ