Акатист на Пресвета Богородица пред Нейната икона "УТОЛИ МОЯТА ПЕЧАЛ"

Акатист на Пресвета Богородица пред Нейната икона

Кондак 1

 
Велико и дивно избавление - Твоята честна икона - ни се даде, Преблагословена Дево, Владичице Богородице, и ние, Твоите раби, като се избавихме от злини с нейното явяване, гледайки към нея, Ти принасяме благодарствени песни. А Ти, като имаш непобедима сила, ни освободи от всякакви беди, за да Ти зовем:
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Икос 1

 
Множество Ангели и всички Небесни Воинства Те славят, Богородице, Царице на всички, изпълнила с радост душите ни с милостивото явяване на Твоята света икона, Богоизбрана Дево Владичице. Покланяйки се пред нея, Ти възнасяме умилени моления, и за Твоето милосърдно застъпничество за нас Ти зовем така:
Радвай се, благословена от Безначалния Отец; радвай се, жилище на Предвечния Син.
Радвай се, вместилище на Дух Светий; радвай се, защото Те славят многооките Херувими.
Радвай се, защото Ти принасят похвални песни шестокрилите Серафими; радвай се, възвеличена от всички Небесни Воинства.
Радвай се, защото всички земни колена Те изповядват като Божия Майка; радвай се, защото чрез Тебе се изпълва с веселие цялата вселена.
Радвай се, изцеление на всички наши недъзи; радвай се, защото с Твоите молитви утоляваш всяка наша печал.
Радвай се, защото по Твоето ходатайство се изпълняват всички наши молби; радвай се, защото пред Твоята честна икона благодарствено се покланяме на Тебе и Твоя Син.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 2

 
Всички Небесни Сили Те виждат, Богоизбрана Отроковице, как всякога предстоиш пред престола на Славата на Небесния Цар и се молиш на Твоя Син и Бог за християните, Небесна Царице. А ние, грешните, като гледаме на земята Твоята света икона и припадаме пред нея, радостно Ти се покланяме и зовем: Алилуия.
 
Икос 2

 
Дари ни разум, Всеусърдна наша Застъпнице, Небесна Царице, защото как можем със скверни уста да възпяваме Твоето име? Като наша Ходатайка за всички блага, Ти си силна да ни помогнеш във всичко, та с умиление да Ти пеем:
Радвай се, принасяща молитви пред Твоя Син и Бог за наше утешение; радвай се, защото с Твоите молитви избавяш очите ни от сълзи на вечно ридание.
Радвай се, защото с Твоите Майчини молитви скланяш към милост Твоя Син и Бог; радвай се, защото с Твоите молитви утоляваш праведния Божи гняв, насочен против нас.
Радвай се, защото по Твоето ходатайство се прощават нашите грехове; радвай се, защото с Твоята помощ се очистват нашите страсти.
Радвай се, защото с Твоето застъпничество разрушаваш нашите временни скърби; радвай се, защото ни помагаш във всякакви беди и нужди.
Радвай се, защото винаги прославяш онези, които Те славят; радвай се, защото с Твоята радост утоляваш нашите печали.
Радвай се, Подателко на вечно веселие; радвай се, отваряща за нас райските врати.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 3

 
Силата на Всевишния Те осени да се застъпваш бързо и топло за всички, които вярно прибягват към Теб и се покланят на Твоята честна икона, защото само на Тебе, Нетленна и Пречиста Майко Божия, се даде дар да изпълняваш всяка наша блага молба и Ти едничка можеш да ни помогнеш, щом пожелаеш. Затова всяка възраст славослови Твоя Син и наш Бог и зове: Алилуия.
 
Икос 3

 
Имайки неизчерпаемо богатство на милосърдие, Ти по всички земни краища простираш ръка за помощ и подаваш изцеление на болните, облекчение на страдащите, проглеждане на слепите и даряваш всичко потребно на всички. А ние благодарно Ти пеем така:
Радвай се, едничка Майко, явяваща ни милосърдие; радвай се, откриваща ни многоценно съкровище на милост.
Радвай се, даряваща изобилни щедрости на всички; радвай се, даваща слово на премъдрост на просещите.
Радвай се, подаваща на младите преуспяване в ум и разум; радвай се, изцеляваща нашите греховни рани.
Радвай се, въвеждаща праведните в райските жилища; радвай се, Надежда и Укрепление на отчаяните с бъдещите блага.
Радвай се, защото скоро издигаш всички паднали с Твоята благодат; радвай се, подаваща помощ на всички, които Ти просят.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 4

 
Ти винаги помагаш на постигнатите от много беди, Царице Небесна, които с вяра прибягват към Тебе, както някога си казала за Твоята първоизписана икона: “С този образ е Моята благодат и сила”. И ние истинно вярваме, че ще послушаш молбите на призоваващите Твоето свято име, които пеят на Твоя Син: Алилуия.
 
Икос 4

 
Господ на Небесата слуша Твоите усърдни молитви за нас, Избрана Палато на Светия Дух, и изпълнява Твоите молби. А ние, грешните, видели Твоята света икона, светеща ни като светозарно слънце на земята, на Тебе, Майко Божия, дръзновено възгласяме:
Радвай се, явяваща ни Мисленото Слънце; радвай се, защото ни просвещаваш с незалязваща светлина.
Радвай се, оживяваща умъртвените от грехове; радвай се, защото развързваш утробите на неплодните майки.
Радвай се, защото бързо прогонваш внезапно нападащите ни зли врагове; радвай се, защото винаги ни услаждаш с желаните блага.
Радвай се, защото скоро ни утешаваш в беди и печали; радвай се, защото спасяваш от внезапна смърт призоваващите с вяра Твоето име.
Радвай се, защото даряваш безкраен живот на уповаващите се на Тебе; радвай се, защото издигаш на Небето прибягващите към Теб с вяра и любов.
Радвай се, наша крепка Застъпнице; радвай се, наша защита във всякакви обстоятелства.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 5

 
Богопратена звезда - Твоята честна икона - си ни показала, Владичице на света. А ние, като гледаме към нея и се молим със сърдечна вяра, на Теб, Богородице, казваме: “Ти си непобедим щит и нерушима стена на нас, които Ти зовем: Алилуия”.
 
Икос 5

 
Небесните Сили видяха на Твоята ръка Създалия с ръцете Си човеците и Го познаха като Владика: а ние, грешните на земята, гледайки изобразена Тебе, Неговата Пречиста Майка, с любов простираща ръце към нас, умилено Ти зовем:
Радвай се, защото неопалимо държиш на ръце Божествения Огън, изгарящ нашите грехове; радвай се, носила на ръце Непристъпната Светлина, просвещаваща нашите души.
Радвай се, побеждаваща нашите видими и невидими врагове; радвай се, явяваща ни любов и милосърдие.
Радвай се, издигаща Своите ръце в молитва за нас към Бога; радвай се, отваряща ни вратите на Небесното Царство.
Радвай се, защитаваща ни с Твоята помощ; радвай се, прощаваща нашите грехове с Твоето ходатайство.
Радвай се, утоляваща нашите печали с Твоето моление; радвай се, защото по Твоето застъпничество се наслаждаваме на всички блага.
Радвай се, защото чрез Тебе се изпълняват всички наши благи желания.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 6

 
Богоносните Проповедници, Апостолите, след Възнесението на Господа, при освещаването на Твоя храм намериха Твоята икона, невидимо изписана с бои на стената, Владичице, и пееха на родения от Теб Бог: Алилуия.
 
Икос 6

 
Просияла си с премъдрост от Истинното Слънце на Правдата, Богоизбрана Отроковице, и изпращаш лъчи на истинно Богопознание, освещаващи всички, които Те изповядват като Божия Майка и Ти пеят така:
Радвай се, просвещаваща всички на Небесата с Твоята слава; радвай се, устройваща началото на човешкото спасение.
Радвай се, ковчеже на нашия живот, избавящ ни от смъртен потоп; радвай се, даряваща ни живот в райските обители.
Радвай се, наша Ходатайко пред Бога, спасяваща света; радвай се, бърза Застъпнице в беди.
Радвай се, изцеляваща всяка душевна и телесна болест у човеците; радвай се, защото скоро развързваш езика на немите и гъгнивите.
Радвай се, Подателко на всички блага на просещите от Тебе; радвай се, защото за всички източваш учението на благодатта.
Радвай се, защото обилно услаждаш с него всеки чин и възраст; радвай се, изпълнение на всички благи желания.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 7

 
Дълготърпеливият Всевидец Господ, като искаше да яви бездната на Своето човеколюбие и щедрости, Те избра за Своя Майка, неизчерпаем Извор на милост, та който е достоен за осъждане от праведния Божи съд, да бъде запазен по Твоето всесилно ходатайство и на Твоя Син и наш Бог умилено да зове: Алилуия.
 
Икос 7

 
Дивни дела си показал в Твоята Пречиста Майка, Господи, и си ни дарил Нейната дивна икона, просвещаваща по-светло от слънчевите лъчи човеците, които, виждайки Те като истинна Богородица, със сърдечна вяра и любов от душа Ти зоват така:
Радвай се, защото простираш на земята Твоята икона като покров над всички; радвай се, явяваща ни Твоето милосърдно застъпничество повече от всяка надежда.
Радвай се, защото навсякъде източваш извор на чудеса от Твоята икона; радвай се, просвещаваща всички с нейното явяване.
Радвай се, защото чрез нея явяваш ново знамение на благодатта в Църквата; радвай се, защото, гледайки Твоята икона, се покланяме на Самата Тебе, като истинна Богородица.
Радвай се, защото с Твоята икона, като с огнен стълб, прогонваш греховния мрак; радвай се, защото чрез нея утоляваш нашата печал.
Радвай се, осветила Църквата с нейното явяване; радвай се, защото с Твоето застъпничество запазваш нас, грешните.
Радвай се, защото разкъсваш вретището на нашите скърби; радвай се, защото ни обличаш във вечна радост.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 8

 
Ангелите възпяха Твоята света икона, странно и преславно явила се в Църквата, Апостолите я прославиха, ликът на светителите ѝ се поклони. А ние, грешните, припадаме пред нея, очаквайки Твоите велики и богати милости, и с веселие зовем: Алилуия.
 
Икос 8

 
Господ, владеещ над всички небесни и земни, като видя Теб, Своята Майка, как винаги предстоиш пред Него и Му принасяш умилено моление за нас, грешните, обеща да изпълни всички Твои молби. А ние, надявайки се на Твоите Майчини молитви за нас, Ти принасяме благодарствени песни:
Радвай се, вечно царуваща със Своя Син и Бог; радвай се, защото винаги Му принасяш моления за нас.
Радвай се, защото покриваш с милост всички прибягващи към Тебе; радвай се, Радост на всички, утоляваща нашите печали.
Радвай се, извършила нашето примирение с Бога; радвай се, съединила Бога с човеците.
Радвай се, устроила човешкото спасение; радвай се, разрушила клетвата на прародителския грях.
Радвай се, просветила с безсмъртие нашето смъртно естество; радвай се, умилила нашите ожесточени сърца.
Радвай се, въздигане на отчаяните към Бога; радвай се, съкрушила съсъдите на смъртта, приготвени за нас.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 9

 
Цялото ангелско естество Ти принася похвални песни, Божия Майко и Застъпнице за всички припадащи пред Теб и просещи Твоята помощ, защото с Твоето силно ходатайство развеселяваш праведните, застъпваш се за грешните, избавяш от беди и утоляваш печали, и се молиш за всички, които с вяра пеят: Алилуия.
 
Икос 9

 
Многоречивите витии, подобно на безгласни риби, недоумяват как да възхвалят славния празник на Твоята икона, Владичице, недостойни са и похвалите, които Ти принасяме от нашите скверни уста, но видели неизброимите благодеяния, явени ни от Твоята икона, ние се радваме с душа и сърце, и възгласяме:
Радвай се, хранеща ни в глад с хляба на живота; радвай се, запазваща ни с безсмъртие от пагубна смърт.
Радвай се, опазваща ни от труса на греха; радвай се, избавяща ни от смъртен потоп с Твоята крепка ръка.
Радвай се, прохлаждаща ни от огъня с росата на Твоите молитви; радвай се, закриляща ни от беди с Твоето силно застъпничество.
Радвай се, запазваща ни от меч с Твоята сила; радвай се, спасяваща ни от нашествие на другородци.
Радвай се, ограждаща ни от междуособни войни с истинен мир; радвай се, защото изцеляваш от смъртоносни рани прибягващите към Тебе.
Радвай се, защото с Твоето моление ни защитаваш от праведния Божи гняв, насочен против нас; радвай се, защото ни избавяш от всяка язва с Твоето честно ходатайство.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 10

 
Като искаше да спаси човешкия род от вражеска прелест, човеколюбивият Господ дари Тебе, Своята Майка, за Помощница на земните, като каза: “Синове човешки, Моята Майка да ви бъде Покров и Прибежище, Утешение на печалните, Радост на скърбящите, Застъпница за обидените, за да издигне от дълбините на греха всички, които зоват: Алилуия”.
 
Икос 10

 
“Царю Небесни - така се моли непрестанно за нас Небесната Царица, - приеми всеки човек, който Те слави и призовава Твоето Име, където се почита паметта на Твоето Свято Име, и прославящите Ме заради Твоето Име, и не ги отхвърляй от Твоето лице, но благоволи към тях, приеми всяко тяхно моление и ги избави от всякакви беди”. А ние, грешните, надявайки се на Твоите Майчини молитви, зовем така:
Радвай се, топла наша Молитвенице пред Бога; радвай се, защото много може да направи Твоята Майчина молитва, омилостивяваща Владиката.
Радвай се, Надежда на отчаяните, утоляваща тяхната печал; радвай се, озаряваща нашето недостойнство с Твоята благодат.
Радвай се, очистваща сквернотата ни с Твоята чистота; радвай се, възнасяща нашите моления с Твоето благоухание.
Радвай се, обръщаща нашата тленност в нетление; радвай се, лекуваща нашата немощ.
Радвай се, изцеляваща всички наши душевни и телесни болести; радвай се, защото разпръсваш налегналия ни облак на страсти, скърби и печали.
Радвай се, даряваща всичко полезно с Твоите всесилни молби.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 11

 
Всеумилено пение приеми от нас, Небесна Царице, и чуй молитвата, която Ти принасяме, Богородице Дево: към Тебе прибягваме в напасти, скърби и печали, пред Тебе проливаме сълзи в беди и Те молим: утоли нашите печали и приеми тази жертва от Твоите раби, които зоват: Алилуия.
 
Икос 11

 
Светоносна свещ на истинската Светлина си се явила за живеещите на земята, която просвещава душите на всички, почитащи явяването на Твоята икона, и наставлява в Божествено познание пеещите Ти така:
Радвай се, неугасима свещ от невеществения Огън, която ни просвещава; радвай се, незалязващ лъч от Божествената Светлина, който ни озарява.
Радвай се, Майко на Истинската Светлина, просвещаваща благочестивите души; радвай се, Майко на Бога на всички, утешаваща изстрадалите души.
Радвай се, защото спасяваш призоваващите Те на помощ и славещи Твоето Име; радвай се, защото даряваш непосрамваща кончина на уповаващите се на Тебе.
Радвай се, защото винаги помагаш на всички родове, почитащи Те като Божия Майка и наричащи Те Богородица; радвай се, защото с осеняването на Твоята света икона прогонваш от нас мечтанията на злите духове.
Радвай се, защото скоро ни утешаваш във внезапно нападащите ни скърби и печали; радвай се, даряваща радост на целия свят.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 12

 
Изпроси ни Божествена благодат от Небесния Владика и Твой Син и Бог, простри ни ръка за помощ, и с Твоите молитви утоли нашата печал, покрий ни с Твоите криле, прогони от нас всеки враг и противник, умири нашия живот, за да не погинем зле, но ни приеми във вечните обители, Покровителко наша, та да Ти пеем с радост: Алилуия.
 
Икос 12

 
Като могъща Помощница Те възпяваме, хвалим Те и умилено Ти се молим, вярваме и изповядваме, че Ти ще изпросиш временни и вечни блага за ония, които Те възпяват така:
Радвай се, спасяваща целия свят с Твоите молитви; радвай се, защото се застъпваш за цялата вселена с Твоето ходатайство.
Радвай се, защото подаваш на православните победа над варварите; радвай се, защото побеждаваш нашествията на другоплеменници над християните.
Радвай се, запазваща ни в благочестива вяра; радвай се, защото разпръсваш като прах по земята непочитащите Твоите свети икони.
Радвай се, защото скоро помагаш на покланящите се на Твоята икона и призоваващи Те на помощ, и на намиращите се в скърби; радвай се, наставляваща нас, грешните, към спасение и получаване на вечни блага.
Радвай се, защото изпросваш вечно царство за всички нас от Твоя Син и наш Бог; радвай се, даряваща безкраен живот на верните.
Радвай се, подаваща на всички всяко добро и полезно.
Радвай се, Радосте наша, избави ни от всяко зло и утоли нашата печал.
 
Кондак 13

 
О, Всевъзпявана Майко, Небесна Царице и Владичице, Дево Богородице, родила най-Святото от всички светии Слово, приеми това наше моление, утоли нашата печал, избави ни от всякакви напасти, беди и скърби, освободи ни от вечното осъждане и бъдещите мъки, и сподоби да влезем в райските обители нас, Твоите раби, които Ти зовем: Алилуия.
 
Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос “Множество Ангели...” и 1-ви кондак “Велико и дивно избавление...”.
 
 
Молитва първа
 
Надеждо на всички земни краища, Пречиста Дево, Господарко Богородице, утешение мое! Не се гнуси от мен, грешния, защото на Твоята милост се уповавам, угаси пламъка на греха и ороси с покаяние моето изсъхнало сърце, очисти моя ум от греховни помисли, приеми молитвата, която Ти принасям с въздишки от душа и сърце. Бъди ми Ходатайка пред Твоя Син и Бог, и отклони Неговия гняв с Твоите майчини молитви, изцели душевните и телесните язви, Госпожо Владичице, облекчи болестта на душата и тялото, умири бурята на злите вражески нападения, вземи бремето на моите грехове и не ме оставяй да погина докрай, и утеши моето съкрушено от печал сърце, за да Те славя до последното си издихание. Амин.
 
Молитва втора,от св. Ефрем Сирин
 
Дево, Владичице, Богородице, свръхестествено и неизказано родила Единородното Божие Слово, Твореца и Владиката на цялото видимо и невидимо творение, Единия Бог от Троица, Бог и Човек, станала жилище на Божеството, вместилище на всяка светиня и благодат, в което, по благоволението на Бога и Отца, със съдействието на Светия Дух, телесно е обитавала Пълнотата на Божеството, несравнено превъзнесена с боголепно достойнство и превъзхождаща всяка твар, Слава, Утешение и неизказано веселие на Ангелите, царствен венец на апостолите и пророците, непостижимо и чудно мъжество на мъчениците, Помощница в подвизите и Подателка на победи, приготвяща вечни и боголепни венци и въздаяния за подвижниците, по-висша от всяка чест, чест и слава на преподобните, безпогрешна Пътеводителка и Наставница на безмълвието, врата на откровения и духовни тайни, Извор на Светлина, врата на вечния живот, непресъхваща река на милосърдие, неизчерпаемо море на всички боголепни дарования и чудеса. Тебе молим и умоляваме, премилосърдна Майко на човеколюбивия Владика, бъди милостива към нас, смирените и недостойни Твои раби, погледни милостиво на нашето пленяване и смирение, изцели раните на нашите души и тела, разпръсни видимите и невидимите врагове, бъди крепка опора за нас, недостойните, пред лицето на нашите врагове, непобедимо оръжие, силно опълчение, Воевода и непобедима Защитница, покажи над нас Твоите древни и чудни милости, за да познаят нашите беззаконни врагове, че Твоят Син и Бог е единствен Цар и Владика и Ти си наистина Богородица, родила по плът Истинния Бог, и всичко е възможно за Тебе, и имаш сила да извършиш всичко, каквото пожелаеш, Владичице, на Небето и на земята, и да дариш полезното на всяка молба: на болните - здраве, на плаващите по море тишина и добро корабоплаване. Съпътствай и запазвай пътешестващите, спасявай от тежко робство пленените, утешавай печалните, облекчавай бедността и всяко друго телесно злострадание: избавяй всички от душевни недъзи и страсти, с Твоето невидимо застъпничество и внушение, та след като изминем пътя на този временен живот добре и безпрепятствено, чрез Теб да получим и вечните блага в Небесното Царство. Верните, почетени със страшното име на Единородния Твой Син, уповаващи се на Твоето застъпничество и Твоята милост, и имащи Те като Своя Ходатайка и Застъпница във всичко, невидимо укрепявай против обкръжаващите ги врагове, разпръсни облака на унинието, обгърнал душите им, избави ги от всяка душевна тегота и бреме, подай им ведро благодушие и радост, и възстанови мира и тишината в сърцето им. Спаси с Твоите молитви, Владичице, това посветено най-вече на Тебе паство, целия град и страна от глад, земетресение, потоп, огън, меч, нашествия на другородци, междуособни войни и отвърни всеки гняв, праведно насочен против нас, по благоволението и благодатта на единородния Твой Син и Бог, на Когото подобава всяка слава, чест и поклонение, с Неговия Безначален Отец и със Съвечния и Животворящ Негов Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Амин.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ