Наставления на Свети Василий Велики

Да се желае нещо повече, отколкото други неща – дори и нещо хубаво, е страст към състезаване, която произлиза от тщестлавието... Нека такъв се подчини на Апостола, Който увещава и казва: "Ядете ли, пиете ли, или нещо друго вършите, всичко за слава Божия вършете" (1Кор. 10:31). Защото състезаване, тщестлавие и самоугаждане са напълно чужди за тези, които законно се подвизават с добрия подвиг.

+++

„Първо трябва сам себе си да избавиш от недостатъците си и чак след това да откриваш недостатъците на другите”.
 
+++
 
"Монахът е истински християнин; аскетизмът не е в отделни аскетични действия, а в светостта, в благочестивото настроение и направление от цялата личност. Заедно с любовта към Бога, монахът е длъжен да проявява и любов към ближните."
 
+++
 
Не трябва да се грижим за онова, което не е толкова необходимо в живота, нито да се стремим към пресищане и разкош. Необходимо е да бъдем чисти от лакомия и от гиздене.
 
+++
 
Попитали Свети Василий Велики: "Допустимо ли е да се лъже, когато се има впредвид нещо полезно?
- Това не се допуска от Господа, който решително казва, че лъжата е от дявола (Йоан 8:44), като не сочи никаква разлика в лъжата.
 
+++
 
Както ръждата изпояжда желязото, така завистта – душата в която живее. Завистта е скръб за благополучието на ближния. Затова онзи, който е завистлив, той не страда никога от недостиг на скърби и печали... Когато му сторят добро, завистливият още повече се ядосва. Той се назкърбява повече от силата на благодетеля, отколкото усеща благодарност за направената му добрина.
 
Премъдър е бил оня, който е забранил даже да се яде хляб "у завистлив човек" (Прит. 23:6) Тук под хляб се разбира всяко общуване в живота. Както се грижим да поставяме лесно възпламенимо вещество далеч от огъня, така, по възможност, не трябва да влизаме в дружески разговор със завистливите, а да отстраняваме себе си от стрелите на завистта.
 
+++
 
Когато срещнеш човек, който обичайки да спори, встъпва в борба с тебе срещу истината и безспорното, то прекратявайки спора, отклони се от него... Защото, както мръсната вода прави за нищо негодни и най-добрите вина, така и злите беседи развращават добродетелните по живот и нрав хора.
 
+++
 
Който непрестанно празнослови в Божия храм, този не само без полза ходи, но и за вреда.
 
+++
 
Когато преразказваме житията на светиите, прославили се с благочестие, преди всичко прославяме Владиката, прославян в Своите раби.
 
+++
 
Постът отстранява изкушенията, укрепва подвижниците в благочестието, става съжител на трезвостта, ражда целомъдрие в душите.
 
+++
 
Глад, суша, дъждове - това са някакви общи язви за цели градове и народи, чрез които се наказва злото, престъпило мярата".
 
+++
 
Има и още една печал ­ непотребна, когато в съгрешилата душа се влага намерение не да поправи живота си и да се очисти от страстите, а пагубно отчаяние. Именно тя не позволила на Каин да се покае след братоубийството, а при Юда след предателството, като му внушава отчаяние, го тласка към самоубийство.
 
+++
 
Нищо не е така свойствено за християнина, както това да бъде миротворец, за което Господ ни е обещал Своята величайша награда.
 
+++
 
"Непристойните сънища се случват като последствие на безпорядъчни душевни движения в продължение на деня. А ако душата пребъде чиста, като размисля за Божиите наредби, и непрекъснато се поучава от онова, което е хубаво и угодно на Бога, тогава и сънищата ще бъдат такива".
 
+++
 
По-лесно е да измериш цялото море с малка чашка, отколкото да схванеш с човешки ум неизреченото величие на Бога.
 
+++
 
"Където оскъдява любовта, там непременно на мястото ѝ влиза ненавистта."

Свети отци на православието

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ