АКАТИСТ НА СВЕТА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА

КОНДАК 1

Избраната от царски род и увенчана на Небесата дева мъченица, Христовата невеста Екатерина, да възпеем с похвални песни, като преславна победителка на мъчителя, премъдра наставница на философите и ръководителка на мнозина по пътя към Христа. А ти, великомъченице Екатерино, като имаш дръзновение пред Господа, милостиво се вслушай в благопотребните молби на тези, които ти зоват:
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

ИКОС 1

Опазила равноангелна чистота, света дево Екатерино, ти си се устремила към Ангелските ликове, и сподобила се с Божествено озарение заедно с Ангелите, с тях възнасяш Троическата песен на Небесата. Чуй нас, които на земята ти пеем така:
Радвай се, от младенчество избрана от Бог Отец за съсъд на благодатта; радвай се, наставена от дивния Божи промисъл да познаеш величието и славата на Христа, Сина Божий.
Радвай се, чудесно знамение на явилия се на теб Божи промисъл; радвай се, защото според призовалия те Свети Дух и сама усърдно си се затекла към светинята.
Радвай се, просветена със светлината на благочестивата вяра; радвай се, родена в светата купел.
Радвай се, честно жилище на светинята на Духа; радвай се, изпълнение на Христовите страдания.
Радвай се, избелила своята дреха с Кръвта на Агнеца на земята; радвай се, ликуваща със светите деви на Небесата.
Радвай се, пресветла звезда, блестяща на църковното небе със слава на чудеса; радвай се, сияеща с кротост като гълъбица в блаженото Христово Царство.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 2

Като видя блажената Екатерина, че се е сподобила с видение, бързо отиде при светия  старец, който преди й бе връчил иконата на Божията Майка, и му разказа как явилият се със Своята Пречиста Майка Христос скривал лицето Си от нея, как я нарекъл безумна, бедна и от долен род, докато не остави идолското нечестие. Преподобният, като чу това, я настави в тайнствата на вярата и я кръсти. А тя, обновена от Духа, благодарствено пееше на Бога: Алилуия.

ИКОС 2

Придобила благ разум, истинско благородство и нетленно богатство в духовното раждане, света Екатерина се показа достойна за Небесния Жених Христа, Който пак й се яви, възлюби я и с дадения й пръстен я сгоди за Своя невеста. А тя, познала великото Божие благоволение, така бе уязвена от любовта към Него, че вече не мислеше за земните неща, но непрестанна размисляше за своя Възлюбен. Сподобила се с такава благодат, чуй нас, които ти зовем:
Радвай се, прибавила към дадената ти по естество премъдрост, свръхестествени, духовни дарове от Бога; радвай се, посрамила светската мъдрост, слава и богатство.
Радвай се, непожелала да познаеш земен жених; радвай се, сгодена във видение от Самия Христос Господ за Негова нетленна невеста.
Радвай се, защото си имала Самата Пречиста Божия Майка за своя поръчителка и ходатайка пред Сина Божий и Бога; радвай се, защото в залог за сгодяването ти с Небесния Жених истинно си приела от Христа пречуден пръстен на дясната си ръка.
Радвай се, защото, изменила се с чудно изменение, си отхвърлила всички помисли за светски неща; радвай се, защото бодро си се затичала след благоуханието на Христовото миро.
Радвай се, добра любителко на безсмъртния Жених; радвай се, вместилище на благоволението на Всевишния.
Радвай се, маслина, насадена в Божия дом; радвай се, високо израснал кедър ливански.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 3

Силата на Всевишния даде тогава на света Екатерина дръзновение без страх да изобличи нечестивия цар Максимин за принасянето на идолски жертви, и той задълго остана безгласен, не можейки да се противи на думите й. А тя с благодарение пееше на Бога: Алилуия.

ИКОС 3

Имайки дадена й свише премъдрост, света Екатерина, когато нечестивият цар я постави пред себе си, изповяда, че е царска дъщеря, добре изучила философските и риторските науки, и преди всичко се нарече Христова невеста, явно отхвърляйки идолското служение. А ние, като си спомняме твоето дръзновено изповядване, ти възгласяме така:
Радвай се, пчела, отлетяла далеч от идолския дим; радвай се, гълъбице, бодро потрудила се за опазването на духа и тялото в чистота.
Радвай се, защото, устремила целия си ум към познание на тайната на спасението в Христа Господа, си се обогатила с духовни съкровища; радвай се, защото усърдно си възревнувала за славата на твоя Небесен Жених Христос и всякак си се трудила за улавянето на заблудените в мрежите на Христовата вяра.
Радвай се, защото, ръководена от крепката Христова длан, си избегнала бурята на идолослужението; радвай се, защото, водена от Божествените заповеди на Владиката  и горяща от любов към Него, усърдно си се устремила към подвизи.
Радвай се, защото, облякла се в Божествена помощ, мъжествено си застанала пред безбожното съдилище; радвай се, ужасила с твоето крепко дръзновение самия цар мъчител.
Радвай се, твърдиня на вярата, издигната от Христа за победа над неверието; радавй се, пресветла денница, възвестила деня на спасението в Христа на повярвалите чрез теб.
Радвай се, страстоносице, победила като светило тъмата на светоуправника; радвай се, свещена ограда, запазваща Христовите овце от духовния вълк. 
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 4

Буря от ярост повдигна царят срещу светата дева и й рече: „Не хули нашите богове“. А света Екатерина отговори: „Ако пожелаеш да отърсиш мрака на прелестта от душевните си очи, ще разбереш нищожеството на твоите богове и ще познаеш истинния Бог, Чието име, само произнесено, или Кръстът, изобразен във въздуха, прогонва твоите богове и ги погубва. Ако заповядаш, ще ти открия истината, пеейки на Бога: Алилуия“.

ИКОС 4

Като чу нечестивият цар твоя свободен и мъдър отговор за Христовата вяра, се уплаши да не бъде победен от теб, пресветла девице, и събра от пределите на своята страна петдесет мъдреци за спор. А ти, утвърдена от Архангел Михаил и уверена в победата, си се зарадвала и бодро си влязла в спор с тях. Затова приеми от нас такива похвали:
Радвай се, известена от Архангела за твоето победоносно тържество над противниците; радвай се, защото изпълнена с Божествено знание от Небето, с благо дръзновение и мъжество си посрамила знанието на лъжеучителите.
Радвай се, приела с очистено сърце благодатта на Духа на истината; радвай се, защото, утвърдила се в търпеливо житие и помисъл, си потъпкала лукавството на мисления враг.
Радвай се, богодвижен орган на Духа; радвай се, показала ум Христов.
Радвай се, придобила херувимско богопознание; радвай се, горяща от серафимска любов към Бога.
Радвай се, по-мъдра от премъдрите; радвай се, изострила духовния меч срещу неверието.
Радвай се, защото прогонваш нечестието; радвай се, наставнице на верните.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 5

Подобна на богосветла звезда си се явила, Екатерино, когато си победила в спора петдесетте витии и с твоите мъдри слова си ги наставила на християнския път, водещ към праведното Слънце, просиялия от Дева Христос Бог, и когато бяха осъдени на изгаряне за Христа, те, напътствани от твоята молитва, с радост влязоха в огъня, пеейки: Алилуия.

ИКОС 5

Като видя царят, че заповедите му са пренебрегнати и увещанията му – презрени, прибегна към лукавство, за да те прелъсти с ласкателство, блажена Екатерино, обещавайки да ти даде до половин царство. А ти, предпочела вярата пред земните съкровища и възлюбила Жениха Христос повече от земното царство, и мъченическата дреха – повече от багреница, си отхвърлила неговите суетни думи. Затова те възхваляваме така:
Радвай се, дево, изобличила заблудата; радвай се, потъпкала змията прелъстител.
Радвай с, обърнала гибелното учение на неверните в оръжие на тяхното поражение; радвай се, лишила от слава самите богове, почитани от тях.
Радвай се, премъдро оборила петдесетте витии, хвалещи се със своята мъдрост; радвай се, открила пред цялото множество безумието на тяхната земна мъдрост.
Радвай се, тръба на Духа, издаваща гласа на истинното Богословие; радвай се, добро изповядване на вярата.
Радвай се, сияние на Евангелската светлина; радвай се, пазителко на вечните закони.
Радвай се, изкачила се на планината на Боговидението; радвай се, защото чрез теб Христовата светлина, просветила с вярата спорещите с теб, ги прие за спасение.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 6

Ревностно подражавайки на проповедниците и богоносните апостоли, дръзновено си проповядвала пред мъчителя Христа, истинния Бог, на когото в рани и в тъмница си пеела: Алилуия.

ИКОС 6

Просветилият твоето сърце с истинно благоразумие прогони мрака на скърбите и не те остави в глад, нито в мъки от раните, но ти изпрати храна по една гълъбица и Сам те посети в тъмницата, като те ободри и ти обеща много венци. А ти, търпеливодушна, укрепена от това, си обърнала към светлината на Христовата вяра царица Августа и воеводата Порфирий с воините, и си ги научила да ти пеят така:
Радвай се, мироположнице на Божествената любов; радвай се, доброволно отишла на страдания, подражавайки на Христа.
Радвай се, крепък диамант; радвай се, всечестно оръдие на неизказани чудеса.
Радвай се, погубила врага с търпение; радвай се, носила на тялото си раните на Господа.
Радвай се, наставнице в мъченическия подвиг на царица Августа и дошлите с нея; радвай се, защото си била светлина в мрака.
Радвай се, защото Сам Господ, Светлината на света, ти се яви, когато беше в тъмница; радвай се, защото скоро развързваш веригите на греха.
Радвай се, бърза лечителко на болните; радвай се, помощнице в нашето спасение.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 7

Като искаше да те приведе към богомерзко идолослужение, безбожният цар пак разпростря мрежи за теб, премъдра, за да те улови с ласкателство и похвала на твоята красота; но ти си нарекла красотата нещо временно и преходно и си изповядала Христа като истинен и жив Бог, пеейки Му: Алилуия.

ИКОС 7

Нова ярост и безчовечност показа царят, когато заповяда на епарха да разкъса с колело твоето девствено, чисто и свято тяло, но ти чудесно и без вреда си била развързана от ръката на Ангел, колелото внезапно се счупи и уби мнозина от неверните. Като видя това, царят се смути от ужас, а предстоящото множество народ възгласяше: „Велик е християнският Бог!“ А ние, удивени от това, ти зовем така:
Радвай се, защото, възприела безплътно житие, мъжествено си погубила телесната красота; радвай се, носила като цвят върху тялото си Божията светлост.
Радвай се, предала на много мъки своето непорочно тяло от любов към своя Създател; радвай се, победила страха и лютите мъки със силата на тази любов.
Радвай се, защото заради предимството на духовната красота богомъдро си предпочела да приемеш люти рани на тялото; радвай се, пожелала да бъдеш украсена с рани за Христа като с царска багреница.
Радвай се, победила хитросплетените думи и изкушението на мъчителя; радвай се, защото си отсякла надеждата на лукавия да отслаби крепкостта на твоята мисъл.
Радвай се, мъченице, честно и дивно зрелище на Ангелите; радвай се, слава на страдалческите полкове.
Радвай се, светла победа над враговете; радвай се, страх за неверните.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 8

Видели славата на дивното изменение и страданието за Христа на царицата с воеводите и воините, да се отдалечим от любовта към света и плътта и да с е издигнем към познание на Бога. Защото Той е красота, слава и венец на нас, които пеем: Алилуия.

ИКОС 8

Цял бе сладост и желание за теб Иисус, света Екатерино: защото заради Него сладко си търпяла горчиви мъки и си потъпкала предлагания ти скиптър, предвиждайки бъдещото въздаяние. Затова приеми от нас такива похвали:
Радвай се, защото чрез твоето богомъдро учение царицата повярва и прибегна към благочестието; радвай се, защото тя, претъпяла болезнено отсичане на гърдите и посичане с меч, чрез теб се сподоби с нетленното Небесно Царство.
Радвай се, пресветла луна, разпръснала мрака на ходещите в нощта на неверието; радвай се, просветила с добродетели като със слънчеви лъчи помрачените от идолослужението полкове.
Радвай се, гургулице, възпявала прекрасния Жених в пустинята на земния свят; радвай се, развеселила Владиката на горните сили със сладката песен на твоето изповядване.
Радвай се, благоухаеща с аромата на Христовите ризи; радвай се, търсила като сърна на ароматните планини Родения преди вечните хълмове.
Радвай се, леко и бързо преплувала развълнуваното житейско море; радвай се, достигнала тихото пристанище на вечно блажения живот.
Радвай се, предварително изпратила многоразличното богатство на Христа за спасението на твоите ближни; радвай се, приела страдалчески подвиг заради Христовата любов.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 9

Цялото ангелско естество се възрадва с неизказана радост, когато те видя, преславна Екатерино, победила тъмния светоуправник, и те посрещна на небесата като победоносна воевода, следваща страдалческия полк, и възпя победна песен, зовейки към Бога: Алилуия.


ИКОС 9

Устата на многоречивите витии замлъкнаха: не можейки да противостоят на твоите боговдъхновени слова, почетоха с мълчание твоите дарования; а ние, ако и да сме немощни, дръзваме да отворим уста и да ти принесем такива песни:
Радвай се, благозвучен орган на Дух Светий; радвай се, придобила ум Христов.
Радвай се, зора на неизказаното сияние; радвай се, изяснила Божествените догмати.
Радвай се, красота и утвърждение на град Александрия; радвай се, благолепие и похвала на Синайската планина.
Радвай се, подражавала в ревността на Илия; радвай се, уподобила се на неизгарящата къпина с чистотата на твоята душа и тяло.
Радвай се, чиста, чисто възлюбила Чистия; радвай се, преславна, развързваща веригите на тъмния враг.
Радвай се, сияеща с красотата на девството и благоухаеща с благодатта на мъченичеството; радвай се, похвала на мъчениците и учителко на благочестие.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 10

Като искаше да спасиш своята душа, си пренебрегнала тялото, Екатерино, и радостно си се устремила към посичане с меч, за което се даде присъда от мъчителя, пеейки на твоя безсмъртен Жених Христа Бога: Алилуия.

ИКОС 10

Твърда и несъкрушима опора си била за жените, които те изпращаха и с ридание те наричаха жестокосърдечна към себе си и безразсъдна, невесто Христова, защото не си пощадила своя сладък живот и цъфтяща младост, и си презряла земното царство и блаженство. А ти си възпряла техния безполезен плач и празнословие, и си тичала по-скоро да се съединиш чрез смъртта с твоя Възлюбен, за което слушаш от нас такива похвали:
Радвай се, радостно преклонила глава под меча заради Главата на Църквата, Христа; радвай се, претърпяла докрай и добре завършила подвига.
Радвай се, защото нито скърби, нито рани, нито меч те отклониха от пътя на Христовото изповядване; радвай се, запазила неугасим пламъка на любовта в течащата кръв.
Радвай се, отроковице, добра дево, украсила се със свещени страдания; радвай се, достойно възлязла в Небесния Христов чертог.
Радвай се, всесветла отроковице, защото, възлюбила Едничкия Желан, крепко си Го последвала докрай; радвай се, защото чрез твоята кръв ясно си зовяла към твоя Жених Христа: „Тичам след благоуханието на Твоето разлято духовно миро, Женише мой“.
Радвай се, преставила се в световидните чертози, украсена като невеста, държаща в дясната си ръка девствена свещ, а в лявата – твоята отсечена глава; радвай се, защото твоята богомъдра молитва: Владиката да спасява от изкушения, да подава здраве и да избавя от душевни и телесни недъзи призоваващите с вяра твоето име, бе приета от Бога.
Радвай се, красота на мъчениците; радвай се, крепко прибежище на християните.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 11

Похвални песни дръзнахме да ти принесем, ако и нашето слово да не достига и умът да недоумява какво да каже: но твоето премъдро слово, избавило мнозина от невежеството и идолското нечестие, ни въздига да пеем на явилия ти Своето величие Бог: Алилуия.

ИКОС 11

Като светоносна свещ, угасена чрез посичане с меч, но заблестяла на небесния свещник пред Престола на Света Троица, те видяха светите Ангели, поклониха се на Живеещия вовеки, и получили заповед от Владиката, погребаха твоето девствено тяло на Синайската планина, за да бъде невидимо за враговете на Господа, както сама си пожелала. А ние радостно ти възнасяме такива песни:
Радвай се, слънцевидна дево, възлязла духом на небесата; радвай се, достигнала горния Сион.
Радвай се, венец на красотата в ръката на Господа; радвай се, чаша, черпеща радост от обилието на Божия дом.
Радвай се, приближила се духом към неръкотворната, вечна скиния; радвай се, защото с твоето нетленно тяло почиваш на планината на закона, където видяхме шествието на Бога Иаковов на Синай.
Радвай се, дево, следваща славната Дева Царица, облечена в позлатени дрехи и преизпъстрена; радвай се, защото чрез теб достойно се възпява Майката на Живота посред девици с тимпани.
Радвай се, защото на теб сияе великолепието на Христа Бога; радвай се, предстояща пред вечния Престол.
Радвай се, защото от храма на вселената гледаш молитвениците, обръщащи се към тебе; радвай се, благоприятно кадило на молитвата за нас към Всевишния.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 12

Благодат ти се даде от Бога да ръководиш към познание на Неговата съкровена истина и да изпълняваш молбите за полза на всички. Затова умилено те молим, мъдра дево, озари нашите умни очи и проправи пътя ни към Небето, за да пеем с теб сега и във вечни векове на Единия Подател на премъдростта: Алилуия.

ИКОС 12

Възпявайки твоите дивни мъченически подвизи, те възхваляваме като одушевен съсъд на човешкото спасение: защото чрез твоя разум Бог, като погуби премъдростта на премъдрите на тоя век, призова мъдрите витии в народ свят, в обновени хора, които да страдат за Христа. Затова привлечи и нас, помрачените, блага дево, към Христовата светлина, за да ти зовем:
Радвай се, огледало на Божията премъдрост; радвай се, облечена в силата на Всевишния.
Радвай се, подвижнице, помазана с елей на радост; радвай се, воеводо, изпратила Божия полк във вечното величие.
Радвай се, влязла в светлината на светиите; радвай се, застанала в лика на пламенните служители на Живеещия в непристъпна светлина.
Радвай се, умножила с твоя глас гърма на Трисветата песен; радвай се, вкусваща неизказаната сладост на райските блага.
Радвай се, носеща хвала и радост над главата си; радвай се, озарена от вечна слава.
Радвай се, увенчана от Триипостасното Божество с венеца на Небесното Царство; радвай се, наша ходатайко за благодатта и вечната слава.
Радвай се, Екатерино, премъдра Христова невесто.

КОНДАК 13

О, света великомъченице Екатерино! Приеми това похвално пение и непрестанно се моли за нас пред Господа да ни избави от видими и невидими врагове, и по твоето благолепно ходатайство да ни сподоби с вечното Царство, за да пеем с теб на Бога: Алилуия.

(Този кондак се чете три пъти, след това 1-ви икос „Съхранила равноангелна чистота…“ и 1-ви кондак „Избраната от царски род…“).Молитва към света великомъченица Екатерина

О, света Екатерино, дево и мъченице, истинна Христова невесто! Молим те, чрез особената благодат, предварително дадена ти от твоя Жених, сладчайшия Иисус, както си посрамила прелестта на мъчителя, с твоята премъдрост си победила петдесетте витии и напоила ги с небесно учение, си ги наставила в светлината на истинната вяра, така изпроси и за нас тази Божествена премъдрост, та и ние, победили всички козни на адския мъчител и презрели съблазните на света и плътта, да се явим достойни съсъди за проповядването на нашата Православна вяра, и с теб в небесната скиния да хвалим и прославяме нашия Господ и Владика Иисус Христос вовеки. Амин.

Молитва втора

О, света великомъченице Екатерино, избран съсъд на чистотата, стълб на Православието, наша надеждна застъпнице, сама станала причина да те умоляваме, законна подвижнице, свята, свято  почиваща на светата планина, тебе молим: погледни на нас свише, чуй гласа на нашето моление, смили се над бедствието на твоите раби, просвети нашия помрачен ум, направи да мислим за небесното, а не за земното. С твоите молитви ни помогни да побеждаваме плътските похоти, пристрастията към света и козните на злите духове, злобно воюващи против нас, та по твоето застъпничество в дните на своя живот да бъдем свободни от техните враждебни нападения и след изхода – от техните въздушни изтезания. О, премъдра дево! Дари ни всичко, което просим за полза: защото много можеш да измолиш от твоя възлюбен Жених Христа, нашия Бог. Знаем, че голяма сила има молитвата на праведника, подпомагана от благостта на милосърдния Бог, но Когото слава, чест и благодарение сега и винаги, и във вечни векове. Амин.

Източник: Акатисти, Книга 2, манастир „Свети Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ