Акатист на светия Пророк и Предтеча и Кръстител Господен Йоан

Акатист на светия Пророк и Предтеча и Кръстител Господен Йоан

Кондак 1
 
Избран от древни времена да бъдеш Предтеча и Кръстител на Спасителя на света Христа Бога, богохвални Йоане, като прославяме прославилия те Господ, ти принасяме похвални песни, като на най-голям от родените от жени, Ангел в плът, проповедник на покаянието. А ти, като имаш велико дръзновение пред Господа, ни избави от всякакви беди и ни издигни към покаяние, за да ти зовем:
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Икос 1
 
Архангел Гавриил, предстоящ пред Бога, бе пратен при иерея Захария, когато той служеше по чина на своята смяна и влезе в храма Господен, за да покади. И застанал отдясно на кадилния жертвеник, му благовести за твоето рождество, велики Йоане, възвестявайки на Захария радост и веселие, и че мнозина ще се зарадват на твоето раждане. Затова и ние, като се удивляваме и се радваме на дивното Божие благоволение към теб, и с благоговение те възхваляваме така:
 
Радвай се, таинниче на неизказания Божий Съвет; радвай се, изпълнение на Неговия дивен промисъл.
Радвай се, предвидян преди много години в проро чеството на Исаия; радвай се, вестителю пред лицето на Господа, предсказан от древност.
Радвай се, предназначен да бъдеш велик пророк на Всевишния; радвай се, роден по обещание на Ангела.
Радвай се, изпълнен с Дух Светий още в утробата на майка си; радвай се, определен за велико служение още преди твоето раждане.
Радвай се, избавил от безплодие своите родители; радвай се, радост и веселие на Божия иерей.
Радвай се, рожба на Аароновата дъщеря; радвай се дарен от Бога плод на молитви.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 2
 
Като видя явилия му се Ангел, Захария се смути и се изпълни със страх, и не повярва на думите на негови то благовестие за твоето раждане; а когато бе свързан немота за своето неверие, се удивляваше на преславното чудо и с цялото си сърце зовеше към Бога: Алилуия!
 
Икос 2
 
Като искаше да разбере непостижимото за разума народът чакаше Захария и се чудеше, задето се бави храма. А когато излезе, не можеше да им продума, но им обясняваше със знакове, и всички разбраха, че е видял видение в храма. А ние прославяме Бога, дивния Творец па чудеса, и ти зовем така:
 
Радвай се, благ виновник за безгласието на своя баща; радвай се, изменил майчините сълзи в радост.
Радвай се, защото си снел от нея укора между човеците; радвай се, велико утешение на твоите родители.
Радвай се, защото в шестия месец Пресвета Дева Мария в Назарет бе известена от Ангела за твоето зачатие; радвай се, защото мнозина се развеселиха за твоето раждане.
Радвай се, получил благодатно име, наречено от Ангела; радвай се, защото е твоето име се развърза немотата на твоя баща Захария.
Радвай се, защото поради теб Божието име се благослови от твоя баща; радвай се, защото твоето чудно раждане изпълни със страх и удивление живеещите наоколо.
Радвай се, защото за твоето дивно раждане се възвести по цялата Иудейска страна; радвай се, защото чрез теб се яви спасение на мнозина в света.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 3
 
Силата на Всевишния развърза безплодието на престарялата в своите дни праведна Елисавета; и тя зачена тебе, славни Предтече Господен, и се таеше пет месеца, като казваше: тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостно, за да снеме от мене укора между човеците.  А когато прие Носещата в утробата Си Христа, се изпълни с Дух Светий и извика с висок глас: откъде ми е това - да дойде при мене майка та на моя Господ!  И, радвайки се с нея, зовеше към Бога: Алилуия.
 
Икос 3
 
Избран да вървиш пред Господа в духа и силата на Илия, още от майчината утроба си се изпълнил е Дух Светий, поради което си се показал и дивен Пророк когато в утробата на майка си радостно си проиграл при  идването на Майката на Господа. Защото си познал Бога, носен в утробата на Благодатната и си Го проповядвал чрез майчиния глас: Божествените неща подобаваше да имат преславно начало. Благоговейно удивлявайки се на това, с радост ти зовем:
 
Радвай се, защото още в майчината утроба си предсказал изпратилия те Господ; радвай се, защото заради теб и на твоята майка Елисавета се откри Христово въплъщение.
Радвай се, защото и тя се изпълни с Дух Светий; радвай се, защото и тя се яви предивна пророчица.
Радвай се, защото от нея Пресветата Дева Мария бе наречена Блажена между жените; радвай се, защото чрез нея Тя се именува Майка на Господа.
Радвай се, защото и Нейният безсеменен Плод бе наречен Благословен; радвай се, предобраз на Божествената Премъдрост.
Радвай се, благословение на светото съпружество; радвай се, дивен плод на неплодната утроба.
Радвай се, удивил човеците със своето раждане; радвай се, светъл глас на Словото.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 4
 
Смутен от буря на съмнение, иереят Захария не можеше, по думите на Ангела, да произнесе нито дума. А когато след твоето раждане, Предтече Господен, написа твоето благодатно име, веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога; и пророкува, казвайки: благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на Своя народ; и ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, пеейки Му: Алилуия.
 
Икос 4
 
Като чуха живеещите наоколо за твоето преславно и чудно рождество, с удивление казваха в себе си: какво ли ще бъде тоя младенец? А ние, преславни Предтече Господен, като най-голям от всички, родени от жени, достойно те почитаме и облажаваме така:
 
Радвай се, изпълнен с благодатни явления още от самото зачатие; радвай се, прославен от Бога в твоето рождсство.
Радвай се, наречен в своето младенчество от твоя баща Пророк на Всевишния; радвай се, в своето отрочество просветен и укрепен от Дух Светий.
Радвай се, зора, възвестила новата светлина на света; радвай се, звезда, осветила пътя, водещ към Христа;
Радвай се, деннице на незалязващото Слънце; радвай се, явил се като Ангел и човек.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 5
 
Богопротивната заповед на беззаконния детеубиец Ирод те прогони от бащиния дом в непроходимата пустиня, носен от майка си, Предтече Господен, където си пребивавал до деня, в който си се явил на Израиля, като си ядял акриди и див мед и си викал към Бога: Алилуия.
 
Икос 5
 
Като виждаме дивния Божий промисъл за теб, богохвални Йоане, защото от младенческите пелени си се показал любител на постническото житие, поради което по волята на Всевишния си бил изпратен да проповядваш на хората идещото в Христа спасение, с удивление и любов ти зовем:
 
Радвай се, защото още като младенец си уплашил цар Ирод; радвай се, запазен от внезапно убийство от десницата на Всевишния.
Радвай се, благоуханна роза на пустинята; радвай се, удивил всички с висотата на своите подвизи.
Радвай се, вярно показал правия път; радвай се, предивен пазителю на чистотата и целомъдрието.
Радвай се, съвършен образ на евангелско себеотрицание; радвай се, покров и утвърждение на монашествуващите.
Радвай се, просвещение на богословстващите умове; радвай се, защото отваряш на грешните вратите на Божието милосърдие.
Радвай се, защото подаваш опрощение от Господа на каещите се грешници; радвай се, защото им помагаш да принасят плодове, достойни за покаяние.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 6
 
Славен проповедник си се показал, божествен Предтече, в пустинята, в дните на явяването на Христа Бога на света. Затова си показал на човеците Идещия при теб и си казал: ето Агнецът Божий, Който взима върху Си греха на света. А ние, познали Го с вяра, Му пеем: Алилуия.
 
Икос 6
 
Направил си да изгрее за всички светлината на истината, богопросветен Йоане, и си показал Сиянието на Славата на Отца, явило се в плът заради нас. Защото си викал в пустинята към хората: покайте се, защото се приближи царството небесно; сторете, прочее, плод достоен за покаяние; Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън. А ние те възхваляваме така:
 
Радвай се, възвестил пришествието на Месия; радвай се, приготвил Господните пътища.
Радвай се, ходатай на ветхата и новата благодат; радвай се, предел на пророците и начало на апостолите.
Радвай се, благознаменит глас на Словото; радвай се, гръмогласен проповедниче на покаянието.
Радвай се, обърнал към Господа много Израилеви синове; радвай се, приготвил на Господа народ съвършен.
Радвай се, дръзновено изобличил фарисеите и садукеите; радвай се, научил ни да принасяме плодове, достойни за покаяние.
Радвай се, показал духовното просвещение; радвай се, бодър застъпниче на търсещите твоята закрила.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 7
 
На желаещия да се кръсти от тебе Господ Иисус, Йоане богоблажени, си казал: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, но покорявайки се на Казалия: остави сега, си издигнал ръката си над главата Му и си кръстил Нямащия нужда от очистване, зовейки: Алилуия.
 
Икос 7
 
Подавайки нова благодат, благоволилият да се кръсти от теб Господ, те сподоби да видиш пришествието на Духа и да чуеш гласа на Отца от небето, свидетелстващ за Неговото Синовство. Оттук си ни научил да се покланяме на Единия Бог в Три Лица, Когото, прославяйки с тленни устни, ти принасяме такива похвали:
 
Радвай се, пръв проповедник па Троическото Богоявление; радвай се, истинен поклонник на Единия Бог в Три Лица.
Радвай се, ясно видял Дух Светий във вид на гълъб; радвай се, свидетелю на Неговото снизхождение от Отца на Сина.
Радвай се, избран Кръстителю на Сина Божий; радвай се, свят изпълнителю на Неговата водя.
Радвай се, усърден ревнителю на славното служсние на спасението на човешкия род; радвай се, npъв извършителю на великото Тайнство на Кръщението;
Радвай се, вестителю на Божествената радост; радвай се, пръв учителю на Новия завет.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 8
 
Видял странното и неизказано смирение на въплатилия се Бог Слово, богоблажени Кръстителю, преклонил Своята Божествена глава и приел рабско кръщение, ти и сам си се изпълнил с велико смирение. Изпроси тази благоприятна добродетел и на нас, обзетите от гордост, за да Му зовем със смирено сърце: Алилуия.
 
Икос 8
 
Преизпълнен с всички благодатни дарования, завършвайки своя временен живот, богознаменит Йоане, си поучавал всички да благоугаждат на Господа с изпълнение на закона и покаяние. Затова, велики учителю на истината, ти принасяме благодарствено хваление:
 
Радвай се, насадителю на Господния закон и наредби; радвай се, изобличителю на Иродовото беззаконие.
Радвай се, ревнителю за неговото изправяне; радвай се, претърпял затваряне в тъмница и вериги за правдата.
Радвай се, защото твоята глава бе отсечена за истината; радвай се, защото тялото ти бе погребано с чест от твоите ученици.
Радвай се, защото по Божий промисъл твоята глава се запази нетленна; радвай се, защото тя се даде за утешение, освещение и изцеление на християните.
Радвай се, защото и на твоята десница, кръстила Господа, верните благочестно се покланят; радвай се, защото от тях и досега се извършват много чудеса.
Радвай се, защото чрез теб верните се избавят от безчестни страсти; радвай се, защото чрез теб грешните се издигат към покаяние.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 9
 
Цялото ангелско естество се удиви на висотата на твоето служение и Църквата благоговейно те прославя, като приятел на Христа Бога, вървящ пред Него в духа и силата на Илия. Защото, изпълнен с ревност за истината дръзновено си изобличил фарисеите и беззаконния Ирод, от когото си приел и мъченическа кончина. Като се покланяме на твоята честна глава, те молим: избави ни от безчестните страсти, та с чисто сърце и уста да пеем: Алилуя!
 
Икос 9
 
Земнородните витии не могат достойно да те възхвалят, богохвални Йоане; защото те похвалиха Христо­вите уста, като те нарекоха най-велик от пророците и най-голям между родените от жени. Затова, недоумявайки какви достойни похвали да ти принесем, ти зовем така:
 
Радвай се, велика слава на Христовата Църква; радвай се, предивно чудо на Ангелите.
Радвай се, радост и прослава на праотците; радвай се, висока похвала на пророците.
Радвай се, богосветъл венец на апостолите; радвай се, великолепие и красота на светителите.
Радвай се, начало на мъчениците в новата благодат; радвай се, съвършенство на преподобните.
Радвай се, украшение па праведните; радвай се, основа на девствениците и постниците.
Радвай се, велико утешение на всички християни; радвай се, защото името ти се прославя от всички християнски родове.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Продтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 10
 
Дошлия в плът да спаси света Христос Бог си благовестия и на затворените в ада, и като денница, предшестваща слънцето, си осветил седящите в тъмнина и смъртна сянка. Затова скоро си бил изведен оттам от Господа заедно с всички праведни отвека, и си Му пеел, като на Избавител и Победител на смъртта: Алилуия.
 
Икос 10
 
Стена и спасително прибежище си за всички, молитвено прибягващи към теб, божествен Йоане. Затова те облажаваме с похвални песни така:
 
Радвай се, силен наш застъпниче и верен пазителю от беди; 
радвай се, бърз помощниче и избавителю на злострадащите от духовете на злобата.
Радвай се, защото изпращаш на неплодните благословение от Бога; радвай се, защото избавяш от вълнението на страстите прибягващите към тебе с вяра.
Радвай се, защото скоро примиряваш враждуващите; радвай се, защото бързо подаваш помощ на усърдно прибягващите към теб.
Радвай се, защото избавяш от заблуда и прелест вървящите право; радвай се, защото помагаш в смъртния час на поверяващите се на твоето ходатайство.
Радвай се, защото е твоето застъпничество освобождаваш от въздушните митарства; радвай се, защото сподобяваш с вечен живот почитащите твоята славна памет.
Радвай се, застъпниче за бедните, вдовиците и сираците; радвай се, след Бога и Богородица прибежище и упование на християните.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 11
 
Всяка песен е недостатъчна, за да възхвали достойно твоите доблести, Кръстителю Господен. Но ние, подбудени от любов, дръзваме да възпеем твоето величие, което милостиво приеми от нас, първостоятелю пред Престола на Пресвета Троица, и моли да се избавим от всяка греховна сквернота, та с чисто сърце и уста да пеем па Бога: Алилуия.
 
Икос 11
 
Като светилник на непристъпната Светлина, изпъл­нен с всесветли благодатни дарования, те знаем, богопросветени Йоане, и радостно ти пеем така:
 
Радвай се, очевидец на озарилата те свише Божествена Светлина; радвай се, прославил Бога със светлината на твоите добродетели.
Радвай се, явил величествената слава на Пресвета Троица; радвай се, показал правия и дивен път към небето.
Радвай се, благовестил и на затворените в ада Бога, явил се в плът; радвай се, развеселил душите на праведните, отвека затворени в преизподнята.
Радвай се, най-близък приятелю на Владиката Христа Бога; радвай се, явил на света истинската Светлина.
Радвай се, светозарно сияние на евангелската светлина; радвай се, прославяне на християнския род.
Радвай се, изпълнение на Божия Съвет; радвай се, защото твоето име се възхвалява от изток до запад
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 12
 
Едноименен на благодатта и обогатил се с нея, Кръстителю Господен, си се показал преславен победоносец, защото си победил враговете и всяка злоба, и твоето велико служение си запечатал с мъченически подвиг. И сега, като предстоиш пред Престола на Царя на царуващите, моли Го да дари победа над враговете, благопреуспяване във всичко и благодатно укрепяване в добродетелите на всички верни, които Му пеят: Алилуия.
 
Икос 12
 
Като възпяваме Бога, дивно прославил се в теб, те възхваляваме, богоблажени Кръстителю, като близък Христов приятел, прославяме твоите велики подвизи, облажаваме твоята мъченическа смърт и радостно ти пеем така:
Радвай се, вселенски апостоле и първомъчениче на Новия Завет; радвай се, пръв проповедниче на открилото се Небесно Царство с явяването на Христа на земята.
Радвай се, предвъзвестил Божественото призвание на народите; радвай се, явил на света безвестната и тайна Божия премъдрост.
Радвай се, принесъл плод повече от други със своите божествени деяния; радвай се, защото със светлината на твоите дела се прослави Небесният Отец.
Радвай се, защото неизказано веселиш Христовата Църква с твоята памет; радвай се, защото вечно се наслаждаваш на изобилно веселие.
Радвай се, озаряван от Божествените лъчи на Трислънчевата Светлина; радвай се, защото непрестанна възпяваш Трисветата песен с безплътните.
Радвай се, защото сега, освободил се от огледалото, непосредствено виждаш Светата Троица.
Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.
 
Кондак 13
 
О, велики е преславни Предтече и Кръстителю Господен Йоане, приеми от нас принасяното ти моление и с твоите богоприятни молитви към Бога ни избави от всяко зло, освободи ни от вечните мъки и ни направи наследници на Царството Небесно, за да пеем вовеки на Бога: Алилуия!
 
 
 
Молитва към св. Иоан Предтеча
 
Кръстителю Христов, проповедниче на покаянието! 
Не презирай мене, който се кая, 
но заедно с небесните воинства моли се на Господа за мене недостойния, 
който паднах в много грехове и се измъчвам от бурните помисли на моя ум.
 
Изпълнен съм със зли дела и няма край моят греховен навик, умът ми е прикован към земните неща. 
Що да правя, не зная, и при кого да отида, за да бъде спасена душата, 
освен при тебе, свети Иоане, едноимен на благодатта, 
защото зная, че ти пред Господа след света Богородица си най-велик измежду всички родени на земята. 
Ти се удостои да се докоснеш до главата на Царя Христа Божия Агнец, Който взе греховете на света, 
моли го за моята грешна душа, 
та поне отсега да понеса благото Му иго и да получа наградата с последните.
 
О, Кръстителю Христов, досточтими Предтече, последни пророче, 
първи мъчениче, наставниче и учителю на чистотата и ближни Христов приятелю! 
Тебе моля, при тебе прибягвам: не ме отхвърляй от твоята закрила, 
но подигни мене, падналия в много грехове. 
Обнови душата ми чрез покаяние, като с второ кръщение. 
Очисти мене осквернения от греховете 
и ми помогни да вляза в небесното Царство, дето нищо нечисто не влиза. Амин.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ