Акатист на Свети Спиридон Тримитунтски чудотворец

Акатист на Свети Спиридон Тримитунтски чудотворец

Кондак 1

 
Препрославени от Господа, светителю и чудотворче Спридоне! Празнувайки сега твоята всечестна памет и вярвайки, че ти можеш да ни помогнеш много с молитвите си за нас пред прославилия те Христос, ние с умиление ти зовем да ни избавиш от всяка беда и зло, та с благодарност да ти казваме:
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче! 
 
Икос 1
 
Украсен от младини, с всички добродетели и подражавайки по живот на Ангелите, ти, светителю Спиридоне, наистина си се показал като приятел Христов. Ние пък, виждайки те като небесен човек и земен ангел, с благоговение умилено, ти викаме:
Радвай се, ум съзерцаващ тайните на Пресвета Троица!
Радвай се, обогатен от Духа с пресветло сияние!
Радвай се, светилниче многосветъл!
Радвай се, просветил ума си с безстрастието!
Радвай се, възлюбил от млада възраст истинската простота и безмълвие!
Радвай се, украсен с целомъдрие!
Радвай се, струя на непресъхваща любов!
Радвай се, подражателю на Авраамовото страннолюбие!
Радвай се, защото вратите на твоя дом са били любвеобилно отворени за всички!
Радвай се, застъпниче за бедните!
Радвай се, ти, пред когото людете благоговеят!
Радвай се, обител на Пресветия Дух!
Радвай се, Спридоне, предивни чудотворче!
 
Кондак 2
 
Жителите на остров Кипър, а и всички християни, виждайки нетленните ти мощи, светителю, от които изтичат изобилни изцеления, се възрадваха. И ние, почитайки те като преизобилен извор на благодат, изпратен ни свише, викаме към Върховния Подател на Небесните и земни блага: Алилуия!
 
Икос 2
 
Имайки Божествен разум, макар и да си бил пастир н безсловесни овце, ти, по произволението на Пастиреначалника Христа, си бил избран за пастир на словесни овци. И верните, познали в теб добрия пастир, който неуморно се грижи за своето стадо, така те възпяха:
Радвай се, възприел в хиротонията си като архиерей на Всевишния Бог обилна Божествена благодат!
Радвай се, светилниче многосветъл, който гори и свети!
Радвай се, верен работнико на Христовото лозе!
Радвай се, пастирю, който водиш своето паство на пасбище, богато на вяра и благочестие!
Радвай се, ти, който просвещаваш света със сиянието на добродетелите си!
Радвай се, защото си принасял Божествената Жертва на Престола Христов!
Радвай се, иерарше, украсен с разбиране на Православието!
Радвай се, защото бидейки изпълнен с апостолското учение, си напоил верните със струите на спасението!
Радвай се, озарил и мъдрите!
Радвай се, обновил така също и сърцата на простите!
Радвай се, слово на православните и непоколебимо утвърждение на Църквата!
Радвай се, украшение на отците, славо и похвала на благоговейните йереи!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!
 
Кондак 3
 
Чрез силата на Всевишния, която те осени, ти се показа богомъдър, светителю Спиридоне, и стискайки глина между дланите си, яви ясно за всички троичността на Единия Бог. С това чудо ти изобличи лъжливата мъдрост на философите, дошли на Събора, и верните, прославяйки непостижимия Бог, Който те умъдри за спасение, Му пееха: Алилуия!
 
Икос 3
 
Мислейки те за прост и неизкусен в книжното учение, всички отци на Събора те помолиха,отче Спиридоне, да не влизаш в спор с витиите, имащи себе си за мъдри. Ала ти, светителю, разпалван от ревност по Бога и вярвайки, че  Христовата проповед не е в човешка мъдрост и препирни, а в дух и сила, премъдро си ги изобличил, вразумил си ги и си ги наставил на път истинен. Всички виждайки това чудо, въззовяха:
Радвай се, светлина на православната мъдрост!
Радвай се, ти който си посрамил мислещите себе си за мъдри!
Радвай се, обилен изворе на благодат!
Радвай се, непоколебими стълб на всички, които държат истинската вяра!
Радвай се, помрачил всепагубната ерес!
Радвай се, защото чрез тебе биде потъпкано безумието!
Радвай се, ти, който чрез земната пръст, взета в твоите ръце, проповядва Светата Троица!
Радвай се, защото си произвел от глината огън и вода в утвърждаване на Троичния догмат!
Радвай се, ти, който си просветил людете да славят Словото като единосъщно на Пребезначалния Отец!
Радвай се, защото си поразил змийската глава на пагубната Ариева ерес!
Радвай се, ти, чрез когото бе унищожена злобата!
Радвай се, защото обърна неверния мъдрец в истинската вяра!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!
 
Кондак 4
 
Имайки в себе си буря от дяволска злоба срещу Христа и Неговата Църква, нечестивият Арий искаше да разграби словесното стадо на верните, но ти, светителю затвори хулната му уста и го остави като празнословец, който не знае да славослови Христа Господа, пеейки: Алилуия!
 
Икос 4
 
Чуха всички навсякъде, че светител Спиридон наистина е жилище на Света Троица, защото в него се всели Бог Отец, Бог Слово и Бог Дух Свети. Затова и ти със слово и на дело, си проповядвал на всички християни въплътения истински Бог, за което с благодарност те възпяваме така:
Радвай се, таинниче на Божиите слова!
Радвай се, изяснил Домостроителството Божие за спасението на света!
Радвай се, ти, който си ни научил да не изследваме онова, което надвишава човешкия разум и мъдрост!
Радвай се, явил в себе си непостижимо за ума действащата Божия сила!
Радвай се, ти, чрез чиято уста говори Сам Бог!
Радвай се, защото всички те слушаха с наслада!
Радвай се, разсеял мъглата на идолослужението!
Радвай се, привел мнозина в истинската вяра!
Радвай се, поразил главите на невидимите змии и демоните!
Радвай се, защото чрез тебе се прославя християнската вяра!
Радвай се, ти, който озаряваш светло всички, които те облажават!
Радвай се, поборниче за християнската вяра и Православието!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!
 
Кондак 5
 
Заради твоя добродетелен живот си бил преизпълнен с Божествения Дух, светителю Спиридоне, защото наистина си бил кротък , милостив, чист по сърце, търпелив, непаметозлобен и странолюбив. Затова и Творецът те яви преславен в чудеса. А ние, прославяйки прославилия те Бог, Му пеем: Алилуия!
 
Икос 5
 
В равноангелния Спиридон виждаме велик чудотворец. По онова време неговата земя твърде много пострада от бездъждие и суша. Настанаха глад и болести, и множество  люде умряха. Ала по молитвите на светителя  от небесата слезе дъжд и хората, избавени от бедствия, благодарствено запяха:
Радвай се, уподобил се на великия пророк Илия!
Радвай се, защото си измолил дъжд и с това гладът и болестите престанали!
Радвай се, ти, който чрез молитвата си след това отново си заключил небето!
Радвай се, защото си вразумил немилостивия търговец с лишаване от имуществото му!
Радвай се, дарувал изобилна храна на гладните!
Радвай се, призовал Божието благоутробие към човеците!
Радвай се, взел немощите на немощните!
Радвай се, богоблагодатен помощниче на човеците!
Радвай се, ти, който подаваш здраве на болните!
Радвай се, защото демоните треперят от тебе!
Радвай се, изворе на неизброими чудеса!
Радвай се, надеждо на спасение и на най – грешните!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!  
 
Кондак 6
 
Завесата на ветхозаветната скиния закриваше в Святая Святих ковчега, манната и скрижалите. И Твоят храм, светителю Спиридоне, притежава твоята рака – като ковчег, светите ти мощи -  като манна, и сърцето ти – като скрижали на Божествената благодат, на които виждаме написана песента: Алилуия! 
 
Икос 6
 
Заради умножаване на беззаконието си, кипърският народ беше наказан някога от Господа с безплодие на земята му. Ала когато един земеделец дойде при свети Спиридон за помощ, светителят му даде злато, а щом гладът и бедствието преминаха, земеделецът върна златото! И о, чудо! – Златото се превърна в змия. Прославяйки Бога дивен в Своите светии, пеем: 
Радвай се, подражателю на Мойсей, който превърнал по чудесен начин жезъла в змия!
Радвай се, човеколюбиви пастирю, избавил словесните овци на стадото си от беди!
Радвай се, ти, който обогатяваш верните с всякакви духовни блага!
Радвай се, втори Илия, нахранил бедните!
Радвай се, обърнал немилосърдните към милосърдие!
Радвай се, дал пример, достоен за подражание, на мирските люде!
Радвай се, утешение в бедите и за верни, и за неверни!
Радвай се, добро сенчесто дърво, осеняващо всяка страна и всеки град, които те почитат!
Радвай се, слава и похвала на керкирските жители!
Радвай се, че Бог те е направил разпоредник на дъжд и суша, а зной и хлад!
Радвай се, ти, който променяш с молитва установения ред!
Радвай с, защото си предвиждал бъдещето като настояще!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!
  
Кондак 7
 
Явил си се ходатай за всички, светителю Спиридоне. Затова и ние прибягваме под твоя покров, търсейки спасение. Теб имаме за помощник във всяка нужда, по време на глад, смъртоносни болести и в години на беди и изкушения. За всичко това ние блгодарим на Бога, пеейки: Алилуия!
 
Икос 7
 
Видяхме ново и боголепно чудо: когато, ти, отче, пътуваше, за да избавиш невинно осъдения на смърт, бурен поток прегради пътя ти, ала ти му заповяда в името на Всемогъщия Бог да спре течението си и така премина с придружаващите те през реката, като по сухо. Славата на това чудо се разпространи навсякъде и всички прославиха Бога, хвалейки и теб с тези слова:
Радвай си, втори Иисусе Навине, който премина през река Йордан като по сухо – същото чудо стори и ти!
Радвай се, укротил с гласа си устрема на речните води!
Радвай се, предприел този труден път, подбуждан от милосърдие!
Радвай се, защото си разрушил клеветата и си избавил невинния от тъмничните окови и внезапна смърт!
Радвай се, добър подбудителю към живота по Бога!
Радвай се, защитниче на невинно угнетяваните!
Радвай се, променил закона на водното естество!
Радвай се, ти, който си вразумил съдията и си спасил живота на осъдения от него!
Радвай се, истинно изправление на душите!
Радвай се, дивна сила, удържаща греховния поток на нашите души!
Радвай се, услаждащ сърцата на човеците, прибягващи към тебе!
Радвай се, подражателю на Авраамовото човеколюбие!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!
 
Кондак 8
 
Странник и пришълец си бил на земята, каквито са всъщност и всички човеци. Ала още от утробата на майка ти Всезнаещият Бог те яви като велик угодник и чудотворец, светителю Спиридоне. И ето, ти си изгонвал бесове, лекувал си всяка болест и рана и дори си виждал тайните  помисли на хората, за което си прославен като дивен в Божиите светии. Ние пък отправяйки молитва към Благодетеля  на всички -  Бога, възпяваме: Алилуия!

Икос 8
 
Цял свят изтръпна в благоговеен ужас, когато научи, че по твоята заповед дори смъртта връща от гробовете своите мъртъвци, и те възпя така:
Радвай се, извикал от смърт към живот своята дъщеря, за да покаже къде е скрила повереното и съкровище!
Радвай се, утешил вдовицата, потънала в скръб заради пропадналото злато, дадено за съхранение на дъщеря ти!
Радвай се, възкресил от мъртвите едно момче!
Радвай се, оживил и майка му, умряла от радост при вида на възкресения неин син!
Радвай се, уподобил се на Илия, който с молитва върна живота на сина на Сарептската вдовица!
Радвай се, подражателю и на Елисей, възкресил отрока!
Радвай се, пастирю, любещ най – искрено словесните си овце!
Радвай се, опростил в Божие име греховете на блудницата, умила с покайни сълзи нозете ти!
Радвай се, придобил светата ревност на върховните апостоли!
Радвай се, защото по твоето слово неразкаяната грешница умря в страшни мъки!
Радвай се, изпросил с молитвата си плодородие на земята!
Радвай се, уверение на възкресението от мъртвите!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!
 
Кондак 9
 
Озарен от сиянието на Божествения Дух, ти светителю Спиридоне, си притежавал духа на премъдростта, защото си посрамил безумните еретици и посред събранието на светите отци си утвърдил правата вяра. Озарен си бил и с духа на разума, защото си просветил умовете на помрачените. Проникнат си бил и с духа на страха Божий, защото си очистил душата си с всякакви богоугодни дела. Затова, застанал пред Престола на Всевишния с Ангелските сонмове, Му пееше: Алилуия!
 
Икос 9
 
Приел жезъла на пастир на словесните овце от Пастиреначалника Господа Иисуса, свети Спиридон не промени с нищо предишния си живот, а си остана все така нестяжателен, кротък, търпелив, любвеобвилен, смирен и обгрижвайки новото си словесно стадо, продължи да се грижи и за безсловесните си овце. Всичко това ни подбужда да славим Бога и теб, светителю Спиридоне, да похваляваме така:
Радвай се, презрял славата на този свят като суетна!
Радвай се, придобил голямо богатство на Небесата!
Радвай се, ти, който си счел прелестите на този свят за нищо!
Радвай се, съсъде на небесните блага!
Радвай се, най – свята паша на жителите на Кипър!
Радвай се, ти, заради когото Бог свърза с невидими вериги хищниците, втурнали се да разграбят твоите овце!
Радвай се, вразумил бащинските крадци!
Радвай се, че подбуждан от милосърдието си, си им дарувал един овен, като награда за безсънната им нощ!
Радвай се, ти, който си изобличил нечестивия търговец чрез неразумния козел, чиято цена той поиска да укрие!
Радвай се, защото си го привел в покаяние!
Радвай се, изцерителю на недъга на лъжата и измамата!
Радвай се, учителю на доброчестината и почтеността!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!
 
Кондак 10
 
Спасявайки душите на своите пасоми, поверени  ти от Бога, ти, светителю Спиридоне, по Божие произволение, си бил призован да явиш славата си, а най-вече славата на истинския Бог, и в други страни, та навсякъде да славят Божието име, възпявайки: Алилуия!
 
Икос 10
 
Бързият помощник и застъпник във всяка нужда и скръб, свети Спиридон, а така също и други пастири, по заповед на царя, дойдоха в град Антиохия, където лежеше болен цар Константин. Светителят се докосна до главата на царя и той оздравя. Удивлявайки се на това чудо, ние ти казваме:
Радвай се, ти, когото Ангел яви като целител на царя!
Радвай се, защото си предприел в старост труден път, подбуждан от Божествената любов!
Радвай се, обърнал и другата страна, според заповедта на Спасителя, когато царският слуга те ударил!
Радвай се, стълпе на смирението!
Радвай се, дарувал здраве чрез молитвите си на царя, който със сълзи изпросваше от тебе това!
Радвай се, защото със своето смирение си вразумил царския слуга и си изправил жестокия му нрав!
Радвай се, научил царя на благочестие и милосърдие!
Радвай се, защото, ненавиждайки земните съкровища, си отхвърлил царското злато!
Радвай се, отвратил ученика си Трифилий от пристрастяване към земните блага, с което си го направил съсъд на Божията благодат!
Радвай се, защото щом стъпи в Алексанрия и идолите се сгромолясаха!
Радвай се, ти, комуто и бесовете се покоряват!
Радвай се, отвърнал мнозина от идолослужението!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!
 
Кондак 11
 
Пение Ангелско се чу, светителю Спиридоне, когато ти принасяше вечерната си молитва и нямаше никой, който да служи с тебе. А жителите на града, чувайки дивното пение, влязоха в храма и като видяха, че в него няма никой, освен теб, заедно с Горните Сили възпяха: Алилуия!
 
Икос 11
 
Светозарно слънце си бил за света и събеседник с Ангелите, светителю Спиридоне. И предавайки духа си в Божии ръце, ти си се преселил в горните жилища, молейки се за света пред Престола на Владиката. Ние пък, живеещите още на земята, ти зовем: 
Радвай се, ти, който бидейки още в плът, си служил заедно с Ангели!
Радвай се, защото си слушал псалмопението на Архангели!
Радвай се, видим образ на нашето преображение!
Радвай се, защото заради теб Бог напълни и препълни с елей кандилата, които не горяха, защото бяха празни!
Радвай се, кандило на Божественото сияние!
Радвай се, съсъде на Божията благодат, която като елея в кандилата, изпълни душите ни!
Радвай се, неизчерпаем изворе, източващ за всички струи благодат!
Радвай се, изумление за Ангелите!
Радвай се, ти, който си вразумил дякона, съгрешил в непослушание!
Радвай се, защото си го лишил заради тщеславието му от дара на словото!
Радвай се, че по време на суша небесна роса прохлади свещената ти глава!
Радвай се, защото видя в това чудо знак за скорошната ти кончина!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!
 
Кондак 12
 
Бидейки покров и прибежище на всички верни, прибягващи още по време на земния ти живот към тебе, ти, светителю, не си ни оставил сираци и след твоето успение. Бог, Който, когато пожелае, променя естествените закони, съхрани твоите свети мощи нетленни, и това Той стори за укрепване на Православната вяра и благочестие, и като знамение на безсмъртието, заради което ние Го прославяме и Му пеем: Алилуия! 
 
Икос 12
 
Възпяваме те, светителю Божий, удивил цял свят с чудесата, изтичащи от светите твои мощи, защото всички, които пристъпват към тях с вяра и ги целуват с любов, получават онова, което са просили, стига то да е полезно за спасението им. И ние, прославяйки Бога, Който ти е дарувал такава сила, Който те е увенчал с венеца на нетлението и е действал в тебе, ти зовем:
Радвай се, ти, който по време на глад си се явил на корабния капитан и си му заповядал да достави храна на гладните!
Радвай се, дарувал зрение на слепеца, дошъл с вяра при светите ти мощи!
Радвай се, излекувал момчето от неизцерима болест!
Радвай се, изгонил беса от жената, след което тя станала здрава!
Радвай се, избрани воеводо на Керкира!
Радвай се, изгонил пълчищата агаряни и потопил кораба им в морската бездна!
Радвай се, защото са те видяли обкръжен от Ангелски сонмове и държащ меч в десница си, с което си довел в трепет враговете!
Радвай се, изобличителю на латинците, за това, че извършват литургията с пресен хляб!
Радвай се, поразил латинския войвода със смърт!
Радвай се, изгорил с мълния неговото изображение в дома му във Венеция!
Радвай се, посрамил отстъпничеството и лъжемъдруването на Запад!
Радвай се, утвърдил Православната вяра като единиствено истинна и спасителна за човеците!
Радвай се, Спиридоне, предивни чудотворче!
 
Кондак 13
 
О, пречудни светителю Христов, отче Спиридоне! Като приемеш сега това наше моление, избави ни от всяка беда и опасност, укрепи народа ни в светата Православна вяра, измоли ни от Христа Бога опрощение на греховете и избавление от вечната смърт, за да можем и в бъдещия век непрестанно да пеем: Алилуия!
 
 
 
/ този кондак се чете три пъти и след това икос 1-ви и пак кондак 1- ви /
 
 
 
МОЛИТВИ КЪМ СВЕТИ СПИРИДОН ЧУДОТВОРЕЦ
 

МОЛИТВА  1
   
 
О, велики и пречудни светителю Христов и чудотворче Спиридоне, пресветъл светилниче на цялата вселена , горещ молитвениче и бърз застъпниче пред Бога за всички, които ти се молят с вяра! Ти си изяснил преславно посред отците на Никейския Събор Православната вяра, показал си чрез чудесна сила единството на Света Троица и си посрамил еретиците до краен предел. Чуй нас, грешните, светителю Христов, които ти се молим, и чрез силното си застъпничество пред Господа ни избави от всяка зла беда: от глад, потоп, огън и смъртоносна болест. Ти си избавил през време на земния си живот твоите люде от всякакви бедствия: запазил си страната си от нашествие на агаряни и от глад, излекувал си царя от неизлечима болест, привел си към покаяние много грешници, преславно си възкресявал мъртви и дори заради светия твой живот Ангелите невидимо са пели в храма си са служели с тебе. Заради всичко това Владиката Христос те прослави като Свой верен раб и ти дарува да разбираш всички тайни човешки и да изобличаваш живеещите в грях и беззаконие. Ти си помогнал усърдно на много човеци, живеещи в глад и мизерия и си извършил чрез силата на живеещия в тебе Дух Свети преславни чудеса и знамения. Така и нас не оставяй, светителю Христов, а ни помени, твоите чеда пред Престола на Вседържителя, и умоли Господа да ни даде опрощение на многото наши грехове, да ни дарува безбеден и мирен живот, християнски завършек на живота ни, и да ни удостои с вечно блаженство в бъдещия век, та така винаги да отправяме слава и благодарение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.
 
 
МОЛИТВА  2 
 
 
О, всеблажени светителю Спиридоне, велики угодниче Христов и преславни чудотворче! Предстоейки на Небесата
заедно с Ангелските ликове пред Божия Престол, погледни с милостиво око на нас, които ти се молим и просим силната ти помощ. Умоли човеколюбеца Бога да не ни осъжда според беззаконията ни, а да постъпи с нас според Своята милост. Изпроси ни от Христа, нашия Бог мирно и безметежно житие, душевно и телесно здраве, плодородие на земята, изобилие и благоденствие, а най-вече да употребим всички това не за зло и погибел на душите ни, а за слава Божия и за прослава на твоето застъпничество. Избави всички, пристъпващи с несъмнена вяра към Бога от всички душевни и телесни скърби, от всяко гневно дяволско нападение. Бъди утешител на наскърбените, лекар на болните, помощник на изпадналите в беда, облекло на голите, застъпник на вдовиците, защитник на сираците, хранител на младенците, укрепител на старите, пътевожд на странниците, кормчия на плаващите и изпроси от Христа Бога всичко, което е полезно за нашето спасение. И така, наставлявани и запазвани от твоите молитви, да достигнем вечния покой, и заедно с тебе да прославим Бога, в Света Троица прославян, в Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ