АКАТИСТ НА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ХАРАЛАМПИЙ

АКАТИСТ НА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ХАРАЛАМПИЙ

Кондак 1
 
На избрания страдалец и Божи угодник, оросил земята с честната си кръв и изпросил от Бога плодородие на земята, от дълбините на душата си възгласяме похвални песни. А ти, който имаш велико дръзновение пред Господа от всякакви беди избави нас, които ти викаме:
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Икос 1
 
Ангелите на небето се радваха на твоя непорочен живот, свещеномъчениче Харалампие, понеже ти си последвал светите пророци и апостоли, насочвайки човеците по пътя на спасението. Сега затова ти викаме:


Радвай се, велики светилниче на Църквата!
Радвай се проповедниче на правдата!
Радвай се, учителю на словата за живот вечен!
Радвай се, изобличителю на идолослужението!
Радвай се, ти, чрез когото сатаната бива посрамван!
Радвай се, ти, чрез когото Христовата вяра се прославя!
Радвай се, понеже чрез Христовото име си надделял над вражеската сила!
Радвай се, защото с Божията сила си разрушил бесовските коварства!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 2
 
Виждайки твоят живот, изпълнен с благочестие и чистота, и слушайки твоята пламенна проповед, служителите на Господ Иисус Христос, бидейки укрепени във вярата и благочестието, радвайки се пееха на Твореца на всичко: Алилуия!
 
Икос 2
 
С просветен от Бога разум, изпълнен и украсен с дългогодишна мъдрост, не си пожелал да послушаш съвета на хегемона Лукиан и да пристъпиш с жертви към бездушните ,,богове’’, и не си се уплашил от големите мъчения. Затова ти викаме:
Радвай се, ти, който си презрял заплахите на Лукиан!
Радвай се, ти, който с пост и молитва си придобил дълголетие!
Радвай се, ревнителю на невидимите блага!
Радвай се, носителю на победата на Кръста Христов!
Радвай се, ти, който си възлюбил твоите мъчители!
Радвай се, ти, който си обърнал техните сърца към Христа!
Радвай се, ти, чрез когото истинната вяра се утвърди! Радвай се, ти, чрез когото бесовската измама се посрами!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 3
 
Укрепен със силата на Вишния, победил си големите мъчения, и стърган с железни нокти молел си се на Господа, изцелявал си болестите на твоите мъчители, възпявайки Бога с песен: Алилуия!
 
Икос 3
 
Имайки великата милост Божия, удостоил си се свещеномъчениче Харалампие, да чуеш Божият глас, излизащ от облака, към който като внимаваме благоговейно казваме:
Радвай се, земни светилниче!
Радвай се, ти, който си се преселил в небесните жилища! Радвай се, събеседниче на ангелите!
Радвай се, съжителю на пророците!
Радвай се, съпрестолниче на апостолите!
Радвай се, съратниче на мъчениците!
Радвай се, ти, който си се удостоил с беседи Господни! Радвай се, тъй като Господ чу твоята молитва!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 4
 
Градоносната буря села и посеви разрушава, но страшната житейска злоба, неверие и човешки злодеяния, душите наши смущава и покрива с мрак живота ни. Но помогни на нас, преславни свещеномъчениче, които почитаме твоите подвизи и страдания и за теб възпяваме дивният в Своите светии Бог: Алилуия!
 
Икос 4
 
Нечестивият римски цар Севир като чу че си се показал непобедим в мъченията, се изпълни с гняв; а ти дълготърпеливо, когато желязното острие беше забито в твоето честно тяло, не продумайки нищо против твоите мъчители, всичко това претърпял си с радост и веселие. За това ублажаваме твоето дълготърпение и викаме така: 
Радвай се, образ на духовната кротост!
Радвай се, ти, който си подражавал на Господ Иисус в дълготърпението!
Радвай се, понеже и бездушните твари от твоето предивно търпение се ужасиха!
Радвай се, понеже Господ Бог остана с тебе в твоите мъчения!
Радвай се, ти, който с твоя подвиг си привел много души към Господа!
Радвай се, ти, който си от Господа прославен!
Радвай се, извор на изцеления!
Радвай се, помощниче на човеците!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 5
 
Звезда водеща към Бога си бил за онази жена, която като видя твоите страдания изпадна в умиление и високо завика: Божи човече, честна е твоята старост и с теб е Бог, в когото повярвах пеейки Му: Алилуия!
 
Икос 5
 
Като видя цар Севир в изцелението на един човек, от дълго време обладан от зъл дух, чудодейната сила Христова обитаваща в теб, досточудни свещеномъчениче, безкрайно се удиви и каза: наистина е велик Християнският Бог! Затова и ние, възхвалявайки твоите страдания и чудеса, преславни изповедниче Христов, радостно към теб зовем:
Радвай се, предивни чудотворче!
Радвай се, победоносни защитниче на вярата!
Радвай се, ти, който от огнените опалвания си останал невредим!
Радвай се, ти, който чрез твоите чудеса невярващите хора си озарил със светлината на Богопознанието!
Радвай се, ти, който чрез твоя живот си прославил Името Божие!
Радвай се, ти, от който като добър воин Христов, дяволът трепери!
Радвай се, защото с твоята молитва недъзи изцеляваш! Радвай се, защото с твоето застъпничество верните живот вечен наследяват!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 6
 
Проповедник безстрашен си бил, всехвални Харалампие, когато на царя си говорел: много мъки ме налегнаха, тялото ми от рани се разпада, обаче духът ми се радва. Слушайки тези думи огромно множество изповядаха Господа Иисуса Христа и венец мъченически приеха пеейки на Бога: Алилуия!
 
Икос 6
 
Возсия Божието всемогъщество и се показа страшният Божи гняв, когато твоите нечестиви мъчители говореха безсрамни хули срещу Господа Христос; земята се разтресе като лист и страшни гласове отгоре от облака чуха се и бляскаха светкавици и мълнии, но като ти молитва сътвори, престана страшната угроза Божия. Затова ти викаме: 
Радвай се, изобличитею на гордите!
Радвай се, учителю на духовната бедност!
Радвай се, победителю на хулителите на Името Божие! Радвай се, избавителю на човеците от гнева Божий!
Радвай се, ти, който усмиряваш с молитва гръмотевици и мълнии!
Радвай се, ти, който умрелите от страх възкресяваш!
Радвай се, ти, който голямо незлобие към твоите мъчители си показал!
Радвай се, ти, заради когото Господ прогърмя облаците въздушни!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 7
 
Желайки да спаси чистата душа на царската дъщеря Галина, Господ те показа, о Харалампие като светъл ангел, мъдър учител и апостол на вярата Христова. И слушайки твоите думи блажената Галина се умилила и завика към Бога: Алилуия!
 
Икос 7
 
Като нов Йосиф те показа Господ, премъдре, когато ти откри как да разясниш видението сънно на Галина. Многото води, които тя видя означават дарованието на Светия Дух, голяма градина покрай много вода, рая Господен и в него лоза червена, жилищата на праведните и пазителя на това място, Бог Христос, който е взел овца на раменете Си. Затова ти викаме:
Радвай се, украшение на старците!
Радвай се, вместилище на даровете на Светия Дух!
Радвай се, защото с ангелските чинове славословиш Господа!
Радвай се, защото си получил рая Господен и живот вечен! 
Радвай се, служителю на Пастиреначалника Бог Христос! Радвай се, добър пастир на Христовото стадо и молитвиниче на целия свят!
Радвай се, украшение на лозата Господня!
Радвай се, утвърждение на Църквата Христова!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 8
 
Завършвайки земното си странстване, не пожела да изпълниш волята на нечестивите идолослужители и от истинната вяра не отстъпи, но вразумявайки твоите мъчители с богомъдри слова, жестоки страдания заради Христа приел си, пеейки на Бог Господ: Алилуия!
 
Икос 8
 
Изпълвайки цялото си сърце с гняв, нечестивият цар те предаде за поругаване на една жена вдовица. А ти свети Харалампие, влизайки в нейния дом си се облегнал не една суха греда и веднага тя се разлисти. Тогава тази жена много се ужаси и се обърна към Господа. А ние с изпълнено с умиление сърце ти викаме:
Радвай се, всесветли светилниче!
Радвай се, угодниче Христов с благодат преизпълнен! Радвай се, понеже самото твое име с чудния ти живот се оправда!
Радвай се, покровителю и застъпниче на вдовиците!
Радвай се, ти, който с учението си мнозина към Христа привел си!
Радвай се, надежда и опора на сираците!
Радвай се, украшение за мъчениците!
Радвай се, огледало на човеколюбието!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 9
 
Цялото богатство на твоят ум и всичките благодатни дарове, които си приел от Господа Бога, свети Харалмпие, си отдал в служение на човеците, учейки ги на вяра и благочестие, и в часът на твоята свята кончина си се молил не за себе си, а за спасение и благоденствие на всички, които тачат твоята памет, за да се наслаждават на даровете на Господа Бога пеейки Му: Алилуия!
 
Икос 9
 
Многоречивите оратори не можаха да възпеят достойно величието на твоята душа и неизказаното ти милосърдие, на които ние недостойните се удивяваме и със сърдечна простота зовем:
Радвай се, светилниче, греховния мрак от човеците със светлината на вярата прогонващ!
Радвай се, ти, който с мъченическият венец от звездите небесни повече сияеш!
Радвай се, ти, който от Христа Бога плодородие изпросваш! 
Радвай се, защото честната твоя кръв на земята си пролял! 
Радвай се, защото с тази кръв за нас грешните щедростта на Господа придобил си!
Радвай се, защото Господ ти рекъл: да бъде твоята дума за изцеление на болните!
Радвай се, защото молението от твоята уста е прието от Бога!
Радвай се, благодатно утешение за скърбящите!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 10
 
Желаейки да спасиш душата си, тялото твое за нищо си считал, свети мъчениче и на посичането с меч си се радвал, пеейки на Господа Бога, който те облагодетелства: Алилуия!
 
Икос 10
 
Стена и убежище стана за тебе, велики Харалампие, Господ Бог, явил ти се в Своята слава в часът на твоята блажена кончина. Затова ти викаме:
Радвай се, приятелю Господен!
Радвай се, защото Господ ти дава, каквото просиш!
Радвай се, ти, който си видял страшната слава на Господа! Радвай се, защитниче на човеците от глад и мор.
Радвай се, ти, който с Божията сила отровеният въздух, погубващ земните плодове прогонваш!
Радвай се, учителю на трудолюбието!
Радвай се, защото за здравето на тялото и спасението на душата ходатайстваш!
Радвай се, защото за животните създадени за нуждите на хората се грижиш!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 11
 
Дори умилително пеене премного да ти принасяме, чудотворче не вършим нищо равно на твоите чудеса и голямото ти към нас, грешните милосърдие, на което като се удивляваме, зовем към Господ: Алилуия!
 
Икос 11
 
Пътеводна светлина бъди ни, Харалампие, на нас, които ходим в греховна тъмнина и моли се на Господа да отнеме от нас всякакво суеверие, да просвети нашият ум със светлината на Евангелието и ученията полезни за труда на земеделеца и за всяко нещо, та с просветен ум и изпълнено с умиление сърце да зовем:
Радвай се, непресъхващо миро над труда човешки изливащо се!
Радвай се, благоуханна пролет Господня!
Радвай се, прекрасно дърво в Господния рай!
Радвай се, защото молитвата ти като благовонно кандило към Господа се възнася!
Радвай се, ти, който с диханието на твоята свята молитва земята съгряваш!
Радвай се, ти, който с твоето застъпничество пред Господа земните плодове оросяваш!
Радвай се, покровителю на земеделците!
Радвай се, на живота им строителю!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 12
 
Знаейки за обещаната от Господ Бог благодат, да изпълни всяка твоя просба, си рекъл: ’’ Моля те, Господи, дай слава на Твоето име. И където бъдат положени моите мощи, на това място да няма глад и мор, отровен въздух, погубващ земните плодове, но да има мир между човеците, телесно здраве и спасение на душите, и изобилие на плодовете земни ’’. О Господи Боже наш! Излей тази Твоя благодат и на всички нас, които ти пеем. Алилуия!
 
Икос 12
 
Възпявайки твоите чудеса, преславни Харалампие, славим дълготърпението, страданията и твоята дивна кончина и дивящи се на твоето милосърдие така ти зовем:
Радвай се, ти, който ходатайстваш пред Господа навременни дъждове!
Радвай се, ти, който от град и бури с твоите молитви ни запазваш!
Радвай се, ти, който си просил плодородие на мястото, където си пострадал!
Радвай се, ти, който си се молил на Господа, да изпрати Той, Милосърдния, на труда на земеделците Своето благословение!
Радвай се, страдалче непобедим и непреодолим!
Радвай се, свещниче Божий, за целия свят ходатайстващ! Радвай се, надеждо на всички, които ти се молят!
Радвай се, светла радост на земеделците!
Радвай се, свещеномъчениче Харалампие, милосърдни наш защитниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 13
 
О, предивни Харалампие, защитниче наш премилосърдни! Чуй гласа на нашата гореща молитва и моли се за нас на Господа да ни запази от глад, мор и междуособни войни, и да изпрати Своето благословение на всеки мирен труд човешки, за да Му пеем во веки: Алилуия!
(Този кондак се чете три пъти, а след това икос 1 и кондак 1 и молитвите).
 
МОЛИТВИ КЪМ СВЕТИ ХАРАЛАМПИЙ
 
ПЪРВА МОЛИТВА
 
О, пречудни свещеномъчениче Харалампие, мъчениче Христов, свещениче Божий, който за целият свят ходатайстваш. Приеми молитвата на нас, които почитаме твоята свята памет. Изпроси за нас от Господ Бог прошка на греховете ни и докрай да не прогневяваме Господ: защото съгрешихме и не сме достойни за милосърдието Божие. Моли за нас Господ да даде мир на нашите градове и села, да ни избави от чужди нашествия, междуособни войни и всякакви раздори. Утвърди, свещеномъчениче вярата и благочестието във всички чада на православната Християнска Църква и да ни избави Господ от ереси, разколи и всякакво суеверие. О, милосърдни мъчениче! Моли се за нас на Господа да ни запази от глад и всякакви болести и да ни даде изобилие на земните плодове, умножение на животните за потреба на човеците и всичко, което ни е полезно. Най-вече, по твоите молитви да се сдобием с небесното царство на нашия Христос Бог, на Когото подобава чест и поклонение с Безначалния Негов Отец и Пресветия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!
 
ВТОРА МОЛИТВА от йеродякон Юстин Зографски
 
Христос, истинният Бог наш, Който желае всички човеци да се спасят и ни възлюби до край и промисля за всяка душа, в тези последни дни си намери човек по сърце, който ще да изпълни всички Негови благи желания и като се всели в теб като в светилище и красив и преукрасен палат, те изпълни, свети Харалампи, с всичките Свои благодатни дарове. И като те украси със свещени добродетели, те постави като светилник на Магнезийския свещник, та с блясъка на твоите лъчезарни зари да просветляваш целия свят така, че дори слънцето, като въздъхна ти завидя за нетварната Божествена светлина, с която озари сърцата на тези, които вярно се покланят на единният истинен Бог. Затова и ние, които се сподобихме с такъв пастир, без да се леним в надеждата за нашето спасение, усърдно прибягващи към теб, припадаме към твоята, но повече към Христовата любов в теб и просим и се молим и се умиляваме: приеми ни, както квачка пилците си и с крилата на твоето човеколюбиво милосърдие ни покрий и запази от нападения на врага на човешкия род. Ти, който си възлюбил твоя Господ още от майчина утроба, научи ни как и ние да възлюбим нашия пресладък Христос. Ти, който в твоето дълголетие достатъчно си се потрудил в изпълнението на Господните заповеди, научи ни как да се ограждаме с тях против вражеските сили. Ти, който си съхранил девствената чистота на твоята душа и тяло даже до края си, дай ни ревност да ти подражаваме. Ти, който със смирение и покаяние си изпълнил всички заповеди Господни и си ги надхвърлил с монашеските подвизи, бъди ни пътеводител в делото на спасението и нашето усъвършенстване. Ти, който с добрия подвиг си се подвизавал, пътя си свършил и си опазил вярата даже до мъченически венец, с който те увенча възлюбилият те като Свой приятел Христос, нашият Бог, утвърди ни във вярата, надеждата и любовта, та с твоята помощ и ние, като свършим нашият път, безбедно да преминем въздушните митарства и да застанем не за осъждане пред нашият Господ Иисус Христос и да получим Неговата милост и се удостоим заедно с всички светии да възпяваме Неговата любов и неизказаното милосърдие на Неговото човеколюбие с безначалния Му Отец и Пресветия, благ и животворящ Негов Дух в безкрайния век на вековете. Амин!

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ