АКАТИСТ НА СВ. МЧЦИ КИРИК И ЮЛИТА

АКАТИСТ НА СВ. МЧЦИ КИРИК И ЮЛИТА

Кондак 1
 
Избрани и дивни Христови мъченици! Като просветени от трислънчевата светлина на Пресвета Троица, просветете нас, помрачените от греха и като получили велика благодат от Всеподателя Бога да вършите всякакви чудеса, избавете ни, почитащите с любов вашата памет от всяка душевна и телесна болест, от всяка беда и опасност, та с радостно и благодарно сърце да ви пеем:
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Икос 1
 
Като два Ангела в плът ви яви на света Всемилостивият Бог, блажени и преблажени Кирик и Юлита, та озарени от светлината на мъченическата ви слава, с уста и сърце да ви зовем:
Радвайте се, две пресветли слънца на Православната Църква!
Радвайте се, просияли с мъченически подвиг и дивни чудеса!
Радвайте се, победители на княза на тъмнината!
Радвайте се, служители на Христа, Бога на светлината!
Радвайте се, два твърди адаманта в изповеданието на евангелската вяра!
Радвайте се, пронизали като две стрели езическото суеверие!
Радвайте се, всещедри изцелители на болните!
Радвайте се, благодушни утешители на опечалените!
Радвайте се, носили райски покой в сърцата си!
Радвайте се, наши пътеводители към Царството Небесно!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 2
 
Виждайки в тригодишния младенец Кирик изпълнение на Давидовото пророчество: ,,Из устата на младенци и кърмачета Ти, (Господи), си стъкмил похвала’’, похваляваме Те и ние, грешните, Боже, дивен в Своите светии и Ти се молим: укрепи и нас да бъдем твърди във вярата и да Ти пеем вечно: Алилуия!
 
Икос 2
 
С Божествен разум и небесна мъдрост си откърмила своя син, доколкото едно дете на такава възраст може да възприеме, блажена Юлита! Приведи към познание на тази Божия премъдрост и нас, прелъстените от суетната мъдрост на този век, които ти зовем:
Радвай се, плодоносна лоза, родила божествения грозд Кирик!
Радвай се, светозарна луна, огряла своя син с евангелска светлина!
Радвай се, дъще на безсмъртния Цар, станала участница в Неговото възкресение!
Радвай се, благовонно кадило на Светия Дух!
Радвай се, преизпълнена с богомъдрие!
Радвай се, явила силата на Христа, нашия Бог!
Радвай се, отхвърлила женската немощ като вехта дреха!
Радвай се, проявила мъжество и сила в мъченичеството си за Христа!
Радвай се, по сияйна от слънцето!
Радвай се, по чиста и от небесната синева!
Радвай се, достигнала покоя на Царството Божие!
Радвай се, честно сърце обикнало Христовата правда!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 3
 
Осенена от силата на Всевишния си била, мъченице Юлита, когато си решила да последваш примера на достохвалната Соломония, пожертвала и седемте си сина Макавеи за Божия закон, както и на любомъдрата София, вдъхновила трите си дъщери Вяра, Надежда и Любов за мъченически подвиг за Христа, Комуто заедно с Отца и Светия Дух пеем: Алилуия!
 
Икос 3
 
Имайки в душата си пламенно желание да се изтръгнеш от хищната прегръдка на мъчителя и отидеш при любимата си майка, която в този час я измъчвали за Христа, издраскал си лицето на неверника и високо си извикал ,,Аз съм християнин, пусни ме при мама!’’. О, свети Кирик мъжеумни, научи и нас така да се отклоняваме от съблазнителите – богоборци и се привързваме само към доблестните Христолюбци, за да ти зовем:
Радвай се, Господен по име, Господен и на дело!
Радвай се, по външен вид младенец, а по ум пълнолетен!
Радвай се, на възраст тригодишен, а посрамил яростния мъчител!
Радвай се, съвършен ум в несъвършено тяло!
Радвай се, трилетни младенецо, проповядвал Света Троица!
Радвай се, пламенно изповядал Християнската вяра!
Радвай се, презрял змийското лукавство на мъчителя, пожелал с ласкави думи да те отклони от любещата те майка!
Радвай се, издраскал лицето на зверонравния управител!
Радвай се, гледал пречестната си майка както Богомладенецът Емануил – Богородица!
Радвай се, станал по благодат син на Всевишния!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 4
 
Буря от противни ветрове подигна безплътният срещу Христовите мъченици, ала биде победен от един тригодишен младенец, от чистия като снежнобял крин Кирик и така, по думите на псалмопевеца, човешкия гняв се обърна за слава на Бога, - на Живоначалната Троица – Отец, Син и Свети Дух, - на Която пеем: Алилуия!
 
Икос 4
 
Чуха ушите ти, доброхвална Юлита, лъстивите думи на зло хитрия мъчител, който те увещаваше да принесеш жертва на езическите идоли, ала ти смело се обяви за християнка, добавяйки, че нищо не може да те отлъчи от любовта ти към Христа. За това твое смело изповедание ние те почитаме с такъв зов:
Радвай се, сърце изпълнено с любов към Бога!
Радвай се, очистила душата си от лошите страсти, желания и помисли!
Радвай се, осъзнала суетата на всички земни неща!
Радвай се, придобила Божествената Мъдрост – Христа!
Радвай се, имала невъзмутим мир в душата си, непознат на суетния свят!
Радвай се, непрекъснато пребивавала в Бога!
Радвай се, несъкрушима наковалня в Божиите ръце!
Радвай се, оставила тлението и възкръснала в Христа!
Радвай се, купила нетленното с тленно, небесното със земно!
Радвай се, отхвърлила злите коварства на мъчителя!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 5
 
Като Богопратена звезда изгря с твоя син над Икония, а след това в Селевкия и накрая в Тарс, родното място на първовърховния апостол Павел, където и извърши мъченическия си подвиг, о богоблажена Юлито. Грееш и сега от Небесата над всички православни храмове и монастири, издигнати в твоя чест и памет за твоя слава и за слава на животворящата и неразделна Троица, Отца и Сина и Светия Дух, на Която пеем: Алилуия!
 
Икос 5
 
Виждаме те с духовния си взор, свети Кирик, в светлото обкръжение на хилядите Витлеемски младенци, избити от зверонравния Ирод, да предстоиш пред Престола на Всевишния Бог и да изпросваш от Него с дръзновената си молитва духовно и телесно здраве на всички, които с вяра и любов ти зоват:
Радвай се, влязъл в радостта на своя Господ!
Радвай се, приел от Него нетленния венец на божествената слава!
Радвай се, прилепил се към Христа с цялата си душа! Радвай се божествена искра, запалена от Слънцето на правдата – Христос Господ!
Радвай се, влязъл в тайната на Неговата Божество!
Радвай се, невръстен за греха, пълнолетен в Христовата любов!
Радвай се, преобразен от Божията благодат!
Радвай се, съединен с Бога!
Радвай се, отворил за душата си входа на Небесните чертози!
Радвай се, приобщен към Божествената тишина на Светия Дух!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 6
 
Проповедници на християнската вяра се показахте, не толкова на думи, колкото на дело, богоносни мъченици, защото и живота си не пожалихте за Христа, считайки страданията си за нищо в сравнение с небесната слава, приготвена за светиите. А ние, като се удивляваме на вашия мъжествен подвиг, възпяваме заради вас Бога с похвалната песен: Алилуия!
 
Икос 6
 
Възсияли сте като две светозарни звезди и с Божествената благодат прогонвате всяко униние и печал, свети мъченици, на всяко място, където се почита вашата памет и където верните ви прославят с такъв зов:
Радвайте се, ангелонравни човеци!
Радвайте се, таинници на Трисветлото Божество!
Радвайте се, два чудоточни кипариса на Иисусовия рай! Радвайте се, похвала на Православната Църква!
Радвайте се, облечени в одеждата на благодатно нетление! Радвайте се, препоясани със силата на много чудеса!
Радвайте се, граждани на прекрасния Небесен Сион! Радвайте се, укрепили се в умното разумение на волята Божия!
Радвайте се, упокоени в Пресветлата Светлина на Пресвета Троица!
Радвайте се, благоухаещи цветове на нетлението!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 7
 
Като пожела да покаже, че силата Господня се в немощ напълно проявява, Всемогъщият Бог дарува велика духовна победа на малкия Кирик над езическия управител, който – посрамен – блъсна младенеца надолу по каменните стъпала; удряйки главичката си в тях, трилетният агнец обагри онова място с кръвта си и предаде своята свята и невинна душа Богу, зовейки: Алилуия!
 
Икос 7
 
Ново чудо на Своята благодат и сила яви в тебе Господ на силите, мъжеумна Юлита, когато ти, виждайки как детето ти пострада пред тебе, се напълни не с безутешна печал, а с тиха радост, благодарейки Богу, загдето Кирик се е удостоил с мъченически венец. Така възхвалявайки чудесата на Божията милост, ние ти зовем:
Радвай се, отдала единственото си дете в жертва мирна и благоприятна Богу!
Радвай се, извършила подвига на Авраам, който не пожали едничкия си син за Бога!
Радвай се, защото не след дълго си последвала своя син на Небесата!
Радвай се, защото мъчителят не само не успя да ви раздели, но и ви съчета в Христа в Неговото вечно Царство!
Радвай се, избрала добрата част, която няма да ти се отнеме!
Радвай се, доказала на дело своята вярност и преданост на Божията воля!
Радвай се, застанала твърдо на непоклатния камък – Христос!
Радвай се, поселена в Господните двори, откъдето се молиш за нас!
Радвай се, пребъдвала непрестанно с цялото своя внимание във възлюбения Утешител – Светия Дух!
Радвай се, свято майко, отгледала свят син!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 8
 
Странници и пришълци сме на тази земя, ала ти, света Юлита, като претърпя много мъчения заради Христа и като беше посечена заради Него, стана съгражданка на светиите и своя на Бога, като се утвърди върху основата на апостолите и пророците, имайки Самия Иисуса Христа за краеъгълен камък, Комуто пеем: Алилуия!
 
Икос 8
 
Цели потопени в молитва, стоим пред твоята икона свети Кирик, и мислено целуваме нозете ти, с които си потъпкал злите прелести и коварства на дявола. Моли Всеподателя Бога да дарува Своето спасение и на нас, които ти зовем:
Радвай се, непорочна и целомъдрена душа, не вкусила нито една от световните прелести!
Радвай се, нежно и отзивчиво сърце, потънало в прегръдката на твоя възлюбен Спасител!
Радвай се, вкусил пресладкия и вечен живот в Господа! Радвай се, защото ходатайстваш пред Всевишния за нас, та и ние да наследим този живот!
Радвай се, защото ни благославяш от своята икона, всеки път, когато застанем на молитва пред нея!
Радвай се, защото преваряш да изпълниш нашите просби!
Радвай се, наситен с ненаситната Божествена любов!
Радвай се, славещ непрестанно с радост Господа за своето спасение!
Радвай се, познал и възлюбил Царството на Отца и Сина и Светия Дух!
Радвай се, придобил кротката тиха невечерна Светлина на Божията Милост!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 9
 
Всички ангели и светии се възрадваха с голяма радост, когато вашите свети души достигнаха обителите на вечното Райско блаженство и Сам Творецът на ангелите и Светията на светиите, Царят на славата Христос ви увенча с венците на безсмъртието и ви дарува благодат да Му се молите с дръзновение за всички, които почитат честната ви памет и прославят Бога за вас, пеейки: Алилуия!
 
Икос 9
 
Красноречивите витии на този суетен век стават като безгласни риби, когато трябва да обяснят подвига на Христовите мъченици, защото не вярват, че Бог е приготвил вечни и нетленни блага на Небесата за ония,които са Го възлюбили повече от всичко. Между тях сияете с неугасваща светлина и вие, свети Кирик и Юлита, за което с обич ви зовем:
Радвайте се, неувяхващи кринове в градината на Църквата! Радвайте се, две пътеводни звезди към Царството Небесно!
Радвайте се, щедри благодетели на бедни и сиромаси! Радвайте се, небесни покровители на вдовици и сираци!
Радвайте се, подражатели на Христовото милосърдие; Радвайте се, верни раби на небесния Домовладика!
Радвайте се, претърпели мъжествено скърби и изкушения! Радвайте се, възложили цялото си упование на Господа!
Радвайте се, признали Христа пред човеците!
Радвайте се, защото и Христос ви е признал пред Своя Отец Небесен!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 10
 
Като пожела да покаже Своето особено благоволение към пострадалите за Него майка и дете – мъченици, Господ не само запази техните тела от поругание, но ги и съхрани нетленни и чудотворни, та всички, пристъпващи към тях с вяра, да получат душевно и телесно здраве, за слава на Отца и Сина и Светия Дух, Единия Бог в Троица, Комуто пеем: Алилуия!
 
Икос 10
 
Несъкрушима стена сте за всички, които прибягват към вашето молитвено застъпничество, пречудни Христови мъченици! Затова ви молим, бъдете молитвени ходатаи и за нас грешните, сега и на Страшния съд, та спасявани чрез вас, с любов да ви зовем:
Радвай се, Кирик, пречестни!
Радвай се, Юлита, всехвална!
Радвай се, Кирик, покровителю на християнските младенци!
Радвай се, Юлита, пазителко на техните майки!
Радвай се, Кирик, лъчезарно Божие дете!
Радвай се, Юлита, образец на християнска майка!
Радвай се, Кирик, намерил в Христа преизобилната наслада!
Радвай се, Юлита, намерила в своя Господ съвършения мир за душата!
Радвай се, Кирик, наше молитвено упование!
Радвай се, Юлита, наша бърза помощнице!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 11
 
Хвалебни песни ви принасяме, свети мъченици Кирик и Юлита, защото изнемогваме от скърби и болести, та избавяни от тях и по вашите молитви с благодарност да въззовем към Бога: Алилуия!
 
Икос 11
 
Нека запалим благоуханна свещ пред иконата на Христовите мъченици Кирик и Юлита, да и се поклоним като на извор, източващ всякакви утехи и изцеления за всички, които с топла вяра, крепка надежда и вседушевна любов зоват:
Радвай се, Кирик, Христово благоухание!
Радвай се, Юлита, спечелила благоволение пред Богородица!
Радвай се, Кирик, златоструен поток на Светия Дух!
Радвай се, Юлита, пълноводна река, която тече в живот вечен!
Радвай се, Кирик, богогласен кимвал на Божията прослава!
Радвай се, Юлита, медеточна гусла на небесното веселие!
Радвай се, Кирик, чудотворен балсам за болните!
Радвай се, Юлито, светла отрадо на опечалените!
Радвай се, Кирик, наслада за Христа!
Радвай се, Юлита, сладка песен за Божията майка!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита, бързи застъпници на ония, които ви се молят!
 
Кондак 12
 
Благодат и милост изпросете за нас от Христа Бога, свети мъченици, та озарени от лъчите на вашата небесна слава да изминем достойно житейския си път тук на земята, а на Небесата да се удостоим заедно с вас да прославим Единия в Троица Бога – Отца, Сина и Светия Дух – пеейки и възклицавайки: Алилуия!
 
Икос 12
 
Възпявайки вашата святост, Христови мъченици Кирик и Юлита, ние се изпълваме с радост и упование, че ще бъдете наши застъпници в смъртния ни час, на митарствата и на Страшния съд. Това вярваме, на това се надяваме и с любов ви зовем:
Радвайте се, молитвени застъпници за българското ни отечество!
Радвайте се, два крепки стълба на нашата Църква!
Радвайте се, два кладенци с непресъхваща жива вода!
Радвайте се, росоносни облаци, разхлаждащи горнилото на всяка сърдечна скръб и душевно безпокойство!
Радвайте се, небесни войни на правдата!
Радвайте се, смели изобличители на неправдата!
Радвайте се, усърдни ревнители на вашите храмове и монастири!
Радвайте се, защото с голяма благодатна сила обитавате в тях!
Радвайте се, подвижници на съвършеното дълготърпение!
Радвайте се, съединени в Господа не само в този живот, но и след него в блажената райска вечност!
Радвайте се, свети Кирик и Юлита бързи застъпници за ония, които ви обичат!
 
Кондак 13
 
О, свети славни мъченици Кирик и Юлита, покровители на християнското семейство и бързи застъпници за всички, които почитат светлата ви памет. Приемете от нас това наше малко моление и се помолете за нас на Христа Бога за да ни избави от всяко зло и от вечните мъки, та заедно с вас да Му пеем вовеки: Алилуия!
 
( Този кондак се чете три пъти, а след него се прочита първи икос и първи кондак )
 
МОЛИТВА
 
О, двоице свята, страстотерпци Христови, преблажени Кирик, пострадал на три годишна възраст с твоята богомъдра майка Юлита! Като сте се украсили с вашата пролята кръв като с царска багреница и като удостоили се с вечна слава на Небесните чертози, не забравяйте и нас, живеещите на земята, но с вашето горещо застъпничество пред Бога ни избавете от всяка скръб и болест. Ето, припадайки пред вашата честна икона и целувайки я с благоговение, ние, недостойните и многогрешните прибягваме към вас като към наши бързи помощници и топли молитвеници и със съкрушен и смирен дух ви зовем: не презирайте молението на нас грешните, немощните, падналите в много беззакония, а като венчани с Божията благодат, очистете ни от нашите недъзи и ни изпросете от Христа Бога душевно и телесно здраве. Защото заради вашата вяра запечатана с мъчения вие сте приели от нашия Спасител и Иисус Христос неотслабваща благодат на изцеления. Затова помогнете на всички, които са приковани на болния одър и вече загубили надежда да получат помощ от човеци, прибягват към вас с гореща вяра и им дарувайте съвършено изцеление, а на всички верни изпросете опрощение на греховете, за да прославят те Дивния в Своите светии Господ Бог и наш Спасител Иисус Христос и Неговата Пречиста Майка, и вашето топло застъпничество сега, всякога и во веки веков. Амин.
 
МОЛИТВА
 
О, свети мъченици Кирик и Юлита, верни и истински раби на Всетвореца Господа Бога, послушайте ни многогрешните Божии раби (имената), призоваващи сега вашите имена и покланящи се с вяра и упование на вашата икона. Помолете се за нашата Православна Църква, та Бог да я запази от ереси, разногласия и разколи. Утвърдете монашестващите добре да изпълняват своите обети, помогнете на епископите, свещениците и дяконите да служат благолепно на светия Божий Олтар. Всевластващите умъдрете, а за страната ни измолете от Всеподателя Бога мир, благоденствие и страх Божий. Неверните обърнете във вярата, суеверните изправете, старите и изнемогналите от разни болести, подкрепете и излекувайте, младите възпитавайте в чистотата и целомъдрие, на съпрузите дарувайте взаимна любов и съгласие, а печалните утешете. Молете Христа Бога да ни избави от всяка беда, от мор, глад, земетръс, потоп, суша, от войни и междуособици, а най – вече да се запазим невредими от гневните дяволски нападения!
 
О, многострадални Кирик и Юлита! Като пострадали за съвършената Правда и Истина, която е Христос, вселете в сърцата ни любов и взаимно опрощение. Като мъченици за Христовата вяра, утвърдете ни в изпълнението на Евангелските заповеди, за да наследим Божието Царство, където заедно с вас да славим безначалната, единосъщна, животворяща и неразделна Троица, Отца и Сина и Светия Дух във вечни векове. Амин.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ