АКАТИСТ НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

АКАТИСТ НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

8 ноември
 
Кондак 1
 
Избран воеводо на Небесните сили и застъпниче на човешкия род, ние, които се избавяме от скърби чрез тебе, ти принасяме това благодарствено пение: а ти, като предстоиш пред Престола на Царя на Славата, освободи ни от всякакви беди, та с вяра и любов да те възхваляваме, зовейки: Радвай се, Михаиле, велики Архистратиже, с всички Небесни сили.
 
Икос 1
 
Като предстоятел на ангелските огнезрачни сили, подобава с ангелски езици да те възхвалим, Михаиле; но докато, вразумявани от тебе, привикне към словата на безплътните, чуй, макар и от човешки, но благодарни уста, тази похвала:
Радвай се, първообразна звезда на света; радвай се, златозарна свещ на истината и правдата.
Радвай се, първи приемниче на лъчите на Несъздадената Светлина сред ангелските ликове; радвай се, началниче на Ангелите.
Радвай се, ти, в когото най-ярко свети славата на Творческата Десница; радвай се, красота на всички безплътни същества.
Радвай се, Михаиле, велики Архистратиже, с всички Небесни сили.
 
Кондак 2
 
Прозирайки с очите на вярата величието на духовната красота и силата на твоята мълниеносна десница, Архангеле Божий, ние, земните и облечени в плът, се изпълваме с удивление, радост и благодарност към Твореца на всичко и зовем с всички Небесни сили: Алилуия.
 
Икос 2
 
Изпроси за нас чист и свободен от страсти разум, пречудни Михаиле, началниче на Небесните сили, та възнесли се мислено от земното към небесното, да ти запеем похвална песен така:
Радвай се, най-близки зрителю на неизказаната Божия красота и доброта; радвай се, най-доверени таинниче на всеблагите определения на Пресветата Троица.
Радвай се, верни изпълнителю на предвечните съдби на Света Троица; радвай се, ти, на когото с любов се удивляват небесните войнства.
Радвай се, ти, когото с вяра прославят земнородните; радвай се, ти, от когото треперят адските сили.
Радвай се, Михаиле, велики Архистратиже, с всички Небесни сили.
 
Кондак 3
 
Проявил непоколебима ревност за Божията слава, Михаиле, застанал си начело на ангелските полкове против дишащия злоба прегорд Денница, и когато той бе сринат с поддръжниците си от Небесните висоти в преизподнята, Небесните войнства, водени преславно от тебе, с радост като с едни уста възгласиха: Алилуия.
 
Икос 3
 
Целият християнски род те има, Архангеле Михаиле, за велик застъпник и дивен помощник в борбата с нашите противници; затова, като желаем да се сподобим с твоята пречудна закрила, в деня на твоето празненство зовем така:
Радвай се, ти, чрез когото сатаната бе свален като мълния от небето; радвай се, ти, чрез когото човешкият род възхожда към небето.
Радвай се, предивно украшение на всесветлия Горен свят; радвай се, преславно застъпничество за падналия долен свят.
Радвай се, ти, който никога не си побеждаван от силите за злото; радвай се, защото чрез Божията благодат си навеки утвърден с всички Божии Ангели, в истината и правдата.
Радвай се, Михаиле, велики Архистратиже, с всички Небесни сили.
 
Кондак 4
 
Избави от бурите на изкушенията и бедите, първопрестолниче на Ангелите, нас, които с любов и радост празнуваме пресветлото твое тържество; ти си велик помощник в бедите, а в часа на смъртта – пазител от злите духове и застъпник на всички, зовящи към твоя и наш Владика и Бог: Алилуия.
 
Икос 4
 
Виждайки твоето дръзновение против сатанинските пълчища, всички ангелски чинове с радост се вдигаха след тебе на битка за Името и славата на своя Владика, зовейки: кой е като Бога? А ние, знаейки, че сатаната е повален в нозете ти, като на победител ти зовем:
Радвай се, ти, който въдвори мир и тишина на небето; радвай се, ти, който прогони духовете на злото дори до ада.
Радвай се, ти, който направляваш ангелските войнства и силите на невидимия свят за изтребване на злото; радвай се, ти, който невидимо укротяваш вълнението на стихиите във видимия свят.
Радвай се, чудни споборниче на тези, които воюват с духовете на поднебесната злоба; радвай се, крепки помощниче в изкушенията и на пастирите на този свят.
Радвай се, велики Архистратиже Михаиле, с всички Небесни сили.
 
Кондак 5
 
Боготечен извор на превелики чудеса си бил в твоя храм в Хони; с твоята сила не само бе унищожена голямата и страшна змия на това място, но и бликнаха водни струи, лекуващи всеки телесен недъг, та всички с вяра да зоват на прославилия те Владика на Ангелите: Алилуия.
 
Икос 5
 
Слушайки и знаейки, че блестиш като велико светило сред ангелските ликове, пречудни Михаиле, прибягваме към тебе, след Бога и Пресвятата Божия Майка: озари с лъчите на твоята светлина всички нас, които зовем така:
Радвай се, водачо и пазителю на богоизбрания народ в пустинята; радвай се, високи посредниче на закона, даден чрез ръката на Мойсей в Синай.
Радвай се, ти, у когото израилските съдии и водачи намираха сила и закрила; радвай се, ти, чрез когото пророците и иудейските първосвещеници приемаха дара на знанието от Всезнаещия Бог.
Радвай се, ти, който разкриваше на богобоязливите законодатели тайната на премъдростта; радвай се, ти, който влагаш доброта в сърцата на вършещите съд и правда.
Радвай се, Михаиле, велики Архистратиже, с всички Небесни сили.
 
Кондак 6
 
Когато Маной те видя да предвъзвестяваш Божиите съдби, се изпълни със страх и недоумение, като помисли, че няма да остане жив; но когато научи от жена си за твоето благо явяване и за кротостта на думите ти, зарадван, че ще му се роди син Сампсон извика благодарно към Бога: Алилуия.
 
Икос 6
 
Възсиял си с пречудна слава, Михаиле, когато си застанал в човешки образ пред Иисус Навин и си казал: събуй обущата от нозете си, аз съм Архистратиг на силите Господни. Учудвайки се на такова явяване, с любов ти зовем:
Радвай се, незаспиващи пазителю на боговенчаните глави; радвай се, бърз въздаятелю на противящите се на властта, като противници на Божиите повели.
Радвай се, усмирителю на народните вълнения; радвай се, невидими разрушителю на злочестивите обичаи.
Радвай се, защото ти просвещаваш съмняващите се в мигове на тежки недоумения; радвай се, защото ти избавяш изкушаваните от пагубни нападения.
Радвай се, велики Архистратиже Михаиле, с всички Небесни сили.
 
Кондак 7
 
Владиката на всичко, като искаше да покаже, че съдбите на човешките синове не са случайни, но винаги се управляват от Неговата Десница, те даде за застъпник и пазител на земните царства, за да приготвяш племената и народите за вечното Божие Царство. Затова всички знаещи твоето велико служение на човешкото спасение, с благодарност зоват към Бога: Алилуия.
 
Икос 7
 
Нови чудеса ни показа чрез теб, Архистратиже, Творецът и Владиката на всички чудеса, когато дивно си спасил от речните води храма, създаден в твое име, и си повелил струите на потока да отидат в земните недра. Когато видя това, блаженият Архип със своите духовни чеда с благодарност запя към тебе:
Радвай се, несъкрушима ограда на светите Божии храмове; радвай се, непреодолима преграда за враговете на Христовата вяра.
Радвай се, ти, на чието повеление стихиите се покоряват; радвай се, ти, с когото всички злобни замисли се разбиват.
Радвай се, ти, който носиш радост на верните от Престола на Вседържителя; радвай се, ти, който привеждаш неверните към пътя на правдата и истината.
Радвай се, велики Архистратиже Михаиле, с всички Небесни сили.
 
Кондак 8
 
Странно чудо на твоята сила, Архистратиже Михаиле, видя върху себе си Авакум, когато ти го взе по Божий знак и мигновено го пренесе от Иудея във Вавилон да даде храна на Даниил в ямата с лъвовете. Затова удивил се на превеликото действие на твоята сила, възкликна с вяра: Алилуия.
 
Икос 8
 
Изцяло си при горните, Михаиле, предстоейки пред Престола на Царя на Славата, но не си далече и от долните, воювайки винаги с врага на човешкото спасение. Затова всички, искащи да достигнат въжделеното Небесно Отечество, в един глас ти зоват:
Радвай се, началниче на трисветото ангелско пение; радвай се, винаги готови застъпниче и пазителю на земнородните.
Радвай се, ти, който по чуден начин си поразил прегордия фараон с неверните египтяни; радвай се, ти, който си водил преславно верните иудеи в пустинята.
Радвай се, ти, чрез когото бе угасен пламъкът на Вавилонската свещ.
Радвай се, велики Архистратиже Михаиле, с всички Небесни сили.
 
Кондак 9
 
Всички монаси от Светата Атонска Гора изпитаха радостен трепет, когато видяха как си спасил богобоязливия юноша, злобно хвърлен с привързан на него камък от нечестивите сребролюбци в морската дълбочина; затова приелата го обител, носеща твоето име, благодарно зове към Господа: Алилуия.
 
Икос 9
 
Думите на ораторите и разсъжденията на мъдреците не достигат, за да изкажат твоята сила, Михаиле, как си поразил за една нощ сто осемдесет и пет хиляди войни на асирийския цар Сенахирим, за да се научи да не хули името Господне; ние, почитащи твоята свята ревност за славата на истинния Бог, с веселие ти зовем така:
Радвай се, непобедими воеводо на православните войнства; радвай се, страх и поражение на зловерните пълчища.
Радвай се, насадителю на правата вяра и богопочитане; радвай се, изкоренителю на душевредните ереси и разколи.
Радвай се, ти, който много пъти си укрепил благочестивите Макавеи на бойното поле; радвай се, ти, който порази в самия храм Илиодор, нечестивия вожд на Антиох.
Радвай се, Михаиле, велики Архистратиже, с всички Небесни сили.
 
Кондак 10
 
Архистратиже Божий, бъди верен помощник на нас, които желаем да се спасим, като ни избавяш и пазиш от беди и напасти и най-вече от нашите лоши навици и грехове, та преуспявайки във вярата, надеждата и любовта Христова, с радост за твоето предивно застъпничество пред Владиката на Ангелите и човеците, с благодарност да зовем: Алилуия.
 
Икос 10
 
Архистратиже Божий, ти си стена за вярващите и крепка опора в битките с видимите и невидимите врагове; затова, избавяни чрез тебе от бесовските мрежи, с благодарно сърце и уста зовем така:
Радвай се, непобедим борец срещу враговете на вярата и противниците на светата Църква; радвай се, неуморни помощниче на смирените проповедници на Евангелието.
Радвай се, ти, който просвещаваш със светлината на Христовата вяра стоящите в тъмнината на зловерието; радвай се, ти, който наставяш в пътя на истината и покаянието заблудените в лъжливо мъдруване.
Радвай се, страшни отмъстителю на тези, които напразно се кълнат в Името Божие; радвай се, мълниеносни въздаятелю на тези, които безумно поругават тайнствата на святата вяра.
Радвай се, велики Архистратиже Михаиле, с всички Небесни сили.
 
Кондак 11
 
Архистратиже Божий, никое хвалебно пение не е достатъчно да възпеем множеството твои чудеса, които си извършил не само на небесата и на земята, но и в тъмните мрачини на преизподнята, където си свързал адската змия с веригите на Господнята сила, та избавяните от неговата злоба да благославят Владиката на небето и земята, зовейки: Алилуия.
 
Икос 11
 
Бил си светоносен служител на истината и чистотата на богопочитанието, Архистратиже, когато, прозирайки козните на духа на тъмнината, си му запретил с Божието Име, да не дръзва да яви скритото тяло на починалия израилев водач Мойсей за чувствено поклонение на израилевите синове; затова, като почитаме сега светлия твой събор, благодарно ти зовем:
Радвай се, ти, който запази чистотата на богопознанието сред иудеите в дните на Вехтия Завет; радвай се, ти, който много пъти си изкоренявал плевелите на заблужденията в дните на Новата благодат.
Радвай се, ти, който изтребваш езическите прорицалища и кумири; радвай се, ти, който укрепяваш християнските подвижници и мъченици.
Радвай се, ти, който изпълваш немощните духом със силата на Божията благодат; радвай се, ти, който обличаш изнемогващите по плът с всеоръжието на вярата.
Радвай се, велики Архистратиже Михаиле, с всички Небесни сили.
 
Кондак 12
 
Изпроси божествена благодат от Небесата за нас, пеещите за слава на твоето всечестно име, Михаиле, та закриляни от твоето застъпничество да поживеем във всяко благочестие и чистота, докато, освободени чрез смъртта на плътските окови, се сподобим да застанем пред огнезрачния Престол на Царя на славата и с ангелските ликове да възкликнем: Алилуия.
 
Икос 12
 
Възпявайки многообразните твои чудеса, Михаиле, извършени за наше спасение, молим Господа и Владиката на всичко духът на ревност по Божията слава, която е в тебе, да не оскъднява никак и у нас, зовящите така:
Радвай се, ти, който предивно поставяш верните Божии раби на висотата на властта в благопотребно време; радвай се, ти, който невидимо сваляш дръзките и недостойните от висотата на силата и славата.
Радвай се, ти, който ще събереш в последния ден избраните от четирите краища на земята; радвай се, ти, от когото грешниците, по Божия глас, ще бъдат предадени като плевели на вечния огън.
Радвай се, ти, чрез когото сатаната с неговите ангели ще бъдат хвърлени навеки в огненото езеро; радвай се, ти, чрез когото праведните ще се въдворят преславно в обителите на Небесния Отец.
Радвай се, Михаиле, велики Архистратиже, с всички Небесни сили.
 
Кондак 13
 
О, пречудни началниче на Архангелите и Ангелите, заради твоето предивно служение за спасението на човешкия род приеми от нас възнасяния сега към тебе глас на похвала и благодарност и понеже си изпълнен с Божия сила, покрий ни с твоите невеществени криле от всички видими и невидими врагове, та винаги да зовем на прославяния от теб и прославилия те Господ: Алилуия.
 
(Този кондак се чете 3 пъти, след това се чете икос 1 и кондак 1.)
 
Молитва
 
Свети и велики Божий Архистратиже Михаиле, първи сред Ангелите предстоятел пред неизказаната и надестествена Троица, наставниче и пазителю на човешкия род, съкрушил с войнствата си главата на прегордия Денница на небесата и сега посрамващ злобата и коварствата му на земята! Към теб прибягваме с вяра и те молим с любов: бъди несъкрушим щит и твърда защита на Светата Църква и на нашето православно отечество, като ги ограждаш с мълниеносния си меч от всички врагове, видими и невидими. Не оставяй, Божий Архангеле, без твоята помощ и застъпничество и нас, прославящите днес твоето свято име: ето, макар и многогрешни, ние не искаме да погинем в беззаконията си, но да се обърнем към Господа и да бъдем оживени от Него за благи дела. Озари нашия ум със светлината на Божието лице, която винаги сияе на мълниевидното твое чело, за да можем да проумяваме каква е Божията воля за нас, благата и съвършената, и да знаем кое ни подобава да вършим и кое да отхвърляме и оставяме. Укрепи с Божията благодат нашата слаба воля и немощно произволение, та утвърдени в Господния закон, да престанем да се валяме в земните помисли и похотите на плътта, ние, които се увличаме като неразумни деца от бързо погиващите красоти на този свят и заради тленното и земното безумно забравяме вечното и небесното. Но преди всичко това ни изпроси свише дух на истинско покаяние, нелицемерна скръб по Бога и съкрушение за нашите грехове, та оставащите дни от този наш временен живот да прекараме не в угаждане на сетивата и в плен на нашите страсти, но в изглаждане на злините, извършени от нас, чрез сълзи на вяра и сърдечно съкрушение, чрез подвизи на чистота и светли дела на милосърдие. Когато приближи часът на нашата кончина и на освобождаването от връзките на това бренно тяло, не ни оставяй, Божий Архангеле, беззащитни сред поднебесните духове на злобата, преграждащи възхода на човешката душа към небесата, но охранявани от теб да достигнем безпрепятствено онези преславни райски селения, където няма печал, нито въздишки, но безкраен живот и, сподобили се да съзрем пресветлото лице на Всеблагия наш Господ и Владика, паднали със сълзи в нозете Му, с радост и умиление да възкликнем: слава на Тебе, предраги Изкупителю наш, Който поради преголямата Си любов към нас, недостойните, си благоволил да изпратиш Твоите Ангели като служители на нашето спасение! Амин.
 
Друга молитва към Архистратига на небесните сили – Свети Архангел Михаил
 
Господи Боже, велики Безначален Царю, изпрати, Господи, твоя Архангел Михаил на помощ на Твоя раб (името) да ме отърве от моите видими и невидими врагове. О, Господен великий Архангеле Михаиле, излей мирото на благостта върху Твоя раб (името). О, Господен велики Архангеле Михаиле, съкрушителю на демоните, забрани и възпри всички мои врагове, борещи се с мен, направи ги като овце, обезсили ги и ги съкруши като прах пред лицето на вятъра. О, Господен велики Архангеле Михаиле шестокрили първи княже и воеводо на небесните сили, херувими и серафими, и на всички светии! О, чудни Архангеле Михаиле, пазителю на неизречените Тайни Божии, бъди мой велик помощник във всичко: в обиди, в беди, в скърби и печал; в пустините и на кръстопътища, на реки и на морета тихо пристанище! Избави ме, велики Архангеле Михаиле, от всякакви дяволски прелести, винаги ме чувай мене, Твоя грешен раб (името), молещ се на Тебе и призоваващ Твоето свято име, изпрати ми скоро твоята помощ и чуй молбата ми. О, великий Архангеле Михаиле! Победи всяка противодействаща на мен сила със силата на Честния и Животворящ Кръст Господен, по молитвите на Пресветата Владичица Богородица и на светите апостоли, и на светителя великия свети Николай Чудотворец, на свети пророк Илия, на свети Андрей Юродиви, на светите великомъченици Никита и Евстафия, на светите светители, преподобни мъченици и на всички светии, и на всички Небесни сили. Амин.
 
О, велики Архангеле Михаиле, помогни на мене грешния Твой раб (името), избави ме от земетресение, потоп, огън, меч и ненавременна смърт и от всяко зло, и от всеки враг: от непредвидима буря, от лъжливия, и от лукавия ме избави, Велики Михаиле, Архангеле Господен, сега, винаги и во веки веков. Амин.
 
Свети Архистратиже Божий Михаиле и всички Небесни сили, молете Бога за нас!

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ