Молебен канон на Пресвета Богородица

Молебен канон на Пресвета Богородица

Молебен канон, посветен на Богородица, който се пее и чете от вярващите по време на духовна скръб.
 
Псaлом 142
 
Господи! Чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина;чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб,защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите.Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, - и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела,разсъждавам за делата на Твоите ръце.
Простирам към Тебе ръце;душата ми е към Тебе като жадна земя.Чуй ме по-скоро,Господи: духът ми изнемогва;не скривай лицето Си от мене,за да се не уподобя на ония,които слизат в гроб.Дай ми да чуя рано Твоята милост,защото на Тебе се уповавам,Господи.Посочи ми,Господи, пътя,по който да вървя,защото към Тебе възнасям душата си.Избави ме, Господи,от моите врагове:към Тебе прибягвам.Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.Заради Твоето име,Господи, оживи ме;заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички,които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб.Чуй ме, Господи,по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб.Чуй ме, Господи,по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб.Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух,и сега и винаги, и во веки веков.Амин!
Алилуия, Алилуия, Алилуия, слава на Тебе, Боже (три пъти).Ти си наше упование Господи,слава на Тебе!
 
Глас 4: Бог е Господ и ни се яви; благословен е Идещият в името Господне! (четири пъти).
 
Тропари на Св. Богородица
 
Ние,грешните и смирените,нека сега усърдно да прибегнем към Богородица и да паднем пред нея,като в покаяние зовем из дълбочината на душата си: Владичице,помогни ни,като се смилиш над нас;побързай - загиваме от множество прегрешения;не връщай рабите си празни,защото тебе имаме за едничка надежда. (два пъти).
Богородице,ние,недостойните,никога няма да престанем да говорим за твоята сила,защото ако ти не бе се застъпила с молитви,кой щеше да ни избави от толкова големи беди? Кой щеше да ни опази до сега свободни? Няма да отстъпим от тебе,Владичице,защото ти винаги спасяваш твоите раби от всякакви беди.
 
Псалом 50
 
Помилуй ме,Боже,по голямата Си милост,и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,защото беззаконията си съзнавам,и моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.
 
Канон
 
Глас 8-ми. 
 
Песен първа
Ирмос: 
Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло, израилтянинът викаше: да възпеем нашия Избавител и Бог.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Сполетян от много напасти, към тебе прибягвам, о Майко на Словото и Дево, търсейки спасение: спаси ме от трудности и беди!
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Нападенията на страстите ме смущават, за да изпълнят душата ми с униние. Всенепорочна Отроковице, умири я с тишината на Твоя Син и Бог.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух  
 
Моля те, Дево, която си родила Спасителя и Бога, да бъда избавен от беди; прибягвайки сега към тебе, издигам душа и с мисъл.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
 
Понеже боледувам телесно и душевно, удостой ме, Божия Майко, с божествено посещение и с твоите грижи, като блага и родителка на Благия.
 
Песен трета
 
Ирмос: 
Творче на небесния свод, Господи и Зиждителю на Църквата, Ти, Който си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Тебе, Богородителко Дево, поставям застъпница и закрила на моя живот. Ти, причина на добрините, опора на верните, насочи ме към твоето пристанище, едничка Всевъзпявана.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Моля те, Дево, премахни душевното ми смущение и бурята на моята печал, защото ти, Богоневесто, едничка Пречиста, си родила Христа, Началника на тишината.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
 
Богоблажена, която си родила Благодетеля, подател на благата, излей върху всички богатство от благодеяния: ти можеш всичко, понеже си родила могъщия по сила Христа.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
 
Измъчван от тежки недъзи и болезнени страсти, Дево, ти ми помогни, защото зная, че си неизтощимо и неиждивимо съкровище на изцерения.
 
Спаси от беди твоите раби, Богородице, защото всички, подир Бога, към тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпница.
Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцери душевната ми болка.
 
Тропар глас втори
 
Богородице Владичице, гореща молитвеница, необорима стена, извор на милост, прибежище на света, усърдно ти викаме: побързай ти, едничка бърза застъпница, и ни избави от беди.
 
Песен четвърта
 
Ирмос
Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах делата Ти и прославих Твоето Божество.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Богоневесто, която си родила Кормчията Господа, умири вълнението на моите страсти и бурята на моите прегрешения.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Тебе моля, родилата Добросърдечния и Спасителя на всички, които те възпяват, дарувай ми бездната на твоето милосърдие.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Наслаждавайки се от твоите дарове, Пречиста, ние, които знаем, че си Божия Майка, с благодарствена песен те възпяваме.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
 
Богородице, едничка Приснодево, като благолюбива, помогни на мене, който болен и изнемощял лежа на одър.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
 
Като те имаме, Всевъзпявана, за надежда, твърдиня и непоклатна стена на спасението,ние се избавяме от всякакво затруднение.
 
Песен пета
Ирмос: 
Просвети ни с Твоите повеления, Господи, и чрез Твоята висока мишца, Човеколюбче, дай ни Твоя мир.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Пречиста, която си родила Подателя на веселието, изпълни сърцето ми с веселие, като ми дадеш твоята чиста радост.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Избави ни от беди, пречиста Богородице, която си родила вечното избавление и мира, надвишаващ всеки ум.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
 
Богоневесто, която си родила божествената и предвечна Светлина, разпръсни цялата мъгла на мои прегрешения с блясъка на твоята светлост.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
 
Изцери, Пречиста, душевната ми немощ, като ме удостоиш с твоето посещение, и дай ми здраве с молитвите си.
 
Песен шеста
Ирмос: 
Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъките си, понеже душата ми се преизпълни с нещастия и животът ми се до ада приближи. За това и се моля като Йона: от тлението ме, Боже, изведи.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Понеже твоят Господ и Син, Дево, спаси от смърт и тление обхванатото от смърт и тление мое естество, като Сам Себе Си предаде на смърт, моли Го да ме избави от злодеянието на враговете.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Зная те като покровителка на живота, Дево, и като най-безопасна стена, която освобождаваш от дотегливите изкушения и прогонваш демонските оскърбителни заплахи. Затова и винаги се моля, да ме избавиш от гибелните мои страсти.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
 
Придобихме те, Дево, като стена на убежище, съвършено спасение на душите и избавителка на скърбите, поради което винаги се радваме на твоята светлина. И сега, о Владичице, от страдания и беди ни спаси!
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
 
На одър сега болен лежа и няма лек за плътта ми. Но на тебе, Блага, която роди Бога, Спасителя на света и Избавителя от недъзи, се моля: дигни ме от гибелните недъзи.
 
Спаси от беди твоите раби, Богородице, защото всички, подир Бога, към тебе прибягваме, като към неразрушима стена и застъпница.Погледни добросърдечно, всевъзпявана Богородице, на моето тежко телесно страдание и изцери душевната ми болка.
 
Кондак, глас шести
 
Непосрамваща застъпнице на християните и неизменна посреднице пред Твореца, не отхвърляй молитвените гласове на грешните, но, като блага притечи се на помощ нам, които от чисто сърце ти викаме: Богородице, постоянна застьпнице, отзови се скоро на молитвата и побързай да приемеш молението на тия, които те почитат.
 
Друг кондак, глас
 
Нямаме друга помощ, нямаме друга надежда, освен тебе, пречиста Дево, ти ни помогни, на тебе се надяваме, с тебе се хвалим, защото сме твои раби, да не се посрамим.
 
Стихира, глас шести
 
Не ме поверявай на човешка защита, просвета Владичице, но приеми молението на твоя раб, защото скръб ме е обзела и не мога да понасям демонските стрели. Покров нямам аз, окаяният, нито къде да прибягна, бидейки всякога нападан. И утеха, освен тебе, нямам. Владичице на света, надежда и закрила на верните, не отхвърляй молението ми, и направи полезното за мене.
 
Песен седма
 
Ирмос: 
Дошлите някога от Иудея във Вавилон момци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха пламъка на пещта, като пееха: благословен си, Боже на нашите отци!
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Като си поискал, Спасителю, да устроиш нашето спасение, поселил си се в утробата на Дева, която си направил застъпница на света: благословен си, Боже на нашите отци!
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Майко пречиста, моли Подателя на милост, Когото си родила, да се избавим от прегрешения и душевни скверноти ние, които с вяра зовем: благословен си, Боже на нашите отци!
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
 
Съкровище на спасение, източник на нетление, стълб на безопасност и врата на покаяние си показал родилата Те на ония, които зоват: благословен си, Боже на нашите отци!
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
 
Дево Богородителко, която си родила нам Спасителя Христа, удостой да се изцерим от телесните слабости и душевните недъзи ние, които с любов пристъпяме към твоята закрила.
 
Песен осма
Ирмос: 
Небесния Цар, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте през всички векове.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Не отхвърляй, Дево, тия, които те молят за помощ, като те възпяват и превъзнасят през вековете.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Ти, Дево, лекуваш недъзите на душата ми и болките на тялото, за да те прославям Благодатна.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух  
 
В изобилие изливаш изцерения, Дево, над ония, които с вяра те възпяват и превъзнасят твоята непостижима Рожба.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
 
Ти отбиваш, Дево, нападенията на изкушенията и пристъпите на страстите. Затова и те възпяваме през всички векове.
 
Песен 9
Ирмос: 
Ние, спасените чрез тебе, Дево чиста, признаваме те, че си наистина Богородица, като те величаем с безплътните ликове.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Не се отвръщай от потока на сълзите ми, Дево, родила Христа, Който е отрил всяка сълза от всяко лице.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
Изпълни с радост сърцето ми, Дево, която си приела пълнотата на радостта, като си премахнала греховната печал.
 
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!
 
За прибягващите към тебе, Дево, бъди пристанище и застъпничество, стена неразрушима, убежище, покров и веселие.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух 
 
Просветли с лъчите на твоята светлина, Дево, тия, които благочестно изповядват, че си Богородица, като прогониш мрака на неведението.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
 
Смирилия се поради изнемогваме на болничен одър, Дево, изцери и превърни болестта в здраве.
 
И веднага: 
Достойно е наистина да те ублажаваме, Богородице, присноблажена, пренепорочна и Майка на нашия Бог.
По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, наистина Богородица, ние те величаем.
 
Богородични Тропари
 
С песни да възпеем Владичицата на света, по-висока от небесата и по-чиста от слънчевия блясък, която ни избави от клетвата.
От многото мои грехове боледува тялото, боледува и душата ми. Към тебе, Благодатната, прибягвам; надеждо на обезнадеждените, ти ми помогни!Владичице и Майко на Избавителя, приеми молението на недостойните твои раби и ходатайствувай пред Родилия се от тебе. О, Владичице на света, бъди ни застъпница!Усърдно сега пеем на тебе, всевъзпявана Богородице, радостната песен. Заедно с Предтеча и всички светии, моли, Богородице, да бъдем помилвани.Всички ангелски войнства, Предтеча Господен, дванайсет Апостоли и всички светии, заедно с Богородица, молете се да бъдем спасени.
 
Молитва към Пресвета Богородица
 
О, пресвета Дево, Владичице Богородице! Ти си по-горе от всички ангели и архангели и по-драгоценна от всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на безнадеждните, застъпница на бедните, утеха на наскърбените, кърмителка на гладните, одежда на голите, изцеление на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни.О, всемилостива Дево Богородице и Владичице! С твоята милост спаси и помилуй благочестивия и христолюбив български народ.Спаси, Богородице, и помилуй твоите раби: Светейшия Български Патриарх (името), светия наш Синод, преосвещените митрополити и епископи и целия свещенически и иночески чин; правителството, военачалниците, градоначалниците и христолюбивото войнство и всички православни християни защити чрез твоя честен покров. Измоли, Владичице, въплотилия се безсеменно от тебе Христос Бог наш да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове.О, всемилостива Владичице Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетръс и наводнение, от огън и меч, от нашествие на другородци и от междуособици, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло.Дай, Владичице, мир и здраве на твоите раби, на всички православни християни, и просвети техния ум и сърдечните им очи, за да се спасят. Удостой нас, твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог. Защото е благословена и препрославена Неговата сила заедно с безначалния Негов Отец и с пресветия, благия и животворящ Негов Дух, сега и всякога, и во веки-веков. Амин.
 
Източник: http://www.pravoslavieto.com/

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ