Молебен канон на ангела-пазител

Молебен канон на ангела-пазител

Тропар; глас 6                                    
Ангеле Божий, свети пазителю мой! Пази живота ми в страх пред Христа Бога.Утвърди ума ми в пътя на истината и управяй  душата ми към любов за небесното,и тъй,напътван от тебе,да получа от Христа Бога голяма милост.                                                                                       
Богородичен
Света Владичице,Майко на Христа,нашия Бог!Като си родила непостижимо Твореца на всичко,винаги моли Неговата благост с моя Ангел пазител да спаси душата ми,обхваната от страсти,и да ми дарува прошение на греховете.
 
Канон, гл. 8, Песен 1
Ирмос:
Да възпеем Господа,Който преведе Своите люде през Червено море и с това Той,Единия Бог,се прослави.
 
Припев: Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Като си искал,Боже Слове,всички човеци да се спасят,Ти си поставил при тях свети ангели за наставници и светловодители,които да ни ръководят в страх пред Тебе.
 
Припев: Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Обхванат от тъмна нощ и,покрит с мрака на страстите,огрей ме със светлината на покаянието,о наставнико,застъпниче,защитнико и пазителю мой.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух 
С твоята молитва насочи ума ми към Божиите заповеди, за да получа от Бога прощение на греховете,и упъти ме,моля ти се,да намразя злите неща.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!  
Моли се,пречиста Дево,за мене,твоя раб,на Благодетеля с моя Ангел пазител, и ме напътвай да изпълнявам заповедите на Твоя Син и мой Творец.
 
Песен 3
Ирмос:
Ти си твърдината на прибягващите при Тебе,Господи;Ти си светлината на помрачените и възпява те духът мой.
 
Припев: Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Всичките си помисли и цялата си душа на тебе възложих,пазителю мой:ти ме избавяй от всяка вражеска злополука.
 
Припев: Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Врагът ме тъпчи и озлобява,като ме поучава всякога да изпълнявам моите желания;но ти,наставниче мой,не ме оставяй да загина.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
Гледайки невидимото лице на Бога,Който седи на небесата и,поглеждайки мислено над земята,прави я да се тресе,моли се за мене да се спася,свети Ангеле. 
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!  
Изцели, Пречиста, моите многоболезнени струпи в душата и прогони враговете, които винаги се борят с мене. 
 
Седален, гл. 4.               
Избрани ми от Бога пазителю на моята душа и тяло, божествени и всесвети Ангеле! Богоподражателно презри всички прегрешения на окаяната ми душа. Избави я от различните примки на лукавия прелъстител и умилостиви Господа Бога да ми даде на съда прошение.
 
Друг седален
От душевна любов ти викам, пазителю на душата ми, всесвети мой Ангеле! Запазвай ме всякога и ме пази от лукаво улавяне, напътвай ме към небесния живот, вразумявай ме, просвещавай ме и ме подкрепяй.
 
Песен 4
Ирмос: 
Узнах,Господи,че си се въплътил,за да ни спасиш;вникнах в Твойте чудни дела и прославих Твоето Божество.
 
Припев: Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Моли човеколюбивия Бог,пазителю мой,и не ме оставяй;но запази в мир моя живот и ми дарувай сигурно спасение.
 
Припев: Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Като те приех от Бога за пазител и защитник на моя живот,моля теб свети Ангеле,избавяй ме от всякакви беди.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух 
С твоята светост очисти моята нечистота,пазителю мой,с твоите молитви да бъда отлъчен от лявата участ,и да стана участник на славата.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!  
В недоумение съм от връхлетялите ме злини,Пречиста;но ти скоро ме избави от тях,защото при тебе едничка прибягнах.
 
Песен 5
Ирмос:
Станали рано,ние Ти викаме:Господи,спаси ни!Защото Ти си наш Бог и освен тебе друг бог не познаваме.
 
Припев: Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Като предстоиш с голямо дързновение пред престола на Вседържителя Бога, свети пазителю и защитниче мой,помоли Го да ме избави от големите мои огорчаващи ме злини и да ми дарува прощение.
 
Припев: Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Светла светлино, душата ми светло просвети,наставниче мой и пазителю,от Бога даден ми Ангеле.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
Мене, зле спящия от греховно отегчение, като буден ме запази, Ангеле Божи, и с твоите молитви вдигни ме за славословие.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!  
Безневестна Богородице Марие, надежда на верните! Усмири вражеските нападения, и развесели тези, които те възпяват.
 
Песен 6
Ирмос: 
Многомилостиви Христе Боже наш!Ти,Който се обличаш със светлина като в дреха,дай ми светлата дреха на духовната чистота.
 
Припев:Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Пази ме и отблъсквай налитанията на демоните върху мене.Не преставай всякога да отстраняваш техните зверовидни нападения против мене,пазителю мой,защото тебе те имам за горещ защитник.
 
Припев:Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Избавяй ме от всякакви злополуки и от тъги ме спаси,моля ти се,свети Ангеле,даден ми от Бога,добър мой пазителю.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
Осветли моя ум и ме просвети,моля ти се,добри ми Ангеле свети,и ме напътвай всякога да мисля полезното.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
Бог слово се посели в тебе,Богородице,и те показа на човеците небесна стълба,защото чрез тебе Всевишният слезе при нас.
 
Кондак, гл. 4
Бъди милосърден към мене, свети Ангеле Господен,пазителю мой,и не се отделяй от мене — скверния,но просвети ме с недостъпната светлина и ме направи достоен за небесното царство.
 
Друг  кондак, гл. 2 
Преизрядни служителю Божи и пазителю мой! Пребъди винаги с мене грешния,та ме избавяй от различните злодейства на демоните,и като ме напътваш в Божиите пътища,изходатайствувай ми вечния живот.                           
 
Песен 7
Ирмос:
Дошлите някога от Иудея във Вавилон юноши,угасиха пламъка на огнената пещ чрез вярата в Света Троица,възпявайки:Боже на отците,благословен си!
 
Припев:Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Хилядниците,нападащи ме наоколо,невидими разбойници,които искат да изтръгнат душата ми и да я грабнат,не преставай властно да ги прогонваш с твоя огнен меч,помощниче мой.                                                            
 
Припев:Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
Бъди милостив към мене и помоли Бога,Ангеле Господен,защото те имам за мой застъпник,наставник и пазител в целия мой живот,даден ми от Бога навеки.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
Заради добросърдечието на милостта и заради твоето голямо човеколюбие, закриляй ме с твоите крила, когато излизам от тялото, за да не виждам мерзките лица на демоните.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
Небесна и спасителна врата,духовна стълбо,чрез която слезе Бог и човекът се изкачи,по твоето милосърдие,Пречиста:сподоби и мене,твоя раб,с небесното царство.
 
Песен 8
Ирмос:
Небесният Цар,Когото възпяват ангелските войнства,хвалете и прославяйте през всички векове.
 
Припев:Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
От Бога изпратен, предобри Ангеле,утвърди живота на мене,твоя раб, и не ме оставяй навеки.
 
Припев:Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.
След Бога тебе те получих от Бога за мои защитник и ръководител,помощник и споборник,пресвети Ангеле.Затова,не преставай,моля ти се,да ме ръководиш,напътваш и поучаваш да върша доброто,и просвети ума ми,додето ме представиш пред Христа спасен.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух
Наставниче и пазителю мой,застъпниче и избавител на отчаяната ми душа! Когато страшният тръбен глас ме възкреси от земята за съд,тогава застани близо до мене,и ми бъди покров и бранител в деня на изпитанието.А когато ще се изпитват добрите и злите дела,тих и радостен,ти с надежда за спасение премахни от мене моя страх.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!
Бъди ми помощница и тишина,благодатна Богородице,на мене,твоя раб,и не ме оставяй да бъда лишен от твоето милосърдие.
 
Песен 9
Ирмос:
Дево Чиста,ние Те изповядваме като истинска Богородица и спасени чрез Тебе,заедно с безплътните ангелски чинове,Те величаем.
 
Припев:Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.

 
Целия си живот преминах в голяма суета и се приближих към края.Моля те, пазителю мой,бъди ми защитник и споборник непобедим,когато ще преминавам митарствата на змея.
 
Припев:Свети Ангеле пазителю,моли Бога за мене.

 
Дарувай ми винаги да мисля и да върша доброто и полезното,Ангеле Господен,и в немощите ми покажи ме силен и непорочен.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух

 
Като имаш дръзновение пред небесния Цар,моли Го с всички безплътни сили да помилва мене окаяния.
 
И сега и винаги и във вечни векове.Амин!

 
Като имаш, пречиста Дево,голямо дръзновение пред Въплатилия се от тебе,избави ме от греховните окови и,с твоите молитви,дарувай ми разрешение и спасение.
 
Молитва  към Ангела пазител

 
Светии Ангеле,добър мой пазителю и Покровителю!Със съкрушено сърце и наболяла душа аз предстоя и ти се моля.Послушай мене,грешния твой раб.Не спомняй моите беззакония и неправди,с които аз окаяният те гневя всеки ден и час,та ставам отвратителен пред нашия Спасител и Господ.Покажи се към мене милосърден и не се отлъчвай от мене скверния дори до моята смърт.Събуди ме от греховния сън,помогни ми с твоите молитви да премина останалото време от моя живот непорочно и да сторя плодове достойни за покаяние.А най-вече запази ме от смъртни греховни падения,та да не загина в отчаяние и да не се зарадва врагът ми за моята погибел.Зная,наистина,и с устата си изповядвам,че никой не ми е такъв другар и застъпник,защитник и споборник,какъвто си ти, свети,Ангеле!Защото,като предстоиш пред Господния престол,ти се молиш за мене непотребния и повече от всички грешен,да не изтръгне преблагият Господ душата ми,когато не очаквам,или когато върша зло.И така,не преставай да умилостивяваш премилосърдния мой Господ и Бог да прости съгрешенията ми,които съм сторил през целия си живот с дела, с думи и с всичките мои чувства и, по каквито начини Той знае,да ме спаси.А в страшния ми смъртен час бъди при мене и не отстъпвай,добър пазителю мой, за да прогонваш мрачните демони,които устрашават моята разтрепеpена душа.Защити ме от техните нападения,когато ще преминавам митарствата,та,запазен,да достигна благополучно желания рай,дето съборът на светиите и на небесните сили непрестанно възхвалят пречестното и величествено име на прославяния в Троица Бог — Отца и Сина и Светия Духа,Комуто подобава чест и поклонение във вечни векове.Амин! 
 

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ