Акатист на Пресвета Богородица в чест на Нейната икона "Подателка на ум"

Кондак 1

На Избраната от всички родове Божия Майка, Царица на Небето и земята, подаваща духовно лекарство на целия свят, принасяме благодарствено пение за даряването на Божественото съкровище, Нейната чудотворна икона, наречена “Подателка на ум”, и оградени от нея, светло се радваме и с любов зовем:

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Икос 1

Първият Ангел бе пратен в град Назарет при чистата Отроковица Мария, за да Й каже: “Радвай се!”, когато Бог Слово се въплъщаваше в Нейната утроба. Чула благовестието на Архангела, Пречистата Дева със смирено сърце отговори: ето Рабинята Господня; нека Ми бъде по думата ти. А ние, грешните, благоговейно почитайки Майката на Христа, нашия Бог, с умиление пеем на Благодатната:

Радвай се, Благословена между жените; радвай се, намерила благодат у Господа.

Радвай се, осенена от силата на Всевишния; радвай се, осветена от Дух Светий.

Радвай се, вярна Рабиньо Господня; радвай се, Богоизбрана Отроковице.

Радвай се, родила Спасителя на света; радвай се, Майко на Светлината, просвещаваща всички.

Радвай се, превъзхождаща разума на премъдрите; радвай се, озаряваща ума на верните.

Радвай се, Царице на Небето и земята; радвай се, защото Те облажават всички родове.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 2

Виждайки желанието на новопросветените хора, Всенепорочна, Ти си благословила благовестника на евангелските тайни, апостол Лука, да изпише изображението на Твоя пречист лик, и гледайки към него, си казала властно: “С тази икона да пребъде Моята благодат и сила!” Затова, покланяйки се благоговейно пред Твоите свети икони, с които си украсила целия християнски свят, благодарствено зовем за Теб на Бога: Алилуия.

Икос 2

Откривайки небесно познание, Пречиста Дево, Ти си благоволила всички верни да познаят коя е Божията воля, блага, угодна и съвършена, и превъзхождаща всеки ум. Погледни милостиво на нас, Всевъзпявана Богородице, озари ни със светлината на истината, утеши ни като Майка и ни насочи в пътя на правдата, за да Ти се молим така:

Радвай се, родила Христа, Божия Сила и Божия премъдрост; радвай се, съединила Бога с човеците.

Радвай се, просвещаваща душите ни със светлината на знанието; радвай се, вместилище на неизказаната Божия слава.

Радвай се, осветила почитането на светите икони; радвай се, Подателко на духовни съкровища.

Радвай се, дарила благодат на Твоите честни икони; радвай се, защото, гледайки Твоите икони, се покланяме на Самата Тебе.

Радвай се, подаваща изцеление от Твоите свети икони в целия свят; радвай се, въздигаща умовете и сърцата ни към Небето.

Радвай се, озарила цялата вселена с лъчите на Твоята благодат; радвай се, вечно царуваща с Твоя Син и Бог.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 3

Осенени от благодатна сила, някои благочестиви хора дойдоха в град Назарет, и там намериха дома на Богородица, където се е родила Пречистата Дева и е приела благовестие от Архангела, и пренесоха този дом в Италийската земя, в град Лорето. На покрива на този дом и до днес стои Богородична икона, направена от дърво, която Небесните ангелски Сили невидимо обкръжават и благолепно почитат, радостно пеейки на Бога: Алилуия.

Икос 3

Имайки майчинско милосърдие към християнския род, Ти призоваваш към спасение всички земни краища, Пречиста, и много хора от различни страни идват в Твоя дом и изповядват греховете си пред Твоята икона. Затова Твоята икона се прослави от изток до запад, и хората, избавили се от болести, скърби и напасти, Ти принасят благодарение така:

Радвай се, Дом, Който Си съгради Божията Премъдрост[4]; радвай се, Град Божий, произлязъл от малкия град Назарет.

Радвай се, осветила Божия дом със Своето явяване; радвай се, по-голяма от Светая Светих.

Радвай се, дошла в Назарет с Предвечния Богомладенец; радвай се, послужила на тайнството на спасението на човешкия род.

Радвай се, Лествице, по Която възлизаме от земята на Небето; радвай се, предивен Покров на целия свят.

Радвай се, защото с вяра се покланяме на пречистия лик на Твоето изображение; радвай се, защото от него получаваме благодатни дарове за спасение на нашите души.

Радвай се, извършваща дивни знамения от Твоите икони; радвай се, всесилна Застъпнице за християнския род.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 4

Един зограф бе обзет от голяма скръб, защото в помрачението на своя ум не бе получил никаква полза от земните лекари. Тогава Пречистата Божия Майка се яви на болния и му заповяда да изпише иконата, освещаваща Нейния дом в град Лорето. Като изпълни това, зографът се изцели и от този ден нарече новоизписаната икона “Подателка на ум”, пеейки пред нея хвалебна песен на Бога: Алилуия.

Икос 4

Като чуха хората от Руската земя, че Пресвета Богородица е благоволила да им даде за радост и утешение Своята икона, наречена “Подателка на ум”, украсиха своите храмове и домове с много нейни образи, от които изобилно се извършват чудеса за всички, които с вяра прибягват към Преблагословената и Й пеят така:

Радвай се, дарила ни Твоята честна икона за наше утешение и освещение; радвай се, защото чрез Твоята икона бързо лекуваш душевни и телесни болести.

Радвай се, осенила Руската земя с покрова на Своята милост; радвай се, защото избавяш от всякакви беди ония, които Те обичат и почитат Твоята икона.

Радвай се, защото с Твоите благодатни икони невидимо влизаш в нашите домове; радвай се, защото им даряваш избавление и радост.

Радвай се, защото вземаш на Своите всесилни ръце оставените от лекарите; радвай се, подаваща изцеление на изгубилите ума си от болестта.

Радвай се, надеждо на безнадеждните; радвай се, просвещение на нашите умове.

Радвай се, чисто огледало на истинното познание; радвай се, защото от изток до запад се облажава Твоето име.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 5

Като Боготечна звезда се яви Твоята икона, Майко Божия: защото освещава Руската страна с нейните градове; озарява намиращите се в тъмнината на невежеството със светлината на богопознанието, просвещава нашия разум, помрачен от грехове, наставлява заблудените в пътя на изпълнението на заповедите на Твоя Син и Бог, на Когото с благодарение пеем: Алилуия.

Икос 5

Видели Божественото съкровище, дивната икона на Божията Майка, към която, прибягвайки усърдно, получаваме изцеление от недъзи, утешение в скърби и избавление от беди, и радостно пеем на нашата Застъпница:

Радвай се, осветила верните с явяването на Твоята икона; радвай се, защото чрез Тебе в тъмнината изгря Слънцето на Правдата, Христос, нашият Бог.

Радвай се, Майко на умната Светлина, озарила с благодат цялата вселена; радвай се, просвещаваща ни с лъчи на благодат.

Радвай се, защото с Твоята светлина прогонваш мрака на нашето незнание; радвай се, Дево, защото чрез Тебе изгря за всички светлината на богопознанието.

Радвай се, неугасима Свещ, запалваща светлината на вярата; радвай се, освещаваща пътя на добродетелите.

Радвай се, извор на светостта; радвай се, крепка наша Пазителко от беди и напасти.

Радвай се, неугасим Светилник на Божествената любов; радвай се, защото чрез сиянието на Твоите чудеса ни възвестяваш пролетта на спасението.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 6

Целият свят проповядва Твоите милости, Майко на нашия Господ, защото в много градове и села на цялата Руска земя Твоята икона “Подателка на ум” сияе с чудеса, просвещава душите ни със светлината на Божията благодат и ни учи да пеем на прославилия Те Бог: Алилуия.

Икос 6

В Твоята честна икона, Богородице, изгря светлината на спасението за всички, блуждаещи в тъмнината на греха и страстите, и бързо се подава помощ на всички молещи се пред нея с вяра и благоговение. Прогони с Твоята светлина, Всевъзпявана, помрачението на нашите умове, и дай да видят Истинската Светлина на всички, които с любов Ти зоват така:

Радвай се, незалязваща Звезда, въвеждаща в света Слънцето на Правдата; радвай се, Майко на Истинската Светлина, просвещаваща душите на верните.

Радвай се, Наставнице на благодатното учение; радвай се, защото осеняваш със светъл покров нашия помрачен ум.

Радвай се, незалязваща зора, разпръсваща мъглата на нашите грехове; радвай се, защото ни избавяш от тъмата на вечните мъки.

Радвай се, защото ни освобождаваш от вражеските мрежи; радвай се, защото побеждаваш безумието на света.

Радвай се, посрамване на душевредните учения; радвай се, даряване на душеполезни знания.

Радвай се, утешаваща ни с Твоята икона; радвай се, ободряваща душите със светлината на радостта.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 7

Премилосърдният Господ и наш Създател, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината[5], ни дари иконата на Своята Пречиста Майка “Подателка на ум”, та всички, молещи се пред нея с вяра и получили разум и мъдрост на ума, в тишина на помислите да пеят на нашия Цар и Бог: Алилуия.

Икос 7

Нови и преславни чудеса явяваш, Майко Божия, на верните люде от Твоята света икона: със силата на Христовата благодат просвещаваш помрачените по ум, отвръщаш от безумието, укрепяваш разслабените и бързо помагаш на всички, прибягващи към Твоя целебен образ, и ги вдъхновяваш да Ти пеят така:

Радвай се, защото извличаш от бездната на неверието; радвай се, защото мнозина просвещаваш в истината.

Радвай се, даряваща слово на премъдрост на просещите; радвай се, вразумяваща неразумните.

Радвай се, прогонваща греховните помисли; радвай се, смекчаваща ожесточените сърца.

Радвай се, издигаща ума към Бога; радвай се, умъдряваща немъдрите.

Радвай се, наша Наставнице в благочестието; радвай се, защото ни обличаш във вечна радост.

Радвай се, защото принасяш молбите на верните на Твоя Син и Бог; радвай се, защото и Сама непрестанно се молиш за всички пред Престола на Вседържителя.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 8

Странно е да се види как Твоята икона, Пречиста Богородице Дево, изписана на дъска, прогонва духовете на тъмнината с Твоята Божествена сила и подава разум на обзетите от немощ на ума и на всички, невъзприемащи учение; избави и нас, със сълзи се молим, от видимите и невидимите врагове и от тъмата на неразумието, та винаги да пеем на нашия Спасител и Бог: Алилуия.

Икос 8

Цялата Руска земя е преизпълнена с Твоите чудотворни икони, като с богосветли звезди, Богородице Дево, сред които и Твоята икона “Подателка на ум” сияе с благодат и съгрява нашите хладни сърца със знамения на Твоята милост към нас, грешните. Затова, преклонили колене пред Твоя свят лик, Всепречиста наша Майко, Те възпяваме така:

Радвай се, възпитание и благодатно опазване на младенците; радвай се, премъдра Пазителко и Наставнице на младите.

Радвай се, Подателко на разум на децата, трудно възприемащи учение; радвай се, разрушаваща вражеските мрежи.

Радвай се, просвещаваща разума на верните; радвай се, посрамваща неверните.

Радвай се, изцеляваща помрачените по ум; радвай се, прогонваща демоните с благодатта от Твоята икона.

Радвай се, Майко на милосърдието и щедростите; радвай се, Надежда за нашето вечно спасение.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 9

Всяко ангелско естество благоговейно Ти служи, Царице на Небето и земята, човешкият род Ти принася похвали и почита Твоята света икона, която си ни дарила за отрада и утешение. Научи ни, о, Всеблага, достойно да Те славим и да пеем на родилия се от Тебе Спасител на света: Алилуия.

Икос 9

Суетно мъдруващите витии не могат да познаят тайната на Твоето служение на християнския род, Богородице, нито могат да обяснят чудотворната сила, излизаща от Твоите икони за всяка душевна и телесна полза на хората. А ние, православните, като предстоим пред Твоята икона със сълзи на радост, Те прославяме, Благодатна, и зовем:

Радвай се, радост на Ангелите; радвай се Ти, на Която се покланят Архангелите.

Радвай се, посрещана във въздуха от Херувимите; радвай се Ти, на Която принасят похвални песни Серафимите.

Радвай се, светло украшение на Небесната и земната Църква; радвай се, по-висша от всички Небесни Сили.

Радвай се, почитана от Небесните воинства; радвай се, слава на всички земнородни.

Радвай се, защото с Твоята икона издигаш умовете ни към Горното; радвай се, наша Пътеводителко към Небесното Отечество.

Радвай се, просвещаваща цялата земя със сиянието на Твоята душа; радвай се, осиновила всички нас при Кръста на Твоя Син.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 10

Като искаше да спаси света от безумието и вражеската прелест, Човеколюбецът Господ ни дари Твоята чудна икона, Майко Божия, пред която помрачените по ум се изцеляват, бесноватите се избавят от демоните, скърбящите намират утеха и радост. Затова, прославяйки Бога, подаващ ни такива милости, благодарно Му зовем: Алилуия.

Икос 10

Бъди ни нерушима Стена и Покров, Всенепорочна, против воинствата на видимите и невидимите врагове, като ни запазваш от всякакви беди и болести. Затова, припадайки пред Твоята икона “Подателка на ум”, с вяра в благодатната помощ и лекарство за всички душевни и телесни недъзи, радостно Ти пеем така:

Радвай се, защото ни отвръщаш от пагубните пътища; радвай се, наставляваща верните на всяка истина.

Радвай се, прогонваща духа на болест и униние; радвай се, даряваща дух на разум и крепост.

Радвай се, посрамваща враговете с Божията сила; радвай се, разрушаваща кроежите на нечестивите.

Радвай се, подаваща здраве на обладаните от бесове; радвай се, лекуваща всички тежки недъзи.

Радвай се, избавление от духовна смърт; радвай се, умиваща нашите грехове с Твоите сълзи.

Радвай се, дивно насищаща ни с духовна радост; радвай се, удостояваща ни с вечна радост и в бъдещия век.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 11

Благодарствено пение Ти принасяме пред пречистия Твой образ, Пренепорочна, за Твоето неизказано милосърдие, и се молим, о, Богоблагодатна: огради нашия ум и сърце от душепагубни учения, неверие и суеверие, запази нашата страна от всякакви настроения, повдигани от враговете на вярата и Отечеството, и ни сподоби с чисто сърце да славим нашия Създател и да Му пеем: Алилуия.

Икос 11

Като светоносна свещ виждаме Твоята света икона, Майко Божия, която просвещава нашата земя със сияние на чудеса, наставлява ни в пътя на спасението и възпламенява нашите сърца с любов към Тебе, Пречиста Майко на Господа. А ние, знаейки силата на Твоята благодат, с радостни песни Те прославяме така:

Радвай се, по-висша от Соломоновата премъдрост; радвай се, откриваща съкровените Божии тайни на верните.

Радвай се, показваща любомъдрите немъдри; радвай се, мълния, просвещаваща душите.

Радвай се, посрамваща суетната мъдрост на този век; радвай се, наставляваща в правия път заслепените от нея.

Радвай се, обновяване на ума на искрено молещите се; радвай се, защото влагаш блага мисъл в сърцето в час на недоумение.

Радвай се, откриване на Божията премъдрост и благост; радвай се, Красота на Горния свят.

Радвай се, явила ни Твоята дивна икона като небесен дар; радвай се, извор на непрестанна радост.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 12

Изпроси Божествена благодат от Твоя Син и Бог, о, Всеблага, подай ни ръка за помощ, за да не погинем без покаяние; покрий ни с Твоята любов, очисти ума ни от греховни помисли, просвети сърдечните ни очи, за да видим спасението, и ни удостой в този живот и в Небесното Царство да пеем на нашия Творец и Създател: Алилуия.

Икос 12

Възпявайки чудесата, явени от Твоята икона, Владичице, ние Те хвалим, славим и величаем, наистина по-честна от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите. Погледни милостиво от Небето, Богородице, на нас, които предстоим пред Твоята света икона, изпрати ни Твоята благодат и избави от всякакви беди и вражески изкушения всички, които Те възпяват, като наша Застъпница и Пазителка:

Радвай се, спасяваща целия свят с Твоите молитви; радвай се, утешение в сегашния скръбен век.

Радвай се, Майко на Светлината, просвещаваща всички с Твоята пресветла чистота; радвай се, откриваща ни тайните на Божията воля.

Радвай се, избрала Руската страна за Свой жребий и наследие; радвай се, благословила Руската земя с явяването на Твоите чудотворни икони.

Радвай се, защото чрез чудесата от Твоята икона ни издигаш към Светлината на Истината; радвай се, защото незримо ни осеняваш с благодат от Твоята икона.

Радвай се, изливаща благодатна радост в боголюбивите сърца; радвай се, отваряща вратите на Божието милосърдие с Твоето ходатайство.

Радвай се, помагаща ни да придобием даровете на Дух Светий; радвай се, едничка Чиста и Благословена между жените.

Радвай се, Всемилостива Владичице, даряваща премъдрост и разум на Твоите верни люде.

Кондак 13

О, Всевъзпявана Майко на Вечната Светлина и Премъдрост на Отца, Ти си светлина за помрачените, Подателка на ум и радост на нашите сърца; чуй и приеми моление от нас, грешните, умъдри ни, неразумните, и ни научи на пение и молитва пред Твоята икона, наречена “Подателка на ум”. Непрестанно моли за нас, Твоите недостойни раби, които Те славим и пеем на Твоя Син и Бог: Алилуия.

Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос “Първият Ангел бе пратен...” и 1-ви кондак “На Избраната от всички родове...”.

Молитва

О, Пресвета Дево! Ти си Невеста на Бога Отца и Майка на Неговия Божествен Син Иисуса Христа! Ти си Царица на Ангелите и спасение на човеците, изобличителка на грешниците и въздаятел на богоотстъпниците! Помилуй и нас, тежко съгрешилите и неизпълнили Божиите заповеди, нарушилите обетите на Кръщението и много други, които сме обещали да изпълняваме. Когато Дух Светий отстъпил от Саул, тогава го нападнали боязън и униние, и го измъчвали тъмнината на отчаянието и мрачното настроение на душата. Сега и всички ние сме се лишили от благодатта на Светия Дух заради нашите грехове. Умът ни се е оплел в суетни помисли, забравата на Бога е помрачила душите ни, и всякакви печали, скърби, болести, ненавист, зло, вражда, отмъстителност, злорадство и други грехове угнетяват сърцата ни. И нямайки радост и утешение, зовем към Тебе, Майко на нашия Бог Иисуса Христа: умолявай Твоя Син да ни прости всички съгрешения и да ни изпрати Духа Утешител, както Го е изпратил на Апостолите, та утешени и просветени от Него, да Ти принасяме благодарствена песен: радвай се, Пресвета Богородице, подала ни ум за нашето спасение. Амин.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ