АКАТИСТ КЪМ СВЕТИТЕ 40 МЪЧЕНИЦИ

Кондак 1

Избрани Четиридесет страстотерпци Христови, в град Севастия през огън и вода преминахте и във вечния покой влязохте, с песни Ви възхваляваме, застъпници наши. Вие, като имащи голямо дръзновение към Господа, от всякакви беди ни освободете, вашите с любов зовящи: 
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Икос 1

Ангелите Божии, закрилници на човешкия род, виждайки Вашето смело изповедание за Христа пред мъчителите, невидимо Ви укрепяваха в страдалческия подвиг. Ние познавайки Вас, този подвиг добре извършили, радостно възкликваме:

Радвайте се, възрадвали Ангелите с дръзновеното изповядване на Христа!
Радвайте се, удивили мъчителите си с вашето дивно търпение!
Радвайте се, посрамили дявола с вашите страдания!
Радвайте се, въоръжили се с непобедимата Христова сила против невидимия враг и победили всички негови зло хитрости и козни срещу вас!
Радвайте се, украшение на безчисления мъченически лик!
Радвайте се, силни помощници на земната воинстваща Църква!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 2

Виждайки свирепия мъчител вярата на мъчениците, затвори ги в тъмница, но Добросърдечният Господ открито посети Своите раби, прославяйки началото на техния подвиг и ободрявайки ги неотслабващо да го завършат. Защото само претърпелия до край получава наградата в Царството Небесно и се удостоява с Ангелите да пее: Алилуия!

Икос 2

Божествен разум от Явилия Ви се Христос приехте, утвърдихте се в страдалческия подвиг, Свети страстотерпци, и позора от мъчителя Агриколай счетохте за своя похвала. Затова сега хвалебно Ви пеем:
Радвайте се, укрепили правия разум в Богопознанието и предали всецяло своята воля на Божията воля!
Радвайте се, сметнали за нищо всичката земна красота и воинска слава заради Христа!
Радвайте се, не послушали ласкателствата на мъчителя и от страшните му заплахи не се уплашихте!
Радвайте се, тъмничен затвор за Христа претърпели!
Радвайте се, посетени от Спасителя на света във вашите окови, утешени от Него с благи думи и на подвиг подкрепени!
Радвайте се, защото утешавате в скърбите и от беди избавяте с вяра Вас почитащите!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 3

Силата на Всевишния Ви направи, Свети мъченици, силни в словото пред нечестивите, затова нетърпейки вашето дръзновение, гордия мъчител отново Ви хвърли в тъмницата, в нея радостно се затекохте, пеейки Богу: Алилуия!

Икос 3

Имайки за себе си, страстотерпци, в тъмницата Вашия страдалец Кирион за добър учител, укрепихте се в Христовата вяра и след осмия ден бяхте заведени на съдилището, застанахте безстрашно пред княз Лисий и воеводата Агриколай, нечестието им мъдро изобличихте. За това ваше дръзновение Ви принасяме такива похвали:
Радвайте се, облечени в бронята на Христовата вяра и покрити със щита на Неговата благодат!
Радвайте се, възлюбили Единия Христос повече от всичко и заради Него презрели повеленията на беззаконните мъчители!
Радвайте се, проповядвали силата Христова пред нечестивите и показали открито Божието всемогъщество!
Радвайте се, защото не Ви докоснаха хвърлените камъни!
Радвайте се, защото с Божията сила се възвръщаха върху мятащите ги!
Радвайте се, защото и сега с вашите към Бога молитви вражеските стрели от нас отклонявате!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 4

Дишайки с бурята на злобата срещу Христа, гордия Лисий за трети път хвърли страдалците в тъмницата, в нея Христос отново се яви, утешавайки, ободрявайки ги и обещавайки нетленни венци в Небесното Царство. Те като слушаха това, радостно пяха на Бога: Алилуия!

Икос 4

Мъчителите като чуваха твърдото изповедание в Христа на страстотерпците, осъдиха ги на всенощно стоене в студеното езеро. Те пък имайки огъня на Божествената любов в сърцата си, не се уплашиха от лютия мраз, но единодушно славейки Бога, отидоха на страдание. Ние удивлявайки се на това търпение, зовем така:
Радвайте се, добропобедни Христови изповедници!
Радвайте се, унищожители на идолослужението!
Радвайте се, с търпението на лютото мъчение във вечния покой възлезли!
Радвайте се, намерили неизречените блага с болезнените страдания!
Радвайте се, четиридесет крепки и скъпоценни камъни!
Радвайте се, укрепяващи и озаряващи със себе си Христовата Църква!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 5

Като Боготечни Христови звезди се явихте, Светии, сияещи сред нощния хлад в Севастийското езеро, които не прелъсти съблазняващата топла баня, но с Ангелите пяхте на Бога: Алилуия!

Икос 5

Виждаха Светиите, когато един от тях отпадна, изплаши се от нощния студ, скри се в топлата баня и веднага умря; сърдечно извикаха към Господа, да ги укрепи в подвига на страданията и да прослави Своето Име. Ние Ви зовем така:
Радвайте се, славни победоносци, всички вражески козни победили!
Радвайте се, стояли цяла нощ голи в езерото!
Радвайте се, призовали там единодушно Господа!
Радвайте се, защото за това търпение Господ бърза подкрепа Ви изпрати!
Радвайте се, защото Божествена светлина Ви осия!
Радвайте се, приели пресветли венци от небето!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 6

Проповедници на дивното чудо – стражата, която беше в банята, възвестиха, когато в нощта небесна светлина озари мъчениците в езерото, разтопи леда и студа превърна в топлина. Като слушаха мъчителите още повече се разпалиха от злоба, не знаещи да пеят на Бога: Алилуия!

Икос 6

Просиялата в езерото небесна светлина, възсия Божията благодат и в сърцето на един от стражата, защото той свали своята риза, хвърли се в езерото при Светите мъченици, възпълвайки мястото на отпадналия: и така се посрами княза на тъмнината, зарадвал се за намалението на страдалческия лик, затова сега възпяваме по този начин:
Радвайте се, Христови страстотерпци, с вашите молитви и търпение обърнали веселието на дявола в печал!
Радвайте се, избавящи верните от неговите злоба и коварство!
Радвайте се, просветили се в студените води с благодатта на Светия Дух!
Радвайте се, съкрушили главата на мисления змей с вашето стоене в езерото!
Радвайте се, пълна Четиридесетнице, бдително предстояли пред Христа!
Радвайте се, с вяра и страдание заради Христа наследили райското блаженство!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 7

Желаейки, чудни страдалци, вярата в Христа непорочно да съхраните, считали сте за нищо воинската слава и ласкателствата на мъчителите, и всички люти мъчения като безплътни претърпяхте, пеещи Богу: Алилуия!

Икос 7

Ново и последно изтезание Светиите приеха, когато им бяха строшени костите с чукове, и така завършиха подвига на страданията, от Бога приеха нетленни венци. Затова възгласяме за Тях такава похвала:
Радвайте се, прекрасни клонки на Иисусовото насаждение, не със секири, но с чукове отсечени!
Радвайте се, съсъди на Божията благодат съкрушени за Христовото Име!
Радвайте се, славно завършили страдалческия подвиг!
Радвайте се, приети в съжителство от Ангелските ликове!
Радвайте се, с много любов посрещнати от Пророците и
Апостолите, като техни последователи!
Радвайте се, велика слава на Християнския род!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 8

Необикновена храброст показа дивната майка на Свети Мелитон, виждайки мъченическите тела водени на изгаряне, своя син всъщност още жив, взе на раменете си и той изпусна своя дух в Бога, пееки: Алилуия!

Икос 8

Всичкото зверонравие проявиха мъчителите, когато заповядаха да изгорят в огъня Светите тела на мъчениците и праха им да хвърлят в реката, та да се заличи паметта им на земята, обаче се посрамиха. Господ ги прослави във вечните родове пред Ангели и човеци; заради това им викаме:
Радвайте се, през огън и вода преминали, по думите на Псалмопевеца!
Радвайте се, съучастници на Христовите страдания!
Радвайте се, победители на Христовите врагове!
Радвайте се, застъпници към Господа за християните!
Радвайте се, утвърдили верните в Православието!
Радвайте се, неуморими молитвеници за Християнския род!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 9

Всички Християни много се удивиха, когато в нощта костите на Светите мъченици чудесно просияха в реката като звезди, и благоговейно събрани, по повелението на Светиите, изобилни изцеления изпращат на верните, за да пеем на Бога: Алилуия!

Икос 9

Пророчески древния вития, озарен от Божия Дух, за кончината на верните пееше в псалтира: „преминахме през огън и вода, и си ни извел в покой”; Вие, Свети мъченици, изпълнихте това на дело. Затова приемете от нас тези похвали:
Радвайте се, опазили докрай Христовата вяра!
Радвайте се, с вашите страдания, като злато в горнило се очистихте!
Радвайте се, велики ходатаи пред Бога, спасяващи ни от беди!
Радвайте се, нам помагащи в скърбите!
Радвайте се, наставляващи ни за спасението на душите!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 10

Помощници в нашето спасение сте, Свети страстотерпци, затова усърдно към Вас прибягваме: помогнете ни с вашето предстателство към Господа оставащото време от нашия живот да преминем в покаяние и винаги благодарствено на Бога да зовем: Алилуия!

Икос 10

С крепостта на Вашите молитви ни оградете, Свети мъченици, от всякакви злини и вражески козни, та запазвани от Вас да Ви облажаваме така:
Радвайте се, Кирионе, Кандиде и Домне, наставници на Божественото Писание!
Радвайте се, славни Ангие и Аетие, полетяли духом на небето!
Радвайте се, Атанасие, Аглаие, Вивиане и Горгоние, възлюбили Христа Бога!
Радвайте се, Екдикие, Гаие, Евнике, Евтихие, Иоане и Дометиане, положили душите си за Христа!
Радвайте се, Исихие, Ираклие, Кириле, Клавдие, Лисимахе и Леонтие, придобили Небесните блага!
Радвайте се, Илиане и Илие, възревнували като пророк Илия!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 11

Принасяме ви хвалебно пение, Свети мъченици, понеже не пощадихте своята плът заради Христовата любов. Затова и вашата памет сияе като пресветъл светилник в Църквата, озаряващ духом верните, пеещи на Бога: Алилуия!

Икос 11

Гледаме Ви осияни от Небесна светлина, преславни Христови страстотерпци, винаги предстоите пред престола на Пресветата Троица и с дръзновение принасяте молитви за света. Затова хвалебно Ви възкликваме:
Радвайте се, страстотерпци Христови Николае, Приске, Смарагде, Сакердоне, Севериане и Сисиние, победители на вражеската злоба!
Радвайте се, Филоктиме и Теофиле, изпълнители на Божествената любов!
Радвайте се, Худионе, Ксантие и Флавие, премъдри воини Христови!
Радвайте се, Мелитоне, Теодуле и Валенте, преславни Божии раби!
Радвайте се, Христови мъченици Валерие, Александре и Акакие!
Радвайте се, възвестяващи ни с пролетната Ви памет Христовата пролет!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 12

Обилно се изпълва с благодат Ксиропотамската обител, притежаваща честните Ви мощи, преславни мъченици и чудотворци, затова и ние извършващи светло вашата памет, с Божията благодат ни изпълнете чрез вашите молитви, та да пеем на Бога, Подателя на чудесата: Алилуия!

Икос 12

Възпяващи честните Ви страдания, Свети мъченици, Господа прославяме, Вас Укрепилия и Увенчалия с нетленни венци, и като сърдечни застъпници и ходатаи за Християнския род, така облажаваме:
Радвайте се, небесни звезди от Севастия възсияли!
Радвайте се, възлезли от земята на небето, като духовна месечина!
Радвайте се, просветляващи нашите скърби, като мислено слънце!
Радвайте се, защото ни утешавате в трудността на поста и молитвите!
Радвайте се, четиридесет крепки стълбове на Христовата Църква!
Радвайте се, пазители и защитници на всички верни!
Радвайте се, Свети Четиридесет мъченици Севастийски, преславни чудотворци!

Кондак 13

О, Свети страстотерпци Севастийски, славни победоносци на лукавата заблуда, с вашето предстателство ни изпросете от Господа победа над душевредните страсти и гордостта житейска, та в покаяние да поживеем, с Царството Небесно да се сподобим, пеещи Богу: Алилуия!

Този кондак се чете три пъти. След него се чете 1-ви икос: „Ангелите Божии…“ и 1-ви кондак: „Избрани Четиридесет страстотерпци Христови…“

МОЛИТВА ПЪРВА

О, Свети славни Четиридесет Христови страдалци, в град Севастия мъжествено пострадали заради Христа, през огън и вода преминахте и като Христови приятели влязохте в покоя на Небесното Царство, имате велико дръзновение към Пресветата Троица да ходатайствате за Християнския род: особено за почитащите вашата Свята памет и с вяра и любов Вас призоваващите. Изпросете от Всещедрия Бог прощение на съгрешенията ни и изправление на нашия живот, за да поживеем в покаяние и нелицемерна любов един към друг, с дръзновение да предстоим на Страшния Христов Съд и с вашето застъпничество да застанем отдясно на Праведния Съдия. Да, угодници Божии, бъдете ни защитници от всички видими и невидими врагове, та под покрова на вашите Свети молитви да се избавим от всички беди, злини и напасти до последните дни на нашия живот и така да прославим великото и достопокланяемо Име на всичко сътворилата Троица, Отец и Син и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

МОЛИТВА ВТОРА

О, страстотерпци Христови, в град Севастия мъжественопострадали, към Вас, като наши молитвеници усърдно прибягваме и просим: Измолете от Всещедрия Бог прощение на греховете ни и изправление на нашия живот, за да поживеем в покаяние и нелицемерна любов един към друг, с дръзновение да предстоим на Страшния Христов Съд и с вашето застъпничество да застанем отдясно на Праведния Съдия. Да, Божии угодници, бъдете на нас Божиите раби (имената), защитници от всички видими и невидими врагове, та под покрова на вашите Свети молитви да се избавим от всички беди, злини и напасти до последните дни на нашия живот и така да прославим великото и достопокланяемо Име на всичко създалата Троица, Отец и Син и Светия Дух, сега и винаги и во векивеков. Амин!

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ