За Бога

Всичко, което съществува във видимия и невидимия свят - всичко това от нищо е сътворил Бог. Бог е най-висшето същество. Ние, хората, не можем напълно да Го постигнем със своя разум. Онова, което знаем за Бога, ни е открито от Самия Него.Бог обича Своето творение и съобщава на човека всичко, което е нужно да знае. На човек е най-необходимо да познава Бога, защото само в единение с Него ние можем да достигнем истинско щастие отначало тук, на земята, а после да се сподобим и с Царството Небесно. Всичко, което Бог е открил за Самия Себе Си, за това, как да се приближим към Него и как да се спасим от вечна смърт, е било записано и събрано от свети хора в книгата, наречена Свещено Писание или Библия.Най-тайнственото знание за Бога ни е съобщено от Самия Господ Иисус Христос. Когато се явил на земята,Той открил на хората, че Бог е Един, но троичен по Лица, тоест по Личности: Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Свети. Това не са три Бога, а Един в три лица. Отец, Син и Свети Дух имат една Същност (или Природа),тоест едно Божество. Отец, Син и Свети Дух съществуват неслято, но и неразделно Един от Друг. Затова ние наричаме Бог Единосъщна и Неразделна Троица. Всичките три Лица имат еднакво Божествено достойнство,съвечни са Едно на Друго и между тях няма нито старши, нито младши; както Бог Отец е истински Бог, така и Бог Син е истински Бог, така и Свети Дух е истински Бог.Бог ни е открил за Себе Си, че е безтелесен и невидим за телесните очи Дух (Иоан 4:24), затова не можем да Го виждаме по естествен начин.Бог е вечен (Пс. 89:3). Било е време, когато не е имало нито небе, нито земя и е съществувал само Бог,защото Той няма начало. Като няма начало, Той няма и край. Бог е бил винаги и винаги ще бъде и затова се нарича вечен.

Бог е всемогъщ (Лук. 1:37). Способностите на всяко същество, в това число и на човека, са ограничени.Само за Бога няма нищо невъзможно. Той е пожелал да сътвори света и го е сътворил от нищо с една Своя дума. Той може да направи всичко и затова се нарича всемогъщ.Бог е всеприсъстващ (Пс. 138:7-12) и всезнаещ (1 Иоан. 3:20) Нашият Бог по всяко време се намира навсякъде. За Него няма нищо скрито. За Бог няма различие между деня и нощта: Той вижда всичко по всяко време - не само това, което вършим, но и това, което мислим и желаем, и затова се нарича всеприсъстващ (намира се навсякъде) и всезнаещ (знае всичко).Бог е всеблаг (Мат. 19:17). Бог обича всеки от нас така, както не ни обича никой човек. Той ни е сътворил и сега се грижи за нас като за Свои деца. Той пази нашето здраве, закриля ни от нещастия и ни дава всичко необходимо за нашия живот. И всичко това, което виждаме на небето и на земята, Господ е сътворил за благото и щастието на хората, затова се нарича всеблаг.Бог е всеправеден (Пс. 10:7) или в най-висша степен справедлив.Бог е неизменяем (Иак. 1:17). Всичко в света се променя, остарява, унищожава се и само Бог, какъвто е бил винаги, такъв е и сега и такъв ще остане навеки.Бог от нищо не се нуждае, напротив, Сам е източник на живота и всички блага за всички същества. Затова Той се нарича още и всеблажен (1 Тим. 6:15).

Свети отци на православието

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ