Как живели хората след потопа

От синовете на Ной: Сим, Хам и Иафет, хората на земята отново се умножили. Отначало всички живеели заедно и говорели един език.Но се възгордели и намислили да построят град и в него кула, която да стига до небето. Тогава Бог смесил езиците им, така че те престанали да се разбират помежду си и били принудени да изоставят започнатия градеж и да се разпръснат на различни страни. Така възникнали различните народи, които говорят на различни езици.Отначало хората помнели истинския Бог, но после постепенно започнали да забравят Господа, и накрая вместо на Него започнали да се покланят на слънцето, луната, звездите, рибите, птиците, на различни зверове и дори на изображения, направени от дърво, камък или метал, или на идоли.В чест на идолите те строели храмове и принасяли жертви. Така на земята се появило идолопоклонничеството.Само Авраам от потомството на Сим запазил вярата в истинския Бог и надеждата за обещания Спасител.За да опази вярата му, Бог го преселил в плодородната Ханаанска страна и му обещал да произведе от него голям народ, от който след време ще се роди обещаният на първите хора Спасител на света.Авраам имал син Исаак, Исаак имал син Иаков, а Иаков имал 12 синове: от тях произлязъл избраният от Бога народ, който се наричал Еврейски или Израилски. Той се разделял на 12 колена, или родове, по броя на 12-те Иаковови синове.

Свети отци на православието

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ