Пророците

Макар евреите да получавали големи благодеяния от Бога, неведнъж се случвало да забравят за Него и вместо на Бога да се покланят на идоли. Тогава, за да ги вразуми, Бог избирал благочестиви хора и им давал особената благодат на Светия Дух. Те изобличавали евреите в идолопоклонничество, призовавали ги към покаяние, вършели чудеса и предсказвали бъдещето, най-вече - идването на Спасителя на света.Тези хора се наричали пророци.
 
Най-забележителни сред тях били:
Илия, който строго изобличавал евреите заради идолопоклонството. За вразумяване на народа по неговата молитва Бог не давал нито дъжд, нито роса цели три и половина години.
 
Елисей, който извършил много чудеса. Той изцелил от проказа сирийския велможа Нееман и възкресил сина на една вдовица.
 
Исаия, който предсказал, че Спасителят ще се роди от Дева и ще пострада заради греховете на хората.
 
Михей предсказал, че Спасителят ще се роди в град Витлеем.
 
Даниил предсказал времето, когато трябва да се роди Спасителят.

Свети отци на православието

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ