Преображение Господне (6 август)

Малко преди кръстните Си страдания Господ Иисус Христос взел със Себе Си Своите ученици Петър, Иаков и Иоан и отишъл с тях на планината Тавор. И там, докато се молел, лицето Му изведнъж просияло като слънце, а дрехите Му станали бели като сняг. Явили се двамата пророци Моисей и Илия и беседвали с Него за предстоящите Му страдания. Като видял Господа в необикновена светлина, тоест славата на Божеството на Спасителя, апостол Петър казал: “Господи, колко е добре да бъдем тук! Ако позволиш, ще направим три сенника: за Тебе, за Моисей и за Илия”. И още докато говорел, ги покрил светъл облак и се чул гласът на Бог Отец: “Този е Моят възлюбен Син, Него слушайте”. Учениците в страх паднали на земята и лежали дотогава, докато Господ не ги вдигнал. Те станали и видели Иисуса Христа в Неговия обикновен вид. На този празник в храма се освещават плодовете.

Свети отци на православието

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ