Подготовка за изповед

Подготовка за изповед

Не хулиш ли Бога?
Имаш ли страх Божий?
Грижиш ли се за своето спасение?
Носиш ли кръста на гърдите си?
Не осъждаш ли свещениците, монасите — духовните лица?
Спазваш ли постите?
Посещаваш ли богослуженията в празнични и неделни дни?
Не нарушаваш ли дадените от тебе обещания?
Обичаш ли ближните както самия себе си?
Помагаш ли на ближните?
Не осъждаш ли ближните?
Изпитваш ли състрадание към ближните?
Посещаваш ли болни в болници и в къщи?
Изпитваш ли състрадание към бездомните и болни животни и птици?
Подаваш ли на просяци и бедня от твоя излишък?
Не вършиш ли добри дела, за да се покажеш?
Не използваш ли чужд труд, живеейки в леност?
Пазиш ли, цениш ли чуждия труд?
Почиташ ли възрастните, родителите си, не ги ли оскърбяваш?
Възпитаваш ли децата в Бога, молиш ли се за тях?
Молиш ли се за настойниците си, сродниците си, близките си (живи и мъртви)?
Не изневеряваш ли на мъжа си (жена си)?
Благословен ли е от Бога твоят брак (извършено ли е Тайнството венчание)?
Не си ли убивал дете в утробата (аборти или други средства)?
Не се ли оскверняваш с блудни докосвания?
Не вземаш ли участие в други телесни извращения?
Не се ли наслаждаваш на непристойни изображения?
Не пееш ли непристойни песни?
Не проклинаш ли?
Не прелъстяваш ли някого с непристойно, съблазнително поведение и дрехи?
Не се ли напиваш?
Не пушиш ли?
Не употребяваш ли наркотични средства?
Не говориш ли сквернословия?
Не разказваш ли непристойни анекдоти?
Нямаш ли други вредни навици?
Не играеш ли карти и други хазартни игри?
Не гледаш ли на карти, на ръка или по друг начин?
Не търсиш ли помощ при врачки, гадателки, екстрасенси, хипнотизатори и други?
Не използуваш ли някакви магии и чародейства (бяла и черна магия, хипноза, спиритизъм и т. н.)?
Намирайки се в лоното на Православната Църква, не се ли обръщаш към други религии?
Не се ли ядосваш напразно?
Не отговаряш ли на злото със зло?
Не лъжесвидетелстваш ли?
Не клеветиш ли?
Не крадеш ли?
Не взимаш ли нещо държавно?
Не водиш ли празни разговори?
Не обиждаш ли някого?
Нямаш ли пристрастие към яденето (чревоугодничество, тайно ядене, лакомия)?
Не издевателстваш ли над слабите и безпомощните?
Не убиваш ли напразно животни, птици, насекоми?
Обичаш ли своите врагове?
Молиш ли се за тези, които те нападат и те гонят?
Носиш ли търпеливо своя кръст?

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ