Акатист на света преподобна Мария Египетска

Акатист на света преподобна Мария Египетска

Кондак 1
 
На теб, избрана от Господа като образ на спасение на всички грешни и отчаяни, издигнала се от дълбини­те на греха на висотата на безстрастието, ние принася­ме похвално пение, преподобна майко. А ти, имайки дръзновение към щедрия Бог, по твоите молитви ни насочи в пътя на покаянието, за да ти зовем е любов: Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Икос 1
 
Като Ангел в плът те видя в Йорданската пустиня великият Зосима, стояща във въздуха и молеща се за це­лия свят, и обзет от удивление и трепетен ужас, се об­ливаше в сълзи и ти зовеше така:
Радвай се, изпълнена е благодат и светлина; радвай се, украсена е дар на прозрение.
Радвай се, издигаща се във въздуха в молитвите си към Бога; радвай се, пустинно съкровище, утаено от света.
Радвай се, съжителко на безплътните; радвай се, жи­лище на Светия Дух.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 2
 
Като видя благоговейния старец, изпълнен с ужас, преподобна, с тих глас си му казала: не бой се, Зосима, не съм дух, но земя, прах и пепел, и изцяло плът, нико¬га не помислила нищо духовно и нямаща никаква добродетел. Аз съм жена грешница, недостойна да гледам към небето и със страх зова с грешни уста към Бога: Алилуия.
 
Икос 2
 
Като искаше да разбере дивната тайна, скрита в теб, старецът падна в нозете ти и каза: заклевам те в името на нашия Господ Иисус Христос, заради Когото носиш тази голота, не скривай от мен твоето житие, за да явиш Божието величие. С него и ние дръзваме да те облажаваме така:
Радвай се, светла висота на смирението; радвай се, неизчерпаемо богатство от духовни дарования.
Радвай се, умъртвила своето тяло заради Божията любов; радвай се, пребивавала в непроходимата пустиня сама с единия Бог.
Радвай се, сияеща с райска красота; радвай се, озарена от светлината на безстрастието.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 3
 
Укрепена от силата на Всевишния, ще ти открия, човече Божи, моите грехове и беззакония - си отгово­рила на Зосима - срамувам се, отче, но понеже видя тялото ми оголено, ще ти открия и делата си, но първо те моля: не бягай от мен, не понасяйки да слушаш за срамните дела, които извърших, но бъди милостив и се моли за мен, блудната, и към Бога, непогнусил се от мен, зови: Алилуия.
 
Икос 3
 
Имайки неизказано милосърдие и вечерял е митари и грешници, Той и към мен, падналата в бездната на погибелта, простря Своята Божествена ръка: когато пожелах да вляза в Господния храм, някаква сила ме възпираше, и докосналата се до сърцето ми светлина на познанието ми показа тинята на моите дела: аз започ­нах да плача за греховете си, да се бия в гърдите и да ридая горчиво. А ние, веселейки се на твоето покаяние, ти пеем така:
Радвай се, защото Христовият глас призова заблуде­ната овца от дълбоките дебри на греха; радвай се, защото със слъзни потоци си умила всяка твоя сквернота.
Радвай се, защото с твоите сълзи си очистила дре­хата на душата си; радвай се, защото Отец на щедростите отвори Своите обятия за теб.
Радвай се, защото Знаещият твоите тайни грехове разкъса тяхното ръкописание.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 4
 
Обзета от буря от скръбни помисли, в ъгъла на църковния притвор си видяла иконата на Пречистата Божия Майка и със стенание си въззовала към Нея: за­повядай, о, Владичице, да се отворят божествените две­ри и за мен, недостойната, и ми бъди Поръчителка, та, като видя Кръста на Твоя Син, да се отрека от света и от всичко, което е в света, и да отида, където Ти ме упътиш, зовейки към Бога: Алилуия. 
 
Икос 4
 
Чула глас отдалече, който ти каза: ако преминеш Йордан, ще намериш блажено успокоение, ти си паднала на колене пред Приснодевата и си казала: о, Владичице! Да не се погнуси Твоята девствена чистота от моята недостойна молитва, бъди ми Ръководителка и Наставница по пътя на покаянието! Затова Ангели Божии, записали твоята изповед, в този час ти възгласиха:
Радвай се, отхвърлила неистовството на страстите и плътската любов; радвай се, разкъсала всички мрежи на врага.
Радвай се, заменила тежкото бреме на греха и дявола с благото и леко Христово иго; радвай се, преминала от греховна смърт към вечен живот.
Радвай се, издигнала се от вратите на погибелта към райските двери.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 5
 
С Богосветли лъчи на благодат те просвети Пресветата Дева, Поръчителка на грешните пред Бога, и ти отвори дверите на Божието милосърдие и вратите на светия храм, в който си влязла и с много сълзи си се поклонила на Живоносното Дърво, чрез което бе спасен светът, и на разпнатия Господ, пролял Своята Кръв за твоето избавление, благодарствено си възпяла: Алилуия. 
 
Икос 5
 
Виждайки Божиите тайни и това, че е готов да приеме каещите се, ти, всехвална Марие, си възкликнала от цяло сърце: Владичице Богородице! не ме оставяй! - и си се устремила в пустинята отвъд Йордан. А ние, почитайки твоето бягство, те посрещаме с песни:
Радвай се, защото сърцето ти се уязви от всеопрощаващата любов на Спасителя; радвай се, защото си побързала да скриеш в пустинята съкровището на благодатта, което си приела.
Радвай се, защото безвъзвратно си избегнала греховните сладости на света; радвай се, защото чрез твоето бягство си изгорила демоните с огън.
Радвай се, защото с това бяство си зарадвала небесата.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 6
 
Проповядваш на всички паднали и отчаяни, всечестна, Божието човеколюбие и силата на покаянието: как умива, очиства и просветлява грешната душа, възвежда я горе и изпълва с веселие Божиите Ангели, е които и ние с  тленни уста  зовем: Алилуия.
 
Икос 6
 
Изгря за света от Йорданската пустиня светлината на твоите велики подвизи, Марие  вечнославна, защото много години като твърд диамант и непоколебим стълб си се борила е твоите похоти като с люти зверове и с оръжието на кръста си отблъсквала нажежените стрели на лукавия. Затова, удивени от твоето свръхестествено търпение, с любов ти зовем:
Радвай се, защото четиридесет и осем години си понасяла злострадания и труд в пустинята; радвай се, защото си претърпяла изгарянето на слънчевия зной, голотата и нощния мраз.
Радвай се, защото си се топяла от глад и жажда; радвай се, защото докрай си умъртвила всяко пожелание на плътта.
Радвай се, защото до кръв си се подвизавала в борба с греха, живеещ в теб.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 7
 
Като искаше да препъне твоето светло шествие към небесата, всеблажена, исконният враг на човешкия род не преставаше да влага нечисти помисли в теб, разпалвайки греховен огън в членовете ти и припомняйки ти предишния ти живот. А ти, многострадална, си падала на земята, обливайки се в сълзи и призовавайки на помощ Приснодевата, и не си ставала ден и нощ, докато не те озаряваше сладка светлина, подбуждаща те благодарно да пееш на Бога: Алилуия.
 
Икос 7
 
Нов човек, създаден по Бога, си се явила, преподобна, умъртвявайки докрай ветхия човек, си се облякла в Христа, всечудна, и си казала на Зосима: седемнадесет години претърпях безчислени страдания и оттогава до днес Божията сила запази моята грешна душа и смиреното ми тяло. Приеми от нас, недостойните, такива похвали:
Радвай се, защото си умъртвила надиганията на страстите; радвай се, защото си победила самото естество.
Радвай се, защото си изтребила всеки грях от своите душа и тяло; радвай се, защото в сърцето и в умъртвените си членове носиш Иисуса, Когото си възлюбила.
Радвай се, защото си се облякла в дрехата на духовното веселие; радвай се, защото си влязла във вечния покой на Сина Божи.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 8
 
Виждайки твоето странно и преславно изменение, преподобна, мрачните демонски пълчища горчиво ридаеха, а всички небесни сили с ликуване възпяваха песен на Христа, прославяйки Божието милосърдие, непреодолимо от човешките грехове, и с висок глас зовяха: Алилуия.
 
Икос 8
 
Цяла си била в Бога, Марие всебогата, когато Зосима, обхождайки пустинята, се сподоби да те види. „Заклевам те, отче, в Спасителя Бога, да не казваш на никого това, което си чул от мен, докато Бог не ме вземе от този свят“ - си му казала. - „Сега си иди с мир, а през поста на следващата година ме причасти със Светите Христови Тайни на брега на Йордан“. След тези думи, неудържима като пустинолюбива гургулица, си се скрила от очите на стареца. А той се поклони до земята и целуваше мястото, на което стояха стъпките ти и зовеше:
Радвай се, защото, отхвърлила греховния срам, си станала по-бяла от сняг; радвай се, защото си се просветила повече от слънчевите лъчи.
Радвай се, защото всичките ти грехове са забранени и простени от Бога; радвай се, защото имаш дял със светиите.
Радвай се, защото голяма е наградата ти на небесата; радвай се, защото, някога блудница, днес си станала Христова невеста.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 9
 
Всеки ум и помисъл се ужасяват от твоите страдания, всехвална, как заради Божията любов си понесла трудовете на пустинята, зовеше превеликият от отците Зосима и ридаеше: О, майко духовна! Ти си се приближила до Бога, ако можех, бих искал да вървя след теб и да гледам честното ти лице, и заедно с теб непрестанно да пея: Алилуия.
 
Икос 9
 
Словата на земнородните не достигат, за да възхвалят достойно твоите подвизи, всечестна: Кой може да изкаже слъзните потоци, които си проляла в молитви към Бога! Кой може да опише твоите страдания, всенощните бдения, борбите и теснотата на твоя живот? Просветила цялата пустиня с чудеса, като слънце си просияла, всечудна, затова те молим: озари сърцата ни с лъчите на твоята светлина и изпроси оставяне на греховете на всички, които ти зоват:
Радвай се, начертала в себе си помрачения Божи образ във велика светлина; радвай се, благоухаеща с небесни аромати.
Радвай се, украсена с чудеса като със звезди; радвай се, сияеща с лъчите на добродетелите.
Радвай се, защото благовестиш Божието величие по всички краища на земята; радвай се, защото призоваваш небе и земя да възпяват слава на твоя Господ.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 10
 
Като взе животворящите Тяло и Кръв на Спасителя Бога, в деня на Тайнствената Христова вечеря, авва Зосима по твоето завещание късно вечерта излезе на брега на Йордан и взирайки се внимателно в пустинята, озарена от лунна светлина, и молейки се на Бога, говореше: Покажи ми, Господи, Твоето съкровище, скрито в пустинята! Покажи ми Ангела в плът, за да не си отида празен, носейки греховете си за изобличение, но радостно да Ти зова: Алилуия.
 
Икос 10
 
Старецът виждаше река Йордан като непреодолима стена между него и теб, преподобна, но ти, застанала от другата страна на реката, си осенила Йордан с кръстното знамение и си стъпила върху водата: а Зосима, като те видя да вървиш към него по водата, се ужаси и с радост ти зовеше:
Радвай се, обитателко на небесния Божи рай; радвай се, защото творението се подчинява на твоята заповед.
Радвай се, защото вълните се стелят под нозете ти; радвай се, защото Йордан ти служи, луната и звездите небесни се удивляват на твоята святост.
Радвай се, дивно проявление на Божията сила; радвай се, одушевен храм на живия Бог.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 11
 
На тебе подобава да принасяш пение на Всемогъ­щия Бог, авва, си му казала, вървейки по водата: как ти, който си свещеник, дръзваш да се кланяш на мен, бед­ната, след като сам носиш страшните Тайни на Христа Бога! На тях, бидейки прах и пепел, с вяра се поклони и с трепет зовеше: Алилуия.
 
Икос 11
 
Озарена с небесна светлина, си се причастила с Божествените Тайни, и изпълнена е духовна радост, си издигнала ръце към небето и си казала: сега отпускаш Твоята рабиня, Владико! И обръщайки се към стареца, си казала: Прости, авва Зосима! Догодина, ако е угодно на Господа, пак ще ме видиш в пустинята; моли Го за мен, отче мой, моли Го, поменавайки винаги моята окаяност. И пак, прекръствайки Йордан, си преминала по водата. А старецът, не смеейки да те задържа за дълго, стенеше и ридаеше, и зовеше след теб:
Радвай се, носеща в тялото си мъртвостта на Иисуса; радвай се, сияеща със славата на Неговото възкре­сение.
Радвай се, облечена в благодат, като в дреха от свет­лина; радвай се, защото Божиите Ангели се удивляват на твоята чистота.
Радвай се, защото адските сили се ужасяват и тре­перят от твоята слава; радвай се, светозарно жилище на Всесвета Троица.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 12
 
Окрилена от Божествената благодат, за един час си преминала надлъж пустинята, и в нощта на спасителните Христови страдания, след причастяването с Божествената Тайна вечеря, си заспала свят сън и в молитва за света си предала духа си на Господа, на Когото сега с Ангелите с неизказана радост зовеш: Алилуия.
 
Икос 12
 
Пеейки надгробно пение, богомъдрият Зосима умиваше със сълзи твоите честни нозе и след като дълго ти се моли, покри с пръст тялото ти, голо и покрито само с вехтата мантия, която някога ти даде. И обзет от радост и голям страх, удивлявайки се на Божието величие, стоеше и зовеше към теб:
Радвай се, защото като чедо на светлината си преминала в незалязващата Светлина; радвай се, защото обителите на светиите приеха с веселие твоя дух.
Радвай се, защото тялото ти се успокои в гроба, изкопан за теб от лъва в пустинята; радвай се, защото чрез теб Господ ми показа колко съм далече от мярата на съвършенството.
Радвай се, ходатайко за целия свят пред Бога; радвай се, висота на постниците, слава на преподобните и красота на страдалците.
Радвай се, чудо на Божието милосърдие, Марие равноангелна.
 
Кондак 13
 
О, преподобна майко, богоблажена Марие! Приеми принасяното ти от нас моление и предстоейки пред непристъпната Светлина, моли се на всещедрия Бог да бъде милостив и да изпрати светозарната благодат на покаянието на всички заблудени чеда на небесния Отец, устремили се от греха към дома на Отца, да ни сподоби в райските селения заедно с теб благодарно да Му пеем: Алилуя.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ