История на еврейския народ

Когато евреите се заселили в Ханаанската земя, която Бог обещал още на техния праотец Авраам, отначало те били управлявани от старейшини, после от съдии и накрая от царе. Бог Сам избирал царете и чрез помазване с елей те получавали от Него особена благодат, затова и управлявали народа с името и силата Божии. Ето най-изтъкнатите сред тях:Благочестивият цар Давид. От неговия род впоследствие се родил Спасителят. Давид съставил свещената книга Псалтир, която ние употребяваме в богослужението.Мъдрият цар Соломон. Той построил за Бога великолепен каменен храм в Иерусалим.Преди пришествието на Спасителя цялата еврейска страна била завоювана от римляните и еврейският народ бил управляван от римски наместници, или управители.

Свети отци на православието

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ