Aкатист на Свети праведен Иоан Руски Изповедник

Aкатист на Свети праведен Иоан Руски Изповедник

Кондак 1
 
Теб, избрани изповедниче Христов и предивни чудотворче, поборниче за светата Православна вяра, който в Русия се роди и в Еладската земя просия, праведни свети Иоане, с похвални песни да прославим! А ти, угодниче Божий, като стоиш пред Престола на Царя на Славата, от всички беди освободи нас, които с любов и благодарност викаме:
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Икос 1
 
Творецът на ангелите и на всички твари те избра, Иоане праведни, да свържеш духовно православните народи, и те яви на Своята Света Църква като велик чудотворец, имащ дръзновение да изпросваш изцеление за душевните и телесни недъзи и да избавяш от всяка нужда и неволя.. Затова, всички ние – синове и дъщери на Светата Църква, със страх и почит, приклонили колена и сърца пред теб, умилно зовем:
Радвай се, земни ангеле и небесни човече!
Радвай се, съименниче на благодатта! 
Радвай се, пример на послушание и кротост!
Радвай се, защото с търпение злобата на този свят си победил!
Радвай се, венецо на изповедничеството от Господа обкичен!
Радвай се, защото Мала Азия със подвизи си осиял!
Радвай се, защото и Еладската земя със чудесата свои си изпълнил!
Радвай се, звездо на Руската земя!
Радвай се, защото в молитвите си, своето земно отечество не си оставил!
Радвай се, защото за Христа на земята си пострадал!
Радвай се, защото с Него царуваш на Небесата!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 2
 
Виждайки доброто разположение на твоето сърце, блажени Иоане, Господ Иисус Христос ти отреди трънливия и изпълнен с мъки път на спасение: от войската на цар Петър Велики те плениха агаряни и те продадоха като роб в Азия, в град Прокопион, където непоколебимо си пребивавал в Православната вяра и си посветил живота си на Бога, непрестанно от сърце възпявайки Го с песни: Алилуя!
 
Икос 2
 
Богопросветен разум и непоколебима вяра си имал, светителю Божий,и като не си се устрашил от агарянския гняв си изповядал, че си християнин и радостно си претърпял удари, железни окови и множество други мъчения. Затова, удивени от твоята смелост и храброст ти викаме:
Радвай се, възпитан добре в Страха Божий!
Радвай се, научен верно на Закона Господен!
Радвай се, защото от младини всецяло си се предал Богу!
Радвай се, защото чрез молитва духовна утеха си получил!
Радвай се, защото не си се уплашил от агарянската злоба!
Радвай се, защото много големи мъки победоносно си претърпял!
Радвай се, защото заради Христа – Разпнатия от агаряните си бил измъчен!
Радвай се, защото кротост и търпение при страданията си показал!
Радвай се, защото от Православната вяра не си отстъпил!
Радвай се, защото Христа – Единия от всесърце си възжелал!
Радвай се, войне Христов непобедими!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 3
 
Със силата на Всевишния укрепян, смело си изповядал Единия Бог в Света Троица прославян. Злочестивият ти господар, надявайки се, че ще те обърне към своята вяра, започна да изтезава твоето тяло. А ти, страстотерпче Христов, претърпявайки жестокото мъчение, Бога, Който ти даваше сили, възпя от дълбините на сърцето си умилно:  Алилуя!
 
Икос 3
 
Имайки в душата си пламенно желание да последваш Агнеца Божий, пострадал заради нашето спасение, Иоане праведни, не си се устрашил от мъченията, дори си се молел за своите врагове пеейки с апостола: "Нищо  не ще ме отлъчи от Твоята Любов, Христе Боже." А ние, теб, блажени, величаем:
Радвай се, диаманте на Християнската вяра!
Радвай се, за всички християни усърдни молитвениче!
Радвай се, защото си изповядал Христа и си пострадал даже до кръв!
Радвай се, защото с храброст до края непоколебим си останал!
Радвай се, защото укрепян свише с благодат, всички мъчения си претърпял!
Радвай се, защото свирепия мъчител си победил!
Радвай се, защото храбро си подражавал на Христовите страдания!
Радвай се, защото си посрамил неприятелите на църквата Христова!
Радвай се, защото вярата, надеждата и любовта докрай си запазил!
Радвай се, защото с твоя подвиг християните в град Прокопион си зарадвал!
Радвай се, защото лика Христов в своето сърце си носил!
Радвай се, защото страдайки за Него, отплата велика на Небесата си приел!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 4
 
Бурята от тежки мъки и страсти не потопи лодката на твоята душа, праведни Иоане, защото поробен телесно си показал благодушие, кротост, незлобие и смирение; като ангел на земята си живял и си се подвизавал в трудове, пост и молитва, кесаревото кесарю и Божието Богу си отдал, по думите Господни. Прекарвал си в безсъние своите нощи и със сърце съкрушено към Христа песен си възнасял: Алилуя!
 
Икос 4
 
Виждайки дивния ти живот, търпението и кротостта, смирението и останалите добродетели, твоят господар се удиви и те почете като човек праведен и затова ти подари свободата. Ала ти, блажени, окрилян от Любовта Христова, наместо свободата, заради Бога, робството си предпочел и трудовете си многократно си умножил. Затова те молим, помогни и нам да подражаваме на твоя праведен живот и подари духовна храброст на всички, които прибягват към твоето застъпничество и ти пеят така:
Радвай се, защото с търпението си на праведния Иов си се уподобил!
Радвай се, защото в унижението си на бедния Лазар от евангелската притча си се оприличил!
Радвай се, защото с подвига си и ангелските чинове си удивил!
Радвай се, тружениче ревностни, който на земния си господар верно си послужил!
Радвай се,  защото с благото и кротко свое сърце, ти неговото си спечелил!
Радвай се, защото за онези, които те възпираха молитви си възнасял!
Радвай се, защото злобата им в милост си обърнал!
Радвай се, защото нощите в молитва си прекарвал!
Радвай се, подвижниче благочестиви и изповедниче Христов, който в град Прокопион си просиял!
Радвай се, с любов и милосърдие към людете изпълнен!
Радвай се, защото ни учиш да се молим за нашите гонители!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 5
 
Като боготечна звезда, в Русия просияла, се яви, Иоане блажени, грееща с ангелска чистота и блестяща като образец на добродетел, Мала Азия и Гръцката земя си озарил. А когато, предузнал деня на своята кончина, си пожелал да се причастиш със Светите Христови Тайни, свещеника, от Бога просветен, ти изпратил в ябълка Светите Дарове. Ти си ги приел и праведната си душа в ръцете Божии си предал. Носейки светилник пълен със елея на добрите ти дела, в Царството Небесно си се преселил и заедно със всички светии на Пресветлия Бог-Слово пееш: Алилуя!
 
Икос 5
 
Виждайки богоугодния ти живот и блажената ти кончина, жителите на град Прокопион, с плач и страхопочитание погребаха твоето тяло, възнасяйки хвала на Всемилостивия Бог, дивен в Своите светии. И теб, като Негов угодник, с тях славим така:
Радвай се, защото своето сърце със сълзи покайни си умил!
Радвай се, защото с плач и молитва за смъртния час си се приготвил!
Радвай се, защото си простил на всички, които са ти навредили!
Радвай се, защото с Христовото незлобие духовете на злобата си победил!
Радвай се, защото в чистота своите душа и тяло си запазил!
Радвай се, защото си предвидил своята кончина!
Радвай се, защото като праведник земния си живот си завършил!
Радвай се, защото на Господа, Когото възлюби, своята душа си предал!
Радвай се, защото Той те увенча с венец на безсмъртие!
Радвай се, защото в Неговата вечна радост след смъртта си се преселил!
Радвай се, защото душата ти в Небесните обители се е настанила!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 6
 
Като проповедник на чудесата и Славата Божия, три години след твоето успение, явил си се блажени, на свещеника, когото приживе познаваше. Наредил си да се разкопае твоя гроб и да се извади нетленното ти тяло. На Господ, който върши преславни чудеса
Чрез Своите светии, от все сърце и душа зовем: Алилуя!
 
Икос 6
 
Засиял си като нов светилник за целия християнски род, праведни Иоане, когато по Божие благоволение се откри нетленно и благоуханно твоето тяло, изливащо обилно чудеса върху всички, които с вяра прибягват към твоето застъпничество. Затова, молим те, изцели и изпълни с мир и нас, които ти викаме:
Радвай се, защото на земята като безплътен си живял!
Радвай се, съсъде на Божията благодат!
Радвай се, защото след кончината си в сънно видение на свещеника си се явил!
Радвай се, праведниче Божии, защото с чудеса си просиял!
Радвай се, защото Бог яви твоите свети мощи на света!
Радвай се, защото огнен стълб над тях се спусна!
Радвай се, защото Господ с ризница  драгоценна ги обви!
Радвай се, защото с благоуханен мирис мощите ти всички верни радват!
Радвай се, защото с нетление на тялото, Бог те прослави!
Радвай се, защото демоните треперят от твоите мощи!
Радвай се, защото в Царството Небесно със светиите пребъдваш!
Радвай се, защото и нас грешните на земята не оставяш!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 7
 
На агаряните, решили да запалят твоите мощи, се показа страшно и преславно чудо: те видяха теб да се изправяш сред пламъците и в ужас се разбягаха. А благоверните люде, не можейки да се доберат до светите ти мощи, докато огънят не догори, намериха в пепелта непокътнато нетленното ти тяло и с радост възкликнаха Богу: Алилуя!
 
Икос 7
 
Като нов чудотворец и молитвеник в последните времена, Човеколюбецът Бог нам теб подари, понеже вярата оскъдя, любовта охладня и стихиите земни се поклатиха. Затова те умоляваме, Иоане праведни, не оставяй нас грешните и обхванатите от всякакви немощи, във времената на изкушенията. Укрепи с твоите молитви всички, които те обичат и призовават така:
Радвай се, надеждо и застъпниче на верните!
Радвай се, страх и посрама за неверните!
Радвай се, защото със своите подвизи град Прокопион си осветил!
Радвай се, защото Гърция с благоуханието на твоите молитви си прекадил!
Радвай се, защото Христовата светлина в своето сърце си носел!
Радвай се, защото тъмнината на живота ни с нея си просветлил!
Радвай се, неуморни молитвениче за православните!
Радвай се, защото заедно със всички светии пред Божия Престол стоиш!
Радвай се, защото съзерцаваш неизречимата Господня Слава!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 8
 
Странник и пришълец си бил в земята на своето пленничество, угодниче Божий. Възжелал Горния Иерусалим, чудно тук си поживял и с множество добродетели си се издигнал към Бога, научавайки всички верни да търсят онова, което е единствено потребно – да угождават Богу. Затова и Сам Бог, виждайки твоето смирение, те възвеличи с благодатта Си. На Него, Възхвалявания и с химни ангелски безспирно Превъзнасян пеем: Алилуя!
 
Икос 8
 
Изцяло си бил изпълнен с божествена любов, блажени. Блестиш със светлината на Божията благодат; а мощите ти са лечебница духовна, съкровищница на чудеса и дом на небесно благоухание. Затова, имайки дръзновение пред Бога, помоли се за нас, немощните, които те призоваваме с любов и така те възхваляваме!
Радвай се, с дара на любовта към Бога и към ближния изпълнен!
Радвай се, защото на всички, прибягващи към теб си бърз помощник!
Радвай се, вяра, с чудеса просияла!
Радвай се, на молитва и бдение учителю дивни!
Радвай се, изворе на милост неизчерпаеми!
Радвай се, върху болящите благодатна роса от изцеления изливащ!
Радвай се, страшни болести прогонващ!
Радвай се, на православните тихо пристанище!
Радвай се, че на сън и във видения страдащите посещаваш!
Радвай се, в беди и неволи бързи помощниче!
Радвай се, земни странниче и жителю на Небесното отечество!
Радвай се, в от православните навсякъде прославян!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 9
 
Удивиха се всички, виждайки преславните чудеса, които ставаха при твоите свети мощи. С усърдни молитви, светогорските монаси от руския манатир "Пантелеимон" изпросиха твоята десница, която в градината на Пресветата Божия Майка сега почива за благословение и утеха. Заедно с тях, от все сърце и разум, възнасяме хвалебна песен Богу: Алилуя!
 
Икос 9
 
Когато православните гърци бяха прокудени от агаряните от Мала Азия и принудени да напуснат родните си домове, взеха със себе си твоите свети мощи на остров Евия и там ти издигнаха великолепен храм, където положиха драгоценото ти тяло. Затова, стоейки пред твоя кивот, излъчващ благоухание, с усърдие те молим: чуй нас, които търсим твоето застъпничество и с трепет те почитаме така:
Радвай се, на верни и неверни в несгоди утешителю!
Радвай се, защото Християнската вяра чрез тебе се прославя!
Радвай се, защото гръцката земя обикна и с благодат я обогати!
Радвай се, защото по Божий Промисъл на осров Евия твоите свети мощи се донесоха!
Радвай се, богодарувани покрове на посветения ти храм!
Радвай се, на град Прокопи и на цяла Гърция защитниче и покровителю!
Радвай се, защото с мощите си освещаваш и Атон!
Радвай се, защото твоята нетленна десница пребивава в обителта на св. Пантелеимон!
Радвай се,  в подвизите на светогорските монаси бързи помощниче!
Радвай се, защото с името ти Църквата Христова се прославя!
Радвай се, защото като слънце незалязващо над Гърция сияеш! 
Радвай се, защото и отечеството си – Русия, не оставяш!
Радвай се, защото и в другите православни страни във всякакви неволи се притичаш!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 10
 
Желаейки да дари спасение в скърбите на Своите верни чеда, Бог ни дарува теб за помощник, угодниче Божий, приел благодат да целиш болестите на всички, които се притичат с молитва при теб; кръвоточиви и прокажени, добрали се до кивота с мощите ти се изцеляват и очистват, глухи връщат слуха си, немощни се укрепяват, слепи множество проглеждат. И ние, уповавайки се на твоето застъпничество,възнасяме възхвала Богу: Алилуя!
 
Икос 10
 
Стена си за гръцката земя и нейните благочестиви жители и необорим застъпник за всички, които те призовават,  праведни Иоане, защото Сам Бог така благоволи – да си закрилник не само на християните в Гърция, но и на всички православни, които с любов те почитат. Затова и Гръцката Църква, множество атонски монаси, заедно с  верния руски православен народ и всички християни надлъж и нашир те ублажават с песни възхвални така: 
Радвай се, пазителю верни на Православието!
Радвай се, защото избавяш верните от беди и неволи!
Радвай се, защото навсякъде дарове на изцеления обилно изливаш!
Радвай се, защото от Бога над нечистите духове власт си приел!
Радвай се, защото ги прогонваш със Сила от Бога!
Радвай се, предивни помощниче на оставените от лекарите!
Радвай се, ти който от множество смъртоносни язви избавяш!
Радвай се, защото болните деца никога не оставяш!
Радвай се, защото си блага утеха за техните съкрушени родители!
Радвай се, проповедниче на покаянието и застъпниче за нашето спасение!
Радвай се, защото ни учиш на смиреномъдрие и търпение!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 11
 
На Христа, който те прослави, Иоане праведни, принасяме умилно пение, защото ни дарува теб за велик застъпник, утешител и молитвеник. Затова те славим и твоето ходатайство за християнските земи пред Бога просим, та всякога да се избавяме от нашествия на другородци, междуособни борби и в мир да пеем Богу: Алилуя!
 
Икос 11
 
Като светозарно слънце на Божията благодат се яви, праведни Иоане, просияло с духовното сияние на твоите подвизи и чудеса. Изобилно източваш чудеса и се молиш за всички, които те обичат и почитат светата ти памет. Затова, моли Христа Бога да бъдат нашите християнски страни неуязвими и непоклатими, огради ни от вражите набези и неприятелски нападки, дарувай на православните люде победи над враговете, та да възклицаваме към теб, наш крепки молитвениче, така:
Радвай се, на Съборната Православна Църква преславна украсо!
Радвай се, дивни пред Бога застъпниче за християните!
Радвай се, защото и в дни на тежки изкушения, войни и скърби твоите люде не си изоставил!
Радвай се, за християнските държави топли молитвениче!
Радвай се, на верните в битка бързи помощниче!
Радвай се, войне и победоносче Христов!
Радвай се, светило просвещаващо омрачените души!
Радвай се, светилниче драгоценни с елея на милостта преизпълнен!
Радвай се, защото на тези, които те почитат радост духовна даряваш!
Радвай се, от всички неволи спасително прибежище!
Радвай се, защото чрез теб се очистваме от страсти!
Радвай се, че за нас, недостойните, пред Божия Престол предстоиш!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 12
 
Дивно се яви благодатта на Светия Дух, в теб обитаващ, блажени, чрез нетлението на светите ти мощи. Тях целуваме и славим Бог, Дивен в Своите светии. Затова, не забравяй нас, които те призоваваме усърдно в настоящите дни на тежки изкушения и неволи. С твоите молитви избави ни от всяко притеснение и непрестанно се застъпвай за телесното здраве и душевно спасение на  всички, които почитат светата ти памет и пеят Богу: Алилуя!
 
Икос 12
 
Възпяваме многострадалния ти подвиг, почитаме страданията, хвалим дълготърпението, прославяме твоята кротост и смирение, възпоменаваме блажената ти кончина и ти въздаваме чест, застъпниче наш небесни, защото от беди и неволи избавяш, от болести изцеляваш и в скръб утешаваш всички, които те призовават. Господа, Който те прослави, дивни молитвениче и чудотворче, хвалим и теб така величаем:
Радвай се, добропобедни войне на Небесния Цар!
Радвай се, велик сред Божиите угодници!
Радвай се, защото чрез временни ридания и скърби, с утешение във Вечността си се сдобил!
Радвай се, защото с кротост и смирение в наследие земята на праведните си придобил!
Радвай се, с чистота и целомъдрие от Бога украсен!
Радвай се, защото като цвят неповяхващ на Небесата блестиш!
Радвай се, защото заедно с преподобни и праведни светло тържествуваш!
Радвай се, защото милостивото застъпничество на Пресвета Богородица към нас обръщаш!
Радвай се, наследниче на всички руски светии!
Радвай се, на  християните верни съюзниче!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 13
 
О, пречудни и преславни чудотворче, свети праведни Иоане, благодатни сине на Руската земя, подвижниче, войне и помощниче на православните! Приеми това малко моление от преизпълнените ни с любов сърца и го принеси на Христа Бога, за да ни запазва от видимите и невидими врагове, от болести, глад, от всяка беда и внезапна смърт, та да се удостоим и ние заедно с теб в Царството Небесно да възнасяме присно на Христа – Нашия Избавител и Бог хвалебна песен: Алилуя, aлилуя, aлилуя!
 
(чете се настоящият кондак 3 пъти, след което отново прочитаме икос 1 и кондак 1. Завършваме с молитвите.)
 
Икос 1
 
Творецът на ангелите и на всички твари те избра, Иоане праведни, да свържеш духовно православните народи, и те яви на Своята Света Църква като велик чудотворец, имащ дръзновение да изпросваш изцеление за душевните и телесни недъзи и да избавяш от всяка нужда и неволя.. Затова, всички ние – синове и дъщери на Светата Църква, със страх и почит, приклонили колена и сърца пред теб, умилно зовем:
Радвай се, земни ангеле и небесни човече!
Радвай се, съименниче на благодатта! 
Радвай се, пример на послушание и кротост!
Радвай се, защото с търпение злобата на този свят си победил!
Радвай се, венецо на изповедничеството от Господа обкичен!
Радвай се, защото Мала Азия със подвизи си осиял!
Радвай се, защото и Еладската земя със чудесата свои си изпълнил!
Радвай се, звездо на Руската земя!
Радвай се, защото в молитвите си, своето земно отечество не си оставил!
Радвай се, защото за Христа на земята си пострадал!
Радвай се, защото с Него царуваш на Небесата!
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
Кондак 1
 
Теб, избрани изповедниче Христов и предивни чудотворче, поборниче за светата Православна вяра, който в Русия се роди и в Еладската земя просия, праведни свети  Иоане, с похвални песни да прославим! А ти, угодниче Божий, като стоиш пред Престола на Царя на Славата, от всички беди освободи нас, които с любов и благодарност викаме:
Радвай се, свети праведни Иоане, бързи помощниче и предивни чудотворче!
 
МОЛИТВА ПЪРВА
 
О, велики угодниче божий, свети праведни Иоане Руски, който просия в Азия със своя равноангелски живот, ревност по Бога и изповеднически подвиг! Пресветла украсо на град Неопрокопион и на цялата Гръцка страна, похвало на Русия, бързи помощниче и крепки застъпниче за всички православни християни! В теб, дивният в Соите светии, Бог се прослави. Той те утвърди в непоколебима вяра, укрепи те в нейното изповядване и ти дари добър завършек на многотрудния подвиг, а после, след преставянето ти, яви множество преславни чудеса чрез целебните ти мощи.
 
Сега, като стоиш пред Престола на Небесния Цар, умоли Го да избави всички православни християни, техните градове и села от глад, земетресения, огън, мраз, смъртоносни болести, от вражески набези и междуособни войни; на христолюбивото наше войнство подари надмощие и победа. Помогни на всички пътуващи, боледуващи, на пленените и на тези, които заради светата православна Вяра са в заточение и които заради нея търпят скърби и гонения. Съедини всички християни с любовта към Бога и Неговата Света Църква, дарувай ни дух на мир,  братско единение и търпение. Умоли Господ да ни дари дух на покаяние, сърдечно съкрушение и осъзнаване на нашите грехове; да ни помогне със Своята всесилна благодат  и да ни укрепи в борбата със страстите и похотите, да ни дарува дух на смирение и кротост, дух на братолюбие и незлобие, дух на ревност да угаждаме Богу и усърдие за спасенито на ближния. Помени и нас грешните, които ти се молим; страдащите укрепи, боледуващите изцели, отчаяните утеши и им дарувай бърза помощ. А за всички, които с любов те почитат измоли християнска, безболестна, непосрамваща и мирна кончина и добър отговор на Страшния Христов Съд. Бъди ни помощник и покровител по пътя на спасението и по твоите молитви да се удостоим в настоящия и в бъдещия век да славим в Троица Света Прославения Бог-Отец, Син и Дух Свети, сега и всякога и во веки веков. Амин!
 
МОЛИТВА ВТОРА
 
О, всеблажени изповедниче Христов велики чудотворче, от рода руски произрасъл! Знаем, угодниче Божий, че имаш велико дръзновение пред Бога да съчуствуваш топло на нашите скърби. Затова молим теб, който толкова си претърпял и на когото любовта към Господа е дала сили да устоиш, помоли се за нас – немощните, та и ние да изминем с търпение предстоящото нам поприще, а най-вече се моли да изберем онзи тесен път, който единствен води към живот.
 
Помоли се за нас, ти който си пострадал люто далеч от своите, който си бил чужденец и странник за всички и Единствен Бог за приятел си имал тук, във временния живот и с Когото неразлъчно си останал във Вечния.
 
Нека не ни оставя твоята молитва, светий! В дни на скърби помени многострадалния ни народ, обърни ни към покаяние, защото само то може да умилостиви Бог.
 
И сега, когато заради нашите грехове Той е допуснал настоящото тежко страдание, как да преодолеем неволите, ако ти сам, угодниче Божий, не се застъпиш за нас и не ни укрепиш с благодат срещу неприятелите. С богоприятната си молитва изпроси пълно изцеление за телесно страдащите и за всички нас спасително търпение и благодарение. Отвърни от нас бедите, вражеските навети и изкушенията, а всичко станало по Божие допущение, ни научи как да понасяме с мир и да придобиваме духовна полза. Онези, които живеят в тъмата на незнаннието и забравата на Божиите повели просвети. Помогни в болестите, укрепи в немощите и утеши в скърбите! Научи ни непоколебимо да вършим Волята Божия, да запазим в чистота Православната вяра. Очистване, освещаване и просвещаване измоли за душите ни, та заедно с теб да славим присно Отца, Сина и Светия Дух, Троица Единосъщна, на която подобава слава в безкрайните векове. Амин!
 
Превод от сръбски: храм †Света прпмчца Параскева – Пловдив, 2012

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ