Акатист на св. Симеон Богоприемец

Акатист на св. Симеон Богоприемец

Кондак 1

На избрания от Господа праведник и Богоприемец Симеон, дойдете верни, да принесем достойна похвала. А ти, свети старче, като удостоен да дочакаш утехата Израилева – Христа Спасителя, измоли от Него живот вечен за всички, които с вяра и любов ти зоват:
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Икос 1

Ангел Господен бе пратен от Небето да удържи ръката ти, Богоприемче, когато искаше да замениш думата „дева“ с „жена“ и ти каза: „Имай вяра в написаните слова и сам ще видиш изпълнението им, защото няма да умреш, докато не видиш Имащия да се роди от чиста Дева Христос Господ!“
Затова ти зовем:
Радвай се, Симеоне, мъжо учен и многоправеден; радвай се, защото Светият Дух е пребъдвал в тебе.
Радвай се, Божий мъдрецо и Божий пророче; радвай се, познавал изрядно Божественото Писание.
Радвай се, боговдъхновен преводачо на Исаините пророчества; радвай се, заменил душетленното съмнение с топла вяра.
Радвай се, явил бъдната слава на Приснодевата Богородица Мария; радвай се, Неин предтече и пророче. 
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 2

Виждайки Богомладенеца Емануил в храма, носен от Пречистата Дева и Богомайка, познал си в Него, Симеоне, Спасителя на света, Въплътеното Слово, Единия от Божествената Троица и радостно си въззовял към Него: Алилуия!

Икос 2

Божествен разум от Светия Дух те осени, Богоприемче, когато с веселие си извикал към Господа: „Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи - светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израиля“. Ние пък ти зовем:
Радвай се, носил на ръце Носещия вселената;
радвай се, държал в прегръдката си Онзи, който всичко държи.
Радвай се, престарял тялом, но млад по дух; радвай се, дочакал Утехата Израилева.
Радвай се, дивни проповедниче на Христовото пришествие; радвай се, пръв изповядал Неговото Божество.
Радвай се, съзерцавал Най-прекрасния от всички човешки синове"; радвай се, почел достойно Най-достойната от всички човешки дъщери.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 3

С пророческата си сила, която Всевишният ти даде свише, предсказал си, Симеоне Богоприемче, на Богородица, че меч ще пронижe душата И, когато види Своя възлюбен Син разпънат на Кръст за нашето спасение. Ние пък, виждайки този дивен Спасител на човешкия род, държан в старческите ти ръце, радостно Му зовем: Алилуия!

Икос 3

Целият християнски род те има за свой горещ застъпник и ходатай, Симеоне Богоносче, и те възхвалява с искрени благодарствени песни. Молим те: изтръгни ни от смразяващата прегръдка на този многосуетен свят и ни вземи в твоите топли обятия, както някога си взел Богомладенеца Емануил и ние с благодарност ще ти въззовем:
Радвай се, верни рaбe на Владиката Христа; радвай се, отишъл си смиром от тоя свят.
Радвай се, защото очите ти видяха Господнето спасение; радвай се, почитан от всички народи.
Радвай се, осиян от Светлината, просветила езичниците; радвай се, вкусил от Божествената слава на дошлия Месия.
Радвай се, молитвено прибежище на обуреваемите от този свят; радвай се, светло украшение на
Иерусалимския храм.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 4

Като имаше в себе си буря от помисли на благоговеен страх, Божият пророк и учител Симеон се смути, виждайки Пресветата Дева с Богомладенеца, благослови Бога и продължи вдъхновената си реч, като каза, че Христос Господ лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, но и за спасение на всички, които с вяра ще му пеят: Алилуия!

Икос 4

Слушайки пророческите думи на Симеон за Христа и Богородица, света Ана, която не се отделяше
от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем също прослави Господа”. Към тях присъединяваме своя хвалебен глас и ние, грешните, а на тебе, Симеоне богоблажени, зовем:
Радвай се, праведни старче, държал в ръце Старият по дни“, радвай се, защото Господ поднови като на орел твоята младост".
Радвай се, живял в обкръжение на светии; радвай се, съмолитвениче и съподвижниче на пророчица Ана. 
Радвай се ти, за когото неверните слушат със съмнение; радвай се, молитвено прибежище за верните.
Радвай се, познал Сина Божий, дошъл в плът; радвай се, озарен от неизказаната Светлина на Божеството.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 5

Като Богосветла звезда си се запътил в храма, свети Симеоне, воден не от Ангел Господен, а от Самия Свети Дух. И като пристъпи към Богомладенеца, въздаде благодарение на Бога, радостно възклицавайки: Алилуия!

Икос 5

Дивни самовидче на Христовото пришествие, праведни Богоносче Симеоне, отвори и нашите духовни очи за да видим Спасителя на света как ни зове да принесем достойни плодове на покаяние и ние с благодарност ще те прославим така:
Радвай се, отпуснат смиром от връзките на плътта; радвай се, занесъл радостната вест за Боговъплъщението в адовата бездна.
Радвай се, укрепителю на старческите седини; радвай се, даряващ спасително дълголетие на ония, които ти се молят.
Радвай се, закрилниче и на християнските младенци; радвай се, защото по твоите молитви Господ дарява лека смърт на своите раби.
Радвай се, прогонителю на злите митари - демоните; радвай се, наш застъпниче и на Страшния
съд.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 6

Проповедник на поклонението на Богомладенеца Емануил се яви, свети старче Симеоне, и на Неговата Майка по плът Приснодева Мария. Затова ти възгласяме: избави ни с твоите молитви от всяка греховна нечистота, та когато бъдем грабнати на облаци, при Второто пришествие Христово, да срещнем Господа във въздуха и така винаги с Господа да бъдем", и заедно с теб да Му пеем: Алилуия!

Икос 6

Просия и за нас, грешните, просвещението на Истината, Христа Животодателя, честни старче, Когото си носил не само на ръце, но и в сърцето си, за което те облажаваме и с духовен възторг ти зовем така:
Радвай се, свещеносецо на Божията правда; радвай се, обожен в светлината на Христовото лице.
Радвай се, облагодатен и от чистотата на Богоизбраната Отроковица; радвай се, достойно почел чистата Дева, чисто родила чистия Бог.
Радвай се, обкръжен в храма от шестокрили Ceрафими; радвай се, съзерцаван там от многооки Херувивми.
Радвай се, доживял многожеланата година, в която се роди от Дева вечният Син; радвай се, защото сега обитаваш Неговите вечни жилища.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 7

Желаейки час по-скоро да се освободиш от връзките на плътта и да се успокоиш в лоното Авраамово, Симеоне пречестни, ти и нас подтикваш да се стремим първо към Царството Небесно, като прогоним от себе си всяко греховно злосмрадие и зовем непрестанно към Бога: Алилуия!

Икос 7

Нова и дивна благодат яви в тебе, Симеоне всечестни, Господ на мира, а именно, че нашето спасение е в надежда и дълготърпение. Затова като те имаме за съвършен образец на тия евангелски добродетели, с вяра ти зовем:
Радвай се, възжелал Бога на отците и Господа на милостта повече от всичко; радвай се, посрещнал с рабско смирение Владетеля на живота и смъртта.
Радвай се, дочакал Очаквания от всички пророци; радвай се, видял лице в лице Желания от всички народи.
Радвай се, съзерцавал Проповедника на благоприятната Господня година; радвай се, защото чрез теб потъпкваме унинието и нетърпението.
Радвай се, достоен наследниче на Царството Божие; радвай се, защото си носил това Царство в себе си и по време на земния си живот.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!


Кондак 8

Странно беше за теб, свети Симеоне, да прочетеш в пророческата книга на Исаия, че Девица ще зачене в утробата си и ще роди Син, но когато Ангел Божий ти извести, че Синът Емануил е Христос Господ, ти повярва от всичкото си сърце и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, пеейки: Алилуия! 

Икос 8

Цял горейки от любов към идващия Емануил Господ, с търпение си изминал предстоящото ти житейско поприще Симеоне многотърпеливи, благодарение на което си видял Предвечния Младенец и родилата Го Пренепорочна Дева. Помоли се за нас да ги видим и ние в Царството Небесно, та с любов да ти зовем:
Радвай се, мислен лъч от тихата и незалязваща Светлина – Христос; радвай се, поживял в тишина и безмълвие през всички дни на своя живот.
Радвай се, прострял чисти ръце към чистия Бог; радвай се, всеусърдни лекарю на пагубното маловерие.
Радвай се, единонравен на древните пророци; радвай се, съслужителю и на Христовите апостоли.
Радвай се, почетен по-високо от Божиите първосвещеници; радвай се, удивление на Ангелите.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 9

Облажаван от всяко Ангелско естество, равноангелски живот си показал, Симеоне, отче наш преподобни. Затова като прославяме Бога, дарувал ни тебе, молитвеника за нашите души, усърдно My зовем: Алилуия!

Икос 9

Красноречивите витии ги виждаме като безгласни риби, когато се мъчат да обяснят как си проживял на земята триста и шестдесет години. А ние, вярвайки в силата на Всеподателя Бога, държащ в десницата Си и минало, и настояще, и бъдеще, както и ключовете на живота и смъртта, радостно Ти зовем:
Радвай се, избран благовестниче на нашето спасение; радвай се, дивен предвъзвестителю на Божиите Тайни.
Радвай се, възвестил на всички старозаветни праведници идването на дългоочаквания Изкупител на човешкия род; радвай се, светообразен старче, побеждаващ дяволската злоба.
Радвай се ти, чрез когото Бог измени законите на естеството; радвай се, защото чрез тебе Всевишният ни показа безсилието на смъртта.
Радвай се, светло ликуване на старци и юноши; радвай се, покровителю на всички, които ти се молят.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 10

Като искаме да бъдеш наш бърз ходатай и наставник на всяко добро, ние възпяваме твоето всечестно име, Симеоне, и ти се молим да ни запазиш от зли човеци, а особено от коварствата на безплътния, та дръзновено и заедно с тебе да пеем на вечното Слънце на правдата, Христа: Алилуия!

Икос 10

Стена и щит си, пречудни Симеоне, за затворените и пленени православни християни, защото бързо ги освобождаваш от техните окови и им даруваш победа над техните врагове, богоборци и антихристи. И както някога си освободил от плен христолюбивия Петър Атонски така освободи и нас от тъмницата на адовото царство, та с благодарно сърце да ти въззовем:
Радвай се, освобождение на пленените; радвай се, отрада и утешение на затворниците.
Радвай се, просиял с дивни чудеса и след мирната си кончина; радвай се, възвеличен от светител Николай Мирликийски.
Радвай се, изцелителю на нашите недъзи; радвай се, несъкрушима защита на православните люде.
Радвай се, ободрение на немощните духом; радвай се, благ утешителю на вдовици и сираци.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 11

Благодарствено пение ти принасяме, свети праведни Симеоне Богоприемче, и ти се молим: както си приел в обятията си Христа Животодателя, така приеми за твои духовни чеда нас, почитащите светлата ти памет и пеещи на Бога: Алилуия!

Икос 11

Твоята светозарна душа намери покой в Христа Господа Симеоне Богоблажени, и сега блести като слънце в Царството на Отца, откъдето прилежно чуваш молението на всички, които с вяра ти зоват:
Радвай се, достоен поклонниче на Оня, на Когото се покланя всяко небесно земно и подземно коляно; радвай се ти, който възклицаваш сега заедно с Ангелите: Свят, Свят, Свят е Господ Саваот. 
Радвай се, че в това тържествено възклицание чуваш немощната молитва и на нас, грешните; радвай се, склонил милостиво ухо и към стенанията на нас, опечалените.
Радвай се, боговидче, посрамил силните, славните и премъдрите на този век; радвай се, насочил езика си да говори само благоугодното пред Бога.
Радвай се, наследил благата, които око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не са идвали; радвай се, защото се молиш за нас и ние да наследим тези блага.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 12

Божията благодат се излива с голяма сила там, където всеусърдно се почита твоята честна памет, свети Симеоне. Затова моли се на Господа да се удостоим заедно с теб да наследим Неговото Царство, където в радостта на всички светии да пеем на нашия чуден Спасител: Алилуия!

Икос 12

Възпявайки твоето свято и равноангелно житие, старче праведни, смирено те молим да ни утвърдиш в добрия подвиг на вярата, та като се сподобим с Небесното Царство, благодарствено да ти въззовем:
Радвай се, просветил ума на мнозина; радвай се, наше прибежище и упование.
Радвай се, пътеводна звезда на верните; радвай се, повдигане на унилите духове.
Радвай се, кротко сияние на Божията благодат; радвай се, освещение на християнските домове.
Радвай се, радостно изпълнение на нашите просби; радвай се, веселие на нашите души.
Радвай се, Симеоне, приел в обятията си Освободителя на нашите души!

Кондак 13

О, свети праведни Симеоне Богоприемче, пророче Господен и самовидче Христов! Приеми това наше хваление, което ти принасяме и погледни от небесната висота на нас, живеещите долу, стопли охладнелите ни души с огъня на вярата, та чрез твоето богоприятно застъпничество да бъдем избавени от вечните мъки и заедно с теб и с всички светии да пеем на Светата Троица във вечни векове: Алилуия!

(Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос и 1-ви кондак, и се завършва с молитвата.)

МОЛИТВА

О, свети праведни Симеоне Богоприемче! Ти си се удостоил да приемеш в обятията си и да прегърнеш Богомладенеца Христос, Когото, по озарение свише, си нарекъл Светлина за просвета на езичниците и слава на Новия Израил. Макар и да си държал малко дете в ръцете си, ти си повярвал в Него като в обещания от Бога Месия и вещания от пророците Емануил, което ще рече: „С нас е Бог“. Ето защо велико дръзновение си придобил пред Света Троица и както светител Николай Мирликийски Чудотворец е казал на преподобни Петър Атонски в явяването си на него, твоето молитвено дръзновение пред Божия престол, отче праведни, е по-голямо от дръзновението дори на много светии. Ето защо с вяра и любов ти се молим: умоли Христа, Началника на живота, да ни даде мирен, християнски завършек на живота ни и да виждаме с духовния си взор винаги Него - Спасителя на всички, повярвали в Неговото име. Умоли Го да просвещава сърцата ни със светлината на неговия Свети Дух и да ни прослави пред престола на Неговия Отец, когато настъпи страшния ден на Съда, в който всеки ще получи справедлива отсъда за доброто или злото, което е вършил на земята. Свети праведни Симеоне, помоли се за нас и пред Пресветата Владичица наша Богородица, защото няма молитва, която тя да е възнесла пред Своя Син и Бог, и да не е била чута от Него. Така, по твоите молитви и по молитвите на всички светии, ние грешните и недостойните Божии раби, се надяваме да славим заедно в бъдещия век Единия в Троица – Отец, Син и Свети Дух – наш Бог и Господ, Творец и Промислител, чието Царство няма край. Амин.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ