Страдание на свети свещеномъченик Ириней, епископ Сирмийски

 
По време на нечестивите римски императори Диоклетиан и Максимиан и на жестоките им гонения срещу християните, вярващите, подвизавайки се, с усърдие приемали налаганите им от мъчителите страдания за Христа, като се стремели към вечната награда. По това време в град Сирмий, в областта Панония, имало един млад епископ, съвършен обаче в православната вяра и в Господния закон. Името му било Ириней. След многобройни гонения заради любовта му към Христа, за изповядването на Христа той получил заслужено венеца на победата.
Заловен в Сирмий, Ириней бил изправен пред хегемона Проб в Панония. Проб му казал:
- Покори се на царските закони и принеси жертва на нашите богове.
Епископ Ириней отвърнал:
- Онзи, който принася жертва на мними богове, а не на Единия истински Бог, ще бъде изтребен измежду човеците.
Хегемонът отново настоял:
- Всемилостивите царе заповядаха всеки или да принесе жертва на боговете, или да бъде подложен на мъчения.
- На мен ми е казано, че е по-добре да приема и най-страшните мъчения, отколкото да се отрека от истинския Бог, като принеса жертва на бесовете.
Хегемонът повторил:
- Или принеси жертва на боговете, или ще заповядам незабавно да те подложат на мъчения.
- Ще се радвам, ако го направиш, защото тогава и аз ще стана причастник на страданията на Моя Господ.
Тогава хегемонът заповядал на войниците да подложат светеца на мъчения. По време на жестоките мъки той го попитал:
- Е, Ириней, сега ще принесеш ли жертва на боговете?
Светецът отвърнал:
- Аз принасям жертва, изповядвайки Моя Бог, както винаги съм правил.
Дошли родителите и всичките му роднини и като видели как безпощадно го мъчат, започнали да прегръщат нозете му и да го молят да пожали младостта си и да се подчини на царската заповед. На една страна плачели баща му и майка му, на друга - близките му, приятели и роднини, плачели с глас и викали:
- Ириней, пожали цветущата красота на младостта си.
Светията обаче, проникнат от възвишена любов към Бога, и с духовен взор, отправен към Неговата заповед, отвръщал на всички:
- Моят Господ Иисус Христос казва така: “който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен”. И тъй, възлюбени, знайте, че нито с вашите молби, нито с царските заплахи, нито по какъвто и да било друг начин можете да ме откъснете от Бога и от Неговия закон. Всичките ми мисли са насочени към надеждата на горното звание.
Проб отново повикал блажения Ириней, за да го убеждава:
- Не се ли трогваш поне от сълзите на тия, които плачат за теб? Остави безумието си, пощади младостта си и принеси жертва на боговете.
Светецът му казал:
- Аз ще пощадя себе си навеки, ако не принеса такава жертва.
Тогава хегемонът заповядал да го отведат в тъмницата, докато реши как да постъпи с него.
От дългия престой и от тежестите на тъмничния живот светецът бил налегнат от различни болести. Една нощ областният началник Проб отново заповядал да му го доведат:
- Стигат ти мъченията, на които беше подложен толкова време досега. Ела по-добре и принеси жертва на нашите богове.
- Ако си решил какво ще правиш с мен, прави го по-скоро, без да отлагаш. Знай, че аз ще продължавам да изповядвам името Христово, както досега съм го изповядвал. И решението ми е твърдо и непоклатимо.
Тогава в гнева си хегемонът заповядал да го бият дълго с пръчки. А светецът издигал глас сред мъченията.
- Още от дете съм се научил да почитам Моя Бог, на Него се покланям, на Него принасям жертва, а на ръкотворни богове не мога да се покланям.
- Задоволи се с мъченията, които сам си докара. Не пожелавай смъртта.
- Аз не ще умра, защото ми е отредено да живея и не усещам мъките, които ми причиняваш заради името на Моя Господ Иисус Христос. Даже нещо повече: надявам се чрез тях да получа не смърт, а вечен живот.
- Имаш ли жена? - попитал го Проб.
Светецът отвърнал, че няма. Тогава Проб рекъл:
- Имаш ли родители?
- Нямам - отвърнал светецът.
Проб пак се обърнал с въпрос:
- Имаш ли синове, или дъщери?
Светецът отговорил, че няма.
- Тогава кои бяха тези, които плачеха и ридаеха за теб в съда?
Свети Ириней отвърнал:
- Аз изпълнявам заповедите на Моя Господ Иисус Христос, Който е казал: ако някой не се откаже от родителите си и не се отрече от всичко, що има, “не може да бъде Мой ученик” и “който обича баща или майка... син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене”. Който истински обича Бога и само на Него се уповава, той презира земната суета и няма друг отец освен Бог.
- Но на мен ми казаха, че ти имаш синове. Поне от любов към тях принеси жертва на боговете, за да не изгубят в твое лице баща си.
- Синовете ми имат за отец Бога, Който е и Мой Отец и Комуто се покланям, защото Той може да спаси и тях, и мене. Затова всецяло сме възложили упованието си на Него и сме Му поверили душите си, за да не погинат. Прави каквото ти заповядват твоите господари.
- Пощади себе си и родителите си - убеждавал го Проб, - принеси жертва на боговете и се подчини на царската воля, иначе ще намериш гибелта си в мъчения.
- Казах ти вече да правиш с мен каквото искаш, защото знаеш добре, че никога няма да принеса жертва на твоите гнусни богове. Виж какво огромно търпение ми е дал Господ Иисус Христос, за да понасям твоите и дяволските козни, мъченията над Божиите светии.
- Ще те осъдя на смърт, ако не принесеш жертва на боговете - му казал Проб.
Свети Ириней отвърнал:
- С това ще ми направиш услуга, защото смъртната присъда ще ме отведе във вечното блаженство.
Тогава Проб провъзгласил:
- Заповядвам за неподчинение на царските укази Ириней да бъде хвърлен в реката.
- Очаквах да понеса от теб всевъзможни и най-жестоки мъчения, за да видиш как заради вярата си в Бога християните са се научили да презират смъртта. Но тъй като ти ми отнемаш тази възможност, радвам се и на тази присъда.
Разгневен от дръзновението на блажения мъж, хегемонът заповядал първо да му отсекат главата и после да хвърлят тялото му в реката. Като чул това, светецът, сякаш получил втори победен венец, благодарил на Бога с думите:
- Благодаря Ти, Господи Иисусе Христе, че ме дари да изповядвам Твоето свято име с такова необоримо търпение, за да се сподобя да стана причастник на Твоята вечна слава.
Веднага го повели към моста, наречен Артемис, построен в чест на гнусната богиня Артемида, откъдето трябвало да бъде хвърлен в реката. Там, като свалил дрехите си и издигнал ръце към небето, свети Ириней се помолил с умиление:
- Господи Иисусе Христе, Който благоволи да пострадаш за спасението на света! Нека се отворят небесата и да приемат душата на Твоя верен раб Ириней, взет от православната Сирмийска църква да пострада за святото Твое име. Готов съм да приема смъртта. Но се обръщам, Господи, към Твоето неизказано милосърдие, да съхраниш и опазиш народа на Сирмийската църква от всякакви беди и злини, и от видими и невидими врагове и благоволи да го утвърдиш в Твоята свята вяра.
Щом свършил молитвата си, светецът бил посечен с меч и тялото му било хвърлено в река Сава. Свети Ириней, епископ Сирмийски, пострадал на 26 март по време на управлението на областния началник Проб, в царствуването на нашия Господ Иисус Христос, Комуто слава во веки веков. Амин.

Всички жития за месец Март »

Свети отци на православието

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ