Акатист на Света Великомъченица Неделя

Акатист на Света Великомъченица Неделя

Кондак 1
 

На теб Недельо, мъченице славна, Божия,като се молим,славейки страданията ти,призоваваме венчалия те Христос Бог, обладаващия сила и могъщество, да избави от беди нас непотребните, за да викаме: 
Радвай се, Недельо всевъзпявана!
 
Икос 1
 
Дух Господен почиваше върху теб, Недельо, понеже ти бе    измолена от своите бездетни родители – благочестивите Доротей и Евсевия, и посветена единствено на Бога. И ние като гледаме това, мъченице, викаме: 
Радвай се, радост за своята майка!
Радвай се, бащина мила рожбо! 
Радвай се, младочка, прокарала тайнствено!
Радвай се, плод на усърдни молитви! 
Радвай се ти, която от утроба майчина си възлюбила Христа!
Радвай се ти, която от детинство си намерила верния път! 
Радвай се, озарена от Христовата любов!
Радвай се, просветлена от Духа Свети! 
Радвай се, намерила истинското слънце!
Радвай се, разпространила светлината сред човеците! 
Радвай се, умиление на молещия се!
Радвай се, вдъхновение за верните! 
Радвай се, Недельо всевъзпявана! 
 
Кондак 2
 
Виждайки, от детинство изобилната вяра, която бе у теб, мъченице, всеблагият Господ Христос те поведе, света, все по път трънен, но ти безстрашно викаше към Него с вяра, пеейки Му: Аллилуия! 
    
Икос 2
 
Божия план разумяла, с нетърпение, чиста, гласа Христов към теб да повика, дево, чакаше ти без скръб: “О, дойдете при Мене, всички отрудени!” – казва благият Владика, а ние очудени от твоята непоколебимост ти говорим: 
Радвай се, невесто, дочакала Христа!
Радвай се, девице, запазила се чиста! 
Радвай се, понесла благото Му иго!
Радвай се, изтърпяла заради Божието слово. 
Радвай се, оръдие, чрез което действаше Духа!
Радвай се, обител, в която се засели търпението! 
Радвай се, изпълнена с Божествена премъдрост!
Радвай се, осияна от небесна светлина! 
Радвай се, жено, показала мъжество!
Радвай се, ангеле в човешко тяло!
Радвай се, Недельо, всевъзпявана! 
 
Кондак 3
 
Сила от Всевишния те осени, когато гонение надигна жестокият Диоклециан, и ти девице Недельо, отведена бе като агне, за да се отречеш от Жениха, но вместо това устата ти с радост Му пееха: Аллилуия! 
 
 
Икос 3
 
Имайки страха Господен за начало на всяка премъдрост, ти невесто Христова, не се побоя от мъчителя, който те предаде на изтезание от Максимиян – кесаря също толкова безбожен, но затворена в тъмница, ангелският лик ужаси се и възпявайки търпението, зовеше: 
Радвай се, опазена от суетата човешка!
Радвай се, придобила голяма радост! 
Радвай се, призвана от Самия Христос!
Радвай се, повикана за невеста небесна! 
Радвай се, мъченице, приготвила се за велик подвиг!
Радвай се, непорочна, победила порочността на подтисника! 
Радвай се ти, която не се подведе от думи!
Радвай се ти, която не се съблазни от наслади! 
Радвай се ти, която намери небесно съкровище!
Радвай се ти, която се украси с драгоценен венец! 
Радвай се, угасила дързновението на мъчителя!
Радвай се, разпалила сърцата на верните!
Радвай се, Недельо всевъзпявана!
 
Кондак 4
 
Буря от злоба изпълни сърцето Максимианово, след като всички мъки, на които те подложи, не успяха, невесто, да те отклонят от Христа, а засилиха твоята вяра и упование в Бога, затова ти непрестанно Му принасяше песен, казвайки:Аллилуия!
 
Икос 4
 
Чувайки твоите думи, възпяващи Спасителя на света, Максимиян се насити да мъчи тебе без полза, и те предаде, любезна, на архонта Иларион, който заслепен от жестокост и коварство, не можеше да чуе ангелския глас, който казваше:
Радвай се ти, която посрами противника!
Радвай се ти, която възхвали Спасителя! 
Радвай се, понеже имаше в сърцето си Господа!
Радвай се, защото пазеше твърдо думите Му! 
Радвай се, света, която чрез тъмница спечели небесния чертог! 
Радвай се, чиста, която чрез нищета получи неотемлено богатство! 
Радвай се ти, която не се привлече от обещания!
Радвай се ти, която не се покоси от ридания! 
Радвай се, показала себе си честен кръст!
Радвай се, предала тялото си на страдание! 
Радвай се, непобояла се от телесна смърт!
Радвай се, зарадвала се от предстоящите мъки!
Радвай се, Недельо всевъзпявана! 
 
Кондак 5
 
Богопратен ангел подкрепяше тебе избраната, целейки твоите рани телесни, а ти сияеща, чакайки времето, когато ще видиш неземната Божия слава, коленичила благодареше, пеейки непрестанно с небесните: Аллилуия! 
 
 
Икос 5
 
Виждайки те непоколебима в своята вяра, Иларион те затвори в идолския храм, ала погълнал те, дяволът не издържа, и изпопадаха идолите бездушни, а ние отворили уста от почуда, викаме към тебе, мъченице:
 Радвай се, победителко на немите идоли!
Радвай се, разорителко на празните суеверия! 
Радвай се ти, която си препасана със сила свише!
Радвай се ти, която си премазала гордостта на долните!
Радвай се ти, чрез която Бог разруши храма на човешкия мъчител!
Радвай се ти, чрез която се яви Освободителят на окованите! 
Радвай се, бисер, който украси мъченическия венец!
Радвай се, светило, което разпръсна тъмнината! 
Радвай се, угасила идоложертвения огън!
Радвай се, победила страстите чрез страдание! 
Радвай се, пример за верните!
Радвай се, веселие за човешкия род!
Радвай се, Недельо всевъзпявана!
 
Кондак 6
 
Наказание от Бога застигна Иларион, когато сред разрушения идолски храм удари гръм и погуби безсърдечния, а Христовото стадо съзирайки славата на небесния Съдия, викна единогласно и каза: 
Аллилуия! 
 
Икос 6
 
Изгряла сред тъмата на безбожниците, ти отхвърли лъжата на тъмнината – идолите бездиханни паднаха сами, мъчителят самонадеян ударен бе от гръм, а избавилите  се от тях викаха с вяра на тебе, мъченице, така:
Радвай се ти, която просветли мрака!
Радвай се ти, която показа истинска вяра! 
Радвай се, победила лъжливата власт!
Радвай се, изобличила идолската лъжа! 
Радвай се, премъдра, показала разумните като немъдри!
Радвай се, благочестна, явила пред човеците истинското богопочитание! 
Радвай се, жадуваща за живата вода!
Радвай се, кошута, намерила паша!
Радвай се, блажена, стъпила върху Камъка!
Радвай се, непоколебима, намерила здравата котва! 
Радвай се, израстък от добър корен!
Радвай се, отгледана от благ Земеделец!
Радвай се, Недельо всевъзпявана! 
 
Кондак 7
 
Със смъртта Иларионова не свършиха твоите мъки, света, защото яви се нов мъчител след него, който желаеше да те погуби за всичко, което се случи, но ти отново не се разколеба и завика: 
Аллилуия! 
 
Икос 7
 
Новият управител, искайки да те умъртви, осъди тебе – претърпялата толкова мъки, да бъдеш хвърлена в огън. Но и тази заповед не те уплаши, та удивени с небесните ние зовем ти: 
Радвай се, разцъфнала нетленно!
Радвай се, обкичена неземно! 
Радвай се ти, която показваш ангелски живот!
Радвай се ти, която потъпкваш дяволската сплетня! 
Радвай се ти, която обезсили мъчителите на твоето тяло!
Радвай се ти, която укрепи възхитените от твоята доблест! 
Радвай се, носеща в сърцето си Живота!
Радвай се, просеща за всички милост! 
Радвай се, чула гласа на Спасителя!
Радвай се, пренебрегнала заплахите на мъчителя! 
Радвай се, намерила одежда за голите!
Радвай се, укротила страстите чрез подвига!
Радвай се, Недельо всевъзпявана! 
 
Кондак 8
 
Страшното мъчение виждайки, и как слугите разпалиха огън, за да хвърлят тебе, Недельо, не можем да не прославим Бога, Комуто се ти уповаваше, пеейки непрестанно в сълзи:Аллилуия!
 
Икос 8
 
Подобно на отроците в древност и твоето хвърляне в огън се оказа напразно, пречиста, защото чу Бог молитвите ти сред пламъка и загаси го чудесно, та ние да викаме вкупом: 
Радвай се, удостоена с Божествено посещение!
Радвай се, получила неземно изцеление! 
Радвай се, видяла приживе Господа!
Радвай се, насладила се на образа Му! 
Радвай се, оръдие в Господните ръце пречисто!
Радвай се, похвала за верните души непремълчана! 
Радвай се, погасила пламъка на мъчителя!
Радвай се, пренебрегнала страданието! 
Радвай се ти, която непрестана да се уповаваш на Бога!
Радвай се ти, която прослави Триединния! 
Радвай се, мъченице на Христово царство!
Радвай се, намерила упокоение блажено!
Радвай се, Недельо всевъзпявана!
 
 
Кондак 9
 
Всяко естество човешко се удивлява на великото твое търпение; защото макар подобно на Даниил да беше хвърлена и на зверове, не спря да пееш на Запазилия те:Аллилуия!
 
Икос 9
 
Мъчителите твои, Недельо, станаха безгласни риби, като виждаха твоята вяра, и мнозина езичници слепи прогледнаха и намериха истинския Бог, за да могат с нас да ти викат:
Радвай се, райската сладост възлюбила!
Радвай се, не отделила се за нищо от нея! 
Радвай се, обърнала неверните към вярата!
Радвай се, спасила погиващите с примера си! 
Радвай се ти, която си безумна за идолопоклонниците!
Радвай се ти, която си премъдра за благочестивите! 
Радвай се ти, която показа спасението!
Радвай се ти, която осветли тъмата! 
Радвай се, украшение за църквата!
Радвай се, светла звезда за християните! 
Радвай се, показала кораба на спасението!
Радвай се, намерила тихото пристанище!
Радвай се, Недельо всевъзпявана!
 
Кондак 10
 
Искайки да спаси света, Украсилият всичко чрез тебе показа нечувана сила, и макар отново хвърлена в тъмница след всичките мъки, многострадална, ти не замлъкна да пееш: 
Аллилуия!
 
Икос 10
 
Крепост си за верните, великомъчнице! Затова всички прибягваме сега, да видим твоите страдания и последната присъда на твоя мъчител. Но смъртта за тебе беше живот,  заради това всички с хваление викаме:
Радвай се, стълб на вярата!
Радвай се, свидетелство на царството! 
Радвай се, грозд от Христовата лоза!
Радвай се, цвете от Господнята градина! 
Радвай се ти, която запази душата си чист храм за Духа!
Радвай се ти, която показа нам достоен за хвала живот!
Радвай се, съсъде, пълен с благоухание!
Радвай се, кадилнице ароматодишаща! 
Радвай се, наша молитвенице пред Бога!
Радвай се, наша застъпнице пред Всевишния! 
Радвай се, възпитателко на верните!
Радвай се, похвала за светите!
Радвай се, Недельо всевъзпявана!
 
Кондак 11
 
Недостатъчна е всяка песен да прослави твоето мъжество, девице. Защото, водена да бъдеш посечена, ти знаеше, че нищо не ще те отлъчи от любовта на Жениха Спасителя, затова към небето все викаше: Аллилуия! 
 
Икос 11
 
Запалената невеществена свещ у тебе, не угасна, когато войниците те поведоха през града към мястото, за да бъдеш посечена. Ти тогава се към Бога обърна в молитва, защото чуваше ангелския глас, който казваше: 
Радвай се, благословена от Бога девице!
Радвай се, жителко на новото царство! 
Радвай се, прославо за Божието благовестие!
Радвай се, пример за човешкото спасение! 
Радвай се ти, която бе приета сред девиците от небесния чертог! 
Радвай се ти, която от детинство чакаше това! 
Радвай се ти, която страдаш сега!
Радвай се, защото ще се зарадваш после! 
Радвай се, защото молитвата ти стигна при Бога!
Радвай се, защото възнасяш моления за верните! 
Радвай се, съзряла нетленната светлина!
Радвай се, провидяла невидимото!
Радвай се, Недельо всевъзпявана!
 
Кондак 12
 
Спаси от палачите твоето тяло Господ, понеже щом се помоли и на земята легна, света, той взе от него духа ти, та като виждаме края на твоите мъки, прославяйки Го, да викнем: 
Аллилуия!
 
Икос 12
 
Възпяват войниците – твои палачи, предивните мъки, Недельо; понеже Бог възвести им след твоята смърт: “Идете и проповядвайте на всички Божиите дела”. И те, чрез тебе намерили Пътя, от Него научени, запяха: 
Радвай се, помазана от Помазаника!
Радвай се, спечелила съкровище! 
Радвай се, придобила Христовото царство!
Радвай се, сподобила се с нетленен венец! 
Радвай се ти, която си скъпоценност за благочестивите люде! 
Радвай се ти, която си лъч за намиращите се в тъма! 
Радвай се, почерпало за жива вода!
Радвай се, излияние на Божествена благодат! 
Радвай се ти – показала истинската победа!
Радвай се ти – получила истинския живот! 
Радвай се ти, която претъпя до край!
Радвай се ти, която се съедини с Христа!
Радвай се, Недельо всевъзпявана!
 
Кондак 13
 
О, всевъзпявана мъченице, последвала най‐светото от всички светии Слово! Като приемеш сегашното ни приношение, моли Бога да избави от беди и вечните мъки нас, които Му пеем:Аллилуия! 
 
/ Този кондак се чете три пъти и след това се прочита икос 1 и пак кондак 1 / 
 
 
МОЛИТВА КЪМ СВЕТА НЕДЕЛЯ 
 
На Господа да се помолим
 
Господи Боже на истината! Ти показа чрез живота на Твоята невеста Неделя пример за Своите верни, защото я избра още от утробата на майка й за велики и свети подвизи. Ти обърна внимание на родителската молитва и ги обдари с чедо в светия и велик ден Господен – Неделя, заради което те я нарекоха с това име. Ти изпълни сърцето й с любов към Тебе още от детинство, защото знаеше, че ще Те прослави. Ти я упъти в пътеката на Твоята правда, която минаваше през страдания и мъки, които ти охлаждаше за да може нейната млада душа да ги понесе. Ти я предаде в ръце на мъчители и тя стана подражателка на Твоите страдания; и след като претърпя всичко до край и посрами мъчителите, Твоята ръка се протегна и прибра светата ѝ и чиста душа в жилището на всички, които се веселят. Сам, Владико, имайки Твоята великомъченица Неделя за наша застъпница пред Божествения Ти престол, озари сърцата ни, та и ние от младини да помним и живеем за Тебе; очисти душите ни от сквернотата на греха; направи телата ни проповедници на Твоята истина; и в края на живота ни приеми душата ни и ни настани в небесния чертог заедно със всички светии, за да прославяме Тебе – истинския Изцелител и Спасител, заедно с безначалния Твой Отец и пресветия и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во-веки веков. 
Амин.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ