Акатист на Свети Антоний Велики

Акатист на Свети Антоний Велики

Кондак 1
 
Избрани чудотворче и дивни угодниче Христов, преподобний отче Антоние, с любов възхваляваме богоугодното твое житие и благодарствена песен за теб пред Бога принасяме. Ти, който имаш велико дръзновение към Господа, от всякакви беди ни освободи, с радост да те зовем: Радвай се, преподобни отче Антоние! 
 
Икос 1
 
Ангелското житие от детство ти си възлюбил; по заповедите Божии си искал да живееш, преподобни отче, из пламенно сърце към Господа ума си към Божествената сила си устремил, като си отхвърлил временното и земното. Така и ние по Божий промисъл на теб се удивляваме и с вяра те зовем: Радвай се, достойни сине на благочестиви родители . Радвай се ти, който още от детството си последвал Христос. Радвай се ти, който земната суета не си последвал. Радвай се, усърден градинарю на Христовата градина. Радвай се, велики основоположнико на пустинножителите. Радвай се ти, който желаеш спасението на всички. Радвай се ти, който пътя на истинното монашество си показал. Радвай се, светилниче, с Божествен огън запален. Радвай се, несъкрушима скала на Христовата вяра. Радвай се, осеян с благодатта на Светия Дух. Радвай се, ти, който си облагодетелстван с чудотворен дар. Радвай се, преподобни отче Антоние, основоположнико на пустинния живот!
 
Кондак 2
 
Като те видя врагът на човешкия род, богоносни отче, на духовна висота да се извисяваш, поиска да те погуби, но се засрами от твоето усърдие и смирение, защото ти в непрекъснат пост и молитва се подвизаваше, като си смазал главата на невидимата змия, пеейки на Бога с умиление: Алилуия!
 
Икос 2
 
Разбирайки със сърцето и ума, че всички блага на този свят са скоротечни и бързопреходни, в тъмната пещера ти се затвори, като страстите умъртвяваше и за единия Господ работеше. За всичко това, похвалвайки твоето равноангелско житие, ти пеем: Радвай се, ти, който си възложил своето упование на Бога. Радвай се, ти, който засрами безумието на врага. Радвай се, ти, безстрашни разрушителю на коварните дяволски козни. Радвай се, ти, който се уподоби на чистотата и светостта на ангелите. Радвай се, ти, който си осветил пустинята с твоите подвизи. Радвай се, ти, който към Царството Небесно упъти мнозина. Радвай се, ти, който низвергна презряната гордост. Радвай се, ти, който на смиреномъдрие ни научаваш. Радвай се, светителю, ти, който с богомъдрие всички просвещаваш. Радвай се, лъчезарна звездо, която със сиянието на твоите подвизи всички озаряваш. Радвай се, живеещ в славата Божия. Радвай се, пастирю добър и дълготърпелив. Радвай се, преподобни отче Антоние, основоположнико на пустинния живот!
 
Кондак 3
 
Силата на Всевишния те укрепяваше, Антоние преблажений, защото ти в пост, молитва, непрекъснат труд и бдение прекарваше и като си побеждавал всякакви вражески изкушения, възпявал си благодатта Божия, която те окриляше: Алилуия!
 
Икос 3
 
Имайки чисти помисли и непорочна душа, блажени отче, прозрял си на този свят суетата и преходността, и желаейки вечните блага, от временните блага си се отрекъл. Затова ублажаващо ще възпеем: Радвай се, ревнителю на смиреното благо. Радвай се, търсачо на духовна мъдрост. Радвай се, ти, който си се издигнал на висотата на безстрастието. Радвай се ти, който изцяло на Бога си се отдал. Радвай се ти, който на Господа си се уподобил със своето незлобие. Радвай се ти, който си богат с твоята нищета. Радвай се, благодатно украшение на пустинята. Радвай се, мирови светилниче пресветли. Радвай се, страшен гонителю на дяволите. Радвай се, унищожителю на дяволските прелести. Радвай се, най-мъдри от мъдрите на този свят. Радвай се, най-усърдни подвижниче. Радвай се, преподобни отче Антоние, основоположнико на пустинния живот!
 
Икос 4
 
Чули за твоя богоугоден живот, преподобни, прииждаха при тебе от всички краища търсещите правдата Божия и тях ти с любов приемаше, към спасение ги ръководеше. Ние, които с умилена душа те възхваляваме, викаме всички: Радвай се, правило и основание за пустинножителите. Радвай се, добър наставниче на стадото Христово. Радвай се, украшение на Църквата Христова. Радвай се, славо на монашествуващите. Радвай се, ти, който принесе целият себе си в жертва на Господа. Радвай се ти, който страстите греховни в себе си умъртви. Радвай се, веселие на Ангелите. Радвай се, всепобеждаващ безславието на демоните. Радвай се, пустинножителю. Радвай се, застъпнико на безмълвието. Радвай се, наставнико на правия път. Радвай се, Царството Небесно възвестяващ. Радвай се, преподобни отче Антоние, основополжнико на пустинния живот!
 
Кондак 5
 
Като Боготечната звезда на чина монашески се яви, преподобни отче Антоние, и като образец на словото, житието, любовта, вярата, чистотата, възпявайки Господа: Алилуия!
 
Икос 5
 
Врагът на човешкия род като видя чистото и свято твое житие, отче Антоние, многократно те нападаше, но ти със своето смирение го побеждаваше и от спасителния път не се отклони.Ние всичко това знаем и затова ти пеем: Радвай се, причастниче на вечния живот. Радвай се, велик наставниче на спасението. Радвай се, със своето житие на единия Бог служителю. Радвай се, ти, който прие игото Христово. Радвай се, разобличителю на коварството на лукавите демони. Радвай се, по пътя на спасението наставниче. Радвай се, пазителю на чистотата. Радвай се, зрителю на светлината на Света Троица. Радвай се, въстание на падналите. Радвай се, гонителю на дяволските сили. Радвай се, утвърден стълб на вярата. Радвай се, учителю съвършений. Радвай се, преподобни отче Антоние, основателю на пустинния живот!
 
Кондак 6
 
След като си изслушал Евангелските проповеди: ,,Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след мене‘‘ (Мат. 19:21), отказал си се, отче Антоние, от земните богатства, и заселвайки се в пустинята, живот на пустинник си живял, с твоите подвизи за себе си съкровище на небето си заслужил. Вразуми и нас, благоусърдни отче, да не се привързваме със сърцето си към бързотлеещите земни вещи, а по-силно за духовното да мислим, викайки силно към Господа: Алилуия!
 
Икос 6
 
Възсиял си, като богосветло светило, в пустинята Египетска, отче Антоний, като си озарявал всички с лъчите на твоята добродетел и чудеса. Ние, споменавайки твоите подвизи, те величаем, казвайки: Радвай се, защото се венчаваме за преподобния. Радвай се, защото се спасяват човеците. Радвай се, благодатен гостенин на страдащите. Радвай се, помощнико на многострадалците. Радвай се, рушителю на злото. Радвай се, унищожителю на враговете. Радвай се, мир и утвърждение на верните. Радвай се, скорошно избавление от бедите. Радвай се, разрушителю на злобата и коварствата. Радвай се, гостенино на отчаяните. Радвай се, поборниче на православните. Радвай се, помощниче на християните. Радвай се, преподобни отче Антоние, основоположнико на пустинния живот!
                   
Кондак 7
 
Желаейки достойно с истински подвиг да се подвизаваш, от всичко преходно си се отказал, и бидейки беден и скромен, в пустинята си се заселил, и като си беседвал с единия Бог, Му пееше непрестанно: Алилуия!
 
Икос 7
 
Като нов наставник на монасите те показа Господ, отче Антоние: мнозина познаха богоугодното и праведно твое житие, и разбирайки високата и духовна мъдрост, послушаха твоите слова, като слова на велик Божи угодник, за когото е достойно да се пее следното: Радвай се, ти, който на вярата на Авраам подражаваше. Радвай се, ти, който на кротостта на Давид се уподоби. Радвай се, ти, който ревността на Илия достигна. Радвай се, последователю на пътищата на Кръстителя. Радвай се, ти, който вода в пустинята с молитва източи. Радвай се, ти, който болния от одъра изправи на крака. Радвай се, ти, който дари слепия с прозрение. Радвай се, изцерителю на множество болни. Радвай се, прекрасен и богомъдри наставниче на монасите. Радвай се, усърдни служителю на Христа Бога. Радвай се, претихо утешение на скърбящите. Радвай се, прелюбима похвала на монасите. Радвай се, преподобни отче Антоние, основоположнико на пустинния живот!
 
Кондак 8
 
Като видя необикновеното и свръх естествено житие на преподобния Павел, блажени Антоние, ти се възхити от висотата на неговите подвизи и добродетели. Виждайки как неговата душа, обкръжена от Ангели, се възнасяше на небесата, съзирайки Бога, дивен в Своите светии, ти възгласяше: Алилуия!
 
Икос 8
 
С велика радост ти се зарадва, отче Антоние, виждайки как възхожда на небето душата на преподобния Амоний, когото си съзрял с прозорливи очи. Заради това с много възклицание всички те прославяме: Радвай се ти, който своите очи обръщаш към небето. Радвай се, ти, който славата небесна най-силно от всичко си възлюбил. Радвай се ти, който с непрестанни молитви сърцето си осветявал. Радвай се ти, който с мисълта си в Бога си се утвърдил. Радвай се ти, който бъдещето като настояще си провидял. Радвай се, ти, който с твоето смирение високо дарование си придобил. Радвай се, освободителю от безпокойството на злите духове. Радвай се, подателю на душевно и телесно здраве. Радвай се, преславни застъпниче в нужди и беди. Радвай се, стремителен защитниче в нещастия и скърби. Радвай се, и не ни изоставяй нас, които сме на земята. Радвай се, защото за нас грешните, молби към Бога отправяш. Радвай се, преподобни отче Антоние, основоположнико на пустинния живот!
 
Кондак 9
 
Всяко ангелско същество се възхищава от висотата на твоите подвизи, преподобни, защото в немощната човешка плът ти изцяло си се уподобил на ангел и, укрепен от Висшата сила, си преизобилствал с всички добродетели. Затова към ангелските чинове си причислен, пеейки на Всесилния Бог: Алилуия!
 
Икос 9
 
Човешкото красноречие не е достатъчно за достойното прославяне на твоето житие, отче Антоние: Кой би изповядвал всички твои пости и бдения, болести и трудове! Кой ще изброи твоите сълзи и въздишки към Бога? Обаче ние дерзаем, с любов към теб устремени, възпявайки те така: Радвай се, велики пустинножителю. Радвай се, учителю на съвършенството. Радвай се, служителю на истинния Бог. Радвай се, гонителю на дяволите от пустинята. Радвай се, гърме поразяващ дявола. Радвай се, разобличителю на неговото коварство. Радвай се, вместилище на Божията благодат. Радвай се, обиталище на Светия Дух. Радвай се, украшение на отшелниците.Радвай се, похвало за преподобните. Радвай се, опора за монасите. Радвай се, слово на отците. Радвай се, преподобни отче Антоние, основоположнико на пустинния живот!
 
Кондак 10
 
За искащите да се спасят верен наставник си бил, преподобни, а сега на нас, грешните, желаещи спасение, помогни ни със светите си молитви и от теб подпомагани да достигнем Царството Небесно, където Ангелите безспирно да пеят: Алилуия!
 
Икос 10
 
Стена здрава и несъкрушима ти си бил за своите ученици, запазвайки ги от демонските нападения; и днес си за нас стена и защитник от всички уязвими дяволски козни. Затова ти пеем: Радвай се, ангелю земний. Радвай се, човече небесни. Радвай се, честно и чисто жилище на светинята. Радвай се, вместилище на добрите добродетели. Радвай се, благочестиви поборнико. Радвай се, разобличителю на ересите. Радвай се, изпълнение на Христовата любов. Радвай се, учителю на монасите. Радвай се, твърдо убежище на верните. Радвай се, силна опоро на падащите. Радвай се, крепост на немощните и отслабените. Радвай се, утешение на униващите и безнадеждните- радвай се, преподобни отче Антоние, основоположнико на пустинния живот!
 
Кондак 11
 
С умилително пеене, любов и усърдна похвала към тебе ние те величаем; благоутробни отче Антоние, благоволи и се наклони към нас милостиво и в покаяние да преуспеем ни сподоби, та по твоите молитви на Бога да пеем: Алилуия!
 
Икос 11
 
Светоприемен светилник на истинската Светлина, бидейки на земята, ти се яви, преподобни Антоние, осветяващ сърцата на верните с твоите подвизи и чудеса, като им посочваш пътя на добродетелното и богоугодно житие, защото се чува от всички, които пеят: Радвай се, наставниче премъдри. Радвай се, вожде благонадеждни. Радвай се, ти, който си отдал целият себе си на волята Божия. Радвай се, Господа Иисуса най-силно от всички възлюбил. Радвай се, с търпение в многоразличните скърби просиявал. Радвай се, с избрана нищета вечното богатство заслужил. Радвай се, ти, който в търпение и злострадание живота твой изживял. Радвай се, ти, който твърдо си изтърпял пустинното озлобление. Радвай се, подбудителю за подвиг на ленивите. Радвай се, поръчителю за поправяне на грешниците. Радвай се, събеседниче на Ангелите и на всички светии. Радвай се, усърдни молитвениче за целия свят. Радвай се, преподобни отче Антоние, основоположнико на пустинния живот!
 
Кондак 12
 
Благодатта, дадена ти от Бога, притежаваш; благоговейно целуваме светлото изображение на твоя лик, угодниче Божий, и се молим: не оставяй нас без твоето молитвено застъпничество към Христа Бога, Комуто с благодарност пеем: Алилуия!
 
Икос 12
 
Като възпяваме твоето житие, възхваляваме мирната ти кончина, преподобни отче Антоние, и ти се молим: бъди бърз помощник за нас във всяко добро, призовавайки те така: Радвай се, небесни жителю. Радвай се, пред Троицата Единосъщна предстоятелю. Радвай се, веселие на ангелите. Радвай се, събеседниче на светиите. Радвай се, истински угодниче Божие. Радвай се, избран раб на Бога. Радвай се, топъл ходателю за всички, призоваващи твоето име. Радвай се, наставниче и упование на почитащите те. Радвай се, изпълнен с Божията благодат. Радвай се, от Божествения извор напоен. Радвай се, поръсен с потока от спасителни сълзи. Радвай се, с нетленна одежда облечен. Радвай се, преподобни отче Антоние, основоположнико на пустинния живот.
 
Кондак 13

 
О, преподобни отче наш, Великий Антоние, вечно жив в невечерните дни на Царството Христово, помоли Владиката всички да се избавим от бедите, скърбите и вечната мъка, и во веки веков да Му пеем в Неговото Царство: Алилуия!
 
МОЛИТВА
 
О, преподобни и богоносни отче наш Антоние! Вярваме, защото ти, като предстоиш пред престола на Пресветата Троица, имаш велико дръзновение в молитвите си към Всемилостивия Господ Бог, Който винаги ще послуша тебе верния раб и Негов угодник. Затова с умиление смирено се покланяме пред теб, светецо Божий: Не преставай за нас да се молиш Господа Бога, поклоняем и прославен в Троицата, милостиво да погледне на нас, за да не допусне да загинем в нашите грехове, но да се изправят падналите, да се даде избавяне от злото и изправяне на нашия окаян живот; от бъдещите грехопадения да ни опази и да ни прости всичко,което сме сгрешили с мисли, думи и дела от раждането и до този час. Ти, подвижниче на добродетелите, прогони всяка немощ и скръб в настоящето време; моли непрестанно Христа Бога никога да не ни изоставя със Своето неизказано милосърдие; да ни пази от мирски изкушения,дяволски мрежи и плътска похотливост, та да приемем от Него чрез тебе и всичко необходимо за временния живот,освобождение от беди и напасти и докрай неотслабващо търпение. Измоли за нас в мир и покаяние да завършим нашия живот и безпрепятствено да преминем от земята на небето, през митарства и въздушни дяволи; от вечни мъки да се избавим и да заслужим Царството Небесно с теб и всички светии угодили на Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа! На Него подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Му Отец и с Пресветия и Благ и Животворящ Негов Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин!

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ