АКАТИСТ НА СВЕТИ ИОАН ЗЛАТОУСТ

АКАТИСТ НА СВЕТИ ИОАН ЗЛАТОУСТ

Кондак 1
 
Избран водителю на Христовата Църква, златословесни учителю Иоане! Украсен с добродетели от младини, добре си се потрудил, претърпял си гонение за Христовото име и си завършил живота си в изгнание затова на Небесата си двойно прославен, мъдри устроителю на църковния чин. А ние умилено те почитаме и зовем: 
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Икос 1
 
Носейки Ангелски образ, в плът си поживял като безплътен, Иоане: много трудове си поел за спасението на братята и си прославил Небесния Отец с добри дела. 
Затова ти зовем така:
Радвай се, украшение на Православната Църква; радвай се, благословено чедо на именити родители.
Радвай се, от ранно детство напоен от твоята майка с любов към словото Божие; радвай се, от младини покорил своя разум на Христовото иго.
Радвай се, усърдно послужил на Бога; радвай се, учителю на вселената.
Радвай се, наставниче на молитва на християните от всички времена; радвай се, обновителю на иноческото житие в Цариград.
Радвай се, просветителю на готите и скитите; радвай се, ревнителю на богоукрепената правда.
Радвай се, защото си влязъл в радостта на твоя Господ; радвай се, усърдни застъпниче за нас.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 2
 
Виждайки чистото житие на твоите родители Секунд и Антуса, Христос благоволи да ги прослави и им дари за утешение теб, Иоане, та верните, помнейки твоите добродетели, да превъзнасят праведната двойка, която те възпита, и ревнувайки по нея, да пеят на Бога: Алилуия.
 
Икос 2
 
Умъдрил разума си с учение и със сърцето възпитан в благочестие от младини, ти си бил радост и утешение на твоята майка, Иоане, когато се лиши от своите съпруг и дъщеря. Затова ти принасяме такива похвали:
Радвай се, звезда на благонравието за децата; радвай се, веселие за твоя Ангел Пазител.
Радвай се, защото никога не си го опечалил; радвай се, обичан от близките. 
Радвай се, преуспявал в учението и с това удивил мъдреците на този век; радвай се, защото още като ученик си посрамил и вразумил богохулника Антимий.
Радвай се, видял горчивите сълзи на угнетяваните в съда; радвай се, защото си странял от вършещите беззаконие.
Радвай се търсил пътя на спасителното незлобие; радвай се, затворил се в пустинята след успението на своята майка.
Радвай се, усърдно молил се там на Бога за представилите се родители; радвай се, защото те днес, ликувайки заедно с Владичицата и светиите, се величаят и възхваляват от земнородните.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 3
 
Сили да работиш на Христа със слово и дело си придобил, Иоане, като едноименния ти Предтеча в пустинята. И там, умъртвил с пост телесните страсти, си открил духа си с молитва и като воин си се облякъл в Божието всеоръжие срещу княза на въздушните власти, пеейки с упование на крепкия Бог: Алилуия.
 
Икос 3
 
Носейки власеница и кожен пояс на чреслата, ревнителю на Христовия Кръстител, си се хранил с треви, Иоане, в пустинята, от която си излязъл като мъж, изпълнен със сили. Затова ти зовем;
Радвай се, уподобил се на Пророк Илия със своето въздържание; радвай се, подражателю на Христовата нищета.
Радвай се, укрепил с целомъдрие немоща на тялото; радвай се, прогонил унинието с богомислие.
Радвай се, непорочно запазил сърцето си с паметта за Божието всезнание; радвай се, посрамил с бдение бесовските козни.
Радвай се, сам победил изкушенията и научил и други на същото; радвай се, мъдри укрепителю на подвизаващите се в духовното дело.
Радвай се, опазил своя приятел Теодор от греховно видение; радвай се, утвърдил в служението твоя приятел епископ Василий.
Радвай се, показал тихо пристанище на изгонените от света; радвай се, защитниче на иноческото житие.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 4
 
Нова буря от изкушения си победил, Иоане, като си се поселил сам в пещерата, но поради болест си излязъл от пустинята в Антиохия, бил си поставен за дякон от свети Мелетий и ревностно си се отдал на грижи за бедните. Виждайки това, верните радостно пееха на Бога: Алилуия.
 
Икос 4
 
Слушайки от верните похвални слова за тебе, свети Флавиан, низведе над теб, Иоане, благодатта на свещенството. Затова жителите на Антиохия се веселяха и праведно почитайки твоите трудове, те величаеха така:
Радвай се, отхвърлил всяка грижа за себе си; радвай се, покров на бедните.
Радвай се, топло прибежище на сираците; радвай се, утешителю в скърби.
Радвай се, защото силно си скърбял за невежеството на хората; радвай се, сладкогласно облажавал девственото житие.
Радвай се, просветил много иудеи; радвай се, огласил с правото учение търсещите спасение.
Радвай се, непосрамил това учение със своя живот; радвай се, светилниче на благочестието.
Радвай се, еднонравен с Апостолите; радвай се, защото праведно ти се даде пастирският жребий на грижата за душите.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 5
 
Запазвайки от вечна смърт изкупените с Боготечната кръв, приемайки сана на свещенството, Иоане, добре си изпълнил делото на благовестник, като си изобличавал, запрещавал и умолявал с всяко дълготърпение и поучение, пеейки на Бога: Алилуия.
 
 
 
Икос 5
 
Виждайки настроенията в града и скърбейки за тях, не си знаел покой, Иоане, защото си огласявал неверните с благовестието, а верните си освещавал с църковните тайнства и си ги учел на тайната на вярата. Затова достойно си получил името Златни Уста, слушайки от всички:
Радвай се, добър пастирю; радвай се, родил чрез светото кръщение много чеда на Църквата.
Радвай се, дарувал им печата на дара на Светия Дух чрез помазване с миро; радвай се, умилен предстоятелю на пресветата трапеза.
Радвай се, хранил своите чеда с храната на нетлението; радвай се, очистител на сърцата с покаяние.
Радвай се, съчетал съпружествата в Господа; радвай се, целителю чрез помазване с елей.
Радвай се, истинен тълкувателю на словото Божие; радвай се, мощен изобличителю на ересите.
Радвай се, дълбок кладенец на истинното богословение; радвай се, защото си спечелил сърцата на своето паство, изпълнени с любов към тебе.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 6
 
Проповедник на покаянието повече от всички си се явил. Иоане, когато антиохийските жители, разрушили статуята на царя, заслужено привлякоха неговия гняв. Утешавайки ги с Божието милосърдие, си привлякъл към изправяне на живота всички, за да пеят с чисто сърце на Бога: Алилуия.
 
Икос 6
 
Антиохия се изпълни с радост, когато по твоите думи, оплакала своите беззакония, получи прошка от царя. Но скоро се помрачи от скръб от раздялата с теб, защото бе призован за архиепископ на Цариград, Иоане. Затова ти зовем:
Радвай се, защото като Исаия си състрадвал на скръбта на родния град; радвай се, защото като Иеремия си оплакал човешкото злонравие.
Радвай се, защото като Иезекиил си призовал беззаконниците към обръщение; радвай се, мълния, съкрушила гордостта.
Радвай се, гръм, заплашил беззаконно живеещите; радвай се, изобличителю на користолюбието.
Радвай се, показал вредата от тщеславието; радвай се, посрамил нечистото елинско многобожие.
Радвай се, умирителю на смутените сърца; радвай се, помощниче на праведния старец, епископ Флавиан.
Радвай се, приклонил към милост царските служители заедно с пустиножителите; радвай се, равен на Иона, спасил Ниневия.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 7
 
Като искаше достойно да украсиш Цариградската църква като Христова невеста, си привел всичко в благолепен вид, Иоане. Защото чрез всенощни бдения си отвърнал верните от арианските сборища и премъдро си устроил чина на Божествената литургия, източвайки молитви като благовонно миро, от които, като се назидаваме, пеем за теб на Бога: Алилуия.
 
Икос 7
 
Ново знамение на Божията милост се даде чрез теб, светителю; защото чрез твоите молитви верните от всички времена, беседвайки с Бога, се умъдряват за спасение. Затова приеми от нас похвали:
Радвай се, защото като Давид си обогатил Божията Църква с молитвени слова; радвай се, защото като Господния брат Иаков си съставил чин на Божествената Литургия.
Радвай се, подражавал в същото на Великия Василий; радвай се, вместилище на Светия Дух.
Радвай се, защото чрез тебе Светият Дух написа спасителни слова; радвай се, защото с твоите молитви, станали от сън, благодарим на Отца.
Радвай се, защото с твоите слова, отивайки да спим, просим от Светия Дух прошка на прегрешенията; радвай се, защото чрез твоите уста умоляваме Сина Божий да не приемем за съд причастието с Божествените Тайни.
Радвай се, рабе Божий, канил унизените на Христовата вечеря; радвай се, проповедниче на Разпнатия на кръста за спасението и живота на света.
Радвай се, защото в твоето слово като в позлатена дреха се облякоха тайните на вярата; радвай се, дивни създателю на песни и слова.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 8
 
Странник в земната долина си бил, Иоане, и живеейки в царстващия град, си показал пример на смирение, въздържание и чистота: защото си обновил и създал иночески обители, и си дал устав на монашеско житие на непорочните девици. От тях като благовонно кадило се възнесе към Бога велика песен: Алилуия.
 
Икос 8
 
Служейки на Христа с цялата си душа, Иоане, не си пожелал да угаждаш на човеци. Затова си престанал да устройваш вечери на знатните хора и си умножил трапезите на бедните, устроил си странноприемници и болници за тях, и си научил да ти пеят:
Радвай се, подражавал на Николай, Мирликийския светител; радвай се, достигнал висота чрез смирението.
Радвай се, придобил богатство чрез нищетата; радвай се, послужил за пример на монасите с тези добродетели.
Радвай се, хранителю на гладните; радвай се, приемал странниците подобно на Авраам.
Радвай се, приютявал бездомните сираци; радвай се, грижил се за немощните старци и старици.
Радвай се, раздавал от своето имущество на бедните. Радвай се, защото за всеки си се явил ангел утешител в скърбите.
Радвай се, отворил за благодеяния ръцете на богатите; радвай се, зарадвал Божията Майка с дълбината на твоето милосърдие.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 9
 
Като искаше да спасиш всички народи, си изпратил проповедници на Евангелието при скитите, нашите праотци, Иоане, от Константинопол, където си създал храм за готите в чест на Апостол Павел, та те, отхвърлили арианската ерес, с православни уста да пеят на Бога: Алилуия.
 
Икос 9
 
Като си изпратил православни витии при неверните в църквите на верните, намиращи се в Асия, сам си отишъл при тях, Иоане, и посещавайки ги, си изобличил нерадивите и си похвалил усърдните, и всичко си устроил премъдро. Затова те славим така:
Радвай се, светило на православието; радвай се, добър пастирю, грижил се за заблудените овци.
Радвай се, защото името ти днес се прославя в скитската земя; радвай се, защото в твоя чест се издигат Божии църкви в нея.
Радвай се, съпричастник на апостолкото служение; радвай се, опасъл Божието стадо по думите на Апостол Павел.
Радвай се, защото не по принуда, но с желание и по Бога си го посещавал; радвай се, твърд изкоренителю на користолюбието.
Радвай се, нелицеприятен ревнителю за църковните правила; радвай се, справедливо изгонил ленивите раби.
Радвай се, защото трудилите се в доброто се хвалеха и укрепяваха в тебе; радвай се, изпитан управителю на Църквата.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 10
 
 
Не си престанал да служиш на спасението на твоето паство, Иоане, и след завръщането си от Асия в Цариград. И когато без страх си започнал да изобличаваш злонравния живот на цариците и именитите хора, си претърпял много скърби; изобличавани от теб и не можейки да затворят явно твоите праведни уста, тайно крояха козни, за да погубят теб, който често зовеше към Бога: Алилуия.
 
Икос 10
 
Опора за невинно гонените монаси си бил, Иоане, затова явно се откри голямата злоба, която имаха враговете към теб. Защото лъстивият Теофил заедно с царицата те оклевети и похули на събранието, не помнейки твоите трудове за благото на отечеството. А ние с благодарност си спомняме това и зовем:
Радвай се, показал дивна любов към отечеството; радвай се, освободил Цариград от нашествието на варварите.
Радвай се, укротил страшния готски вожд Гаин; радвай се, опазил милостите на древните, дадени на църквата от царете.
Радвай се, недопуснал да отнемат църковното убежище на властния Евтропий; радвай се, спасил в същото убежище Евтропий по време на гонение.
Радвай се, кротко претърпял неправда от беззаконото сборище заради защитата на Нитрийските монаси; радвай се, защото казаното в Писанието: ,,Любовта е дълготърпелива’’ – се изпълни върху теб.
Радвай се, забранил на близките ти да отмъщават за теб; радвай се, невдигнал меч против враговете.
Радвай се, защото, подчинявайки се на властите, доброволно си се предал в ръцете на воините; радвай се, изгонен заради правдата от своето отечество.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 11
 
Скоро плачът на твоето паство се замени с радостно пеене, доблестни страдалче, защото, когато бе воден в изгнание, внезапно загърмя гръм, заблестя мълния, задуха силен вятър и земята се потресе. Виждайки това и треперейки, царицата се разкая и честно те върна обратно, пеейки със смирение на Бога: Алилуия.
 
Икос 11
 
Като ярко горяща свещ на Православието, царицата скоро те възненавидя още повече, когато си я изобличил за поставянето на своята статуя близо до храма; така, повторно осъден, Иоане, си бил заточен в Кукуза, далечно и малко село. А от нас приеми такива похвали:
Радвай се, от младини взел върху себе си Божието иго по думите на Иеремия; радвай се, крепко сложил ръка на духовното рало по думите на Господа.
Радвай се, защото докрая не си се обърнал назад; радвай се, защото като гръм си загърмял против злонравната царица.
Радвай се, възненавидян от нея, както Кръстителят от Иродиада; радвай се, невидимо спасен от убийците от Ангел.
Радвай се, пазен с любов в дома си от твоето паство; радвай се, унизен от приятелите на неправедните съдии.
Радвай се, безропотно и със смирение вървял към мястото на заточението; радвай се, оплакан от верните.
Радвай се, претърпял рано и плесници заради разпнатия Господ; радвай се, защото мъчениците заедно с Предтеча ликуваха на небесата за твоето търпение.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 12
 
Божията благодат те пазеше и в изгнание, Иоане, защото там, подобно на свети Павел във веригите, си проповядвал Евангелието на финикийците и персите, утешавайки верните с послания. И така си опасъл Църквата до самия ден, в който твоите златни уста изрекоха последните думи: слава Богу за всичко! И твоята душа бе пренесена от свети Ангели на небесата, пеещи победно: Алилуия.
 
Икос 12
 
Пеейки радостно, верните пренесоха твоите свети мощи, Иоане, в Цариград, откъдето твоята слава стигна до край земя и обходи цялата вселена, учейки всички да ти пеят:
Радвай се, странниче, влязъл в небесното отечество; радвай се, напътстван от молитвите на всички църкви.
Радвай се, на път към далечния Питиунт завършил своя живот в Комани; радвай се, защото свещеномъченик Василиск ти предсказа твоята кончина.
Радвай се, защото си чул от него: ,,Брате, утре ще бъдем заедно’’; радвай се, укрепил се по пътя към рая с приемането на Светите Тайни.
Радвай се, защото твоята душа тухо се отдели от многоотруденото тяло; радвай се, защото тлението не се докосна до твоите кости.
Радвай се, защото върху тях в храмовете днес се принася безкръвната жертва; радвай се, обитателю на небесните висоти, озарен от незалязваща светлина.
Радвай се, защото си се явил със светите Василий Велики и Григорий Богослов, и всички си научил да те възхваляват заедно с тях; радвай се, слава на вселенската Църква.
Радвай се, велики светителю, Иоане Златоусте.
 
Кондак 13
 
О, велики светителю Иоане Златоусте! Погледни от небесната висота на нас, повалените долу, и приел принасяните ти с любов похвали, умоли Господа Бога да излее на нас Своята благодат, лекуваща немощните, да укрепи православно вярващите, а отпадналите от Църквата отново да приведе в нейното лоно, като възпълни оскъдняващото по Своето добросърдечие и всички да сподоби с теб, и с всички светии да Му пеят вовеки: Алилуия, алилуия, алилуия.
 
Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос ,,Носейки Ангелски образ…’’ и 1-ви кондак ,,Избран водителю на Христовата Църква…’’
 
Молитва
 
О, велики светителю, Иоане Златоусте! Много и различни дарования си получи от Господа и като добър и верен раб, добре си умножил всички дадени ти таланти: затова наистина си бил вселенски учител, защото всяка възраст и всяко звание се поучава от теб. За децата ти си пример на послушание, за младите – светило на целомъдрието, за мъжете – наставник на трудолюбие, за старите – учител на незлобие, за монасите – правило на въздържание, за молещите се – вдъхновен водител от Бога, за търсещите мъдрост – просветител на ума, за благословесните витии – неизчерпаем извор на слово, за благотворителите – звезда на милосърдието, за началстващите – пример за мъдро управление, за ревнителите на правдата – вдъхновител на дръзновението, за гонените заради правда – наставник на търпение, за всички си бил всичко, за да спасиш някак някои. И над всичко това си придобил любов, която е пълнота на съвършенството, и с нея като с Божествена сила си съединил в едно всички дарования и тази любов, примиряваща разделените, си проповядвал на всички верни като тълкувание на апостолските слова. А ние, грешните, имайки всеки по едно дарование, нямаме единение на духа в мира, биваме тщеславни, дразним се едни други и си завиждаме, затова нашите дарования не ни служат за мир и спасение, но за вражда и осъждане. Затова, смущавани от раздори, припадаме пред теб, светителю Божи, и молим със съкрушени сърца: по твоите молитви изкорени от сърцата ни всяка гордост и завист, които ни разделят, за да бъдем едно църковно тяло с много членове, и по твоето молитвено слово да се възлюбим едни други, за да изповядваме в единомислие Отца и Сина, и Светия Дух, Единосъщната и Неразделна Троица, сега и всякога, и във вечни векове. Амин.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ