Акатист на Пресвета Богородица в чест на Нейната чудотворна икона - "Скоропослушница"

Акатист на Пресвета Богородица в чест на Нейната чудотворна икона -

Кондак 1
 
На избраната от всички родове Божия Майка и Царица, Която скоро чува нашите смирени молитви, като излива върху нас целебни потоци благодат от Своята света Икона, принасяме сега благодарствено пение. А Ти всемилостива наша Застъпнице, благоутробно приклони ухото си към нашите хвалебни песни и ни освобождавай от всякакви беди, та да Ти пеем: 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Икос 1
 
Ангелските ликове благоговейно ти служат и всички небесни сили с незамлъкващи гласове Те ублажават, Богородице Дево, понеже Ти си родила Царя на ангелите, Христа Бога, а ние грешните дръзваме да им подражаваме, но недоумявайки как достойно да Те възхвалим, смирено Ти викаме така:
Радвай се, непристъпно Божество! 
Радвай се, непрестанно удивление на Ангелите! 
Радвай се, пресвета Трапезо, която ни храниш с Хляба на живота! 
Радвай се, благоплодна маслино, която помазваш нашите сърца с елея на милостта! 
Радвай се, неизтощимо съкровище на даровете на Божията благодат! 
Радвай се, непресъхваща река на чудесата! 
Радвай се, Застъпнице на обижданите! 
Радвай се, Утешителко на печалните! 
Радвай се, Помощнице на бедстващите! 
Радвай се, Изцелителко на болящите! 
Радвай се, Укрепителко на разслабените! 
Радвай се, Освободителко на пленените! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви!
 
Кондак 2
 
Виждайки твоето неизчислимо милосърдие, Владичице, и многото чудеса явени от Тебе и постоянно изтичащи от Твоята света Икона, с която като ярки звезди озаряваш целия християнски свят, ние величаем Тебе, Която възвеличаваш нашия род с Твоето благоволение, и с любов се покланяме на изображението на Твоя пречист лик и зовем на Твоя Син Христа Бога: Алилуия! 
 
Икос 2
 
Като си благоволила да ни откриеш дивната Твоя слава на небесата, Ти си благоволила да покажеш същото и в Твоя земен жребий - Атонската планина и с много чудеса си прославила там Твоята света Икона, която сама си нарекла Скоропослушница с един божествен глас, излязъл от нея, та всички да знаят Твоето благоволение към нея и да Ти пеят: 
Радвай се, наша милосърдна Майко на Господа Христа! 
Радвай се, жилище на Светия Дух! 
Радвай се, чудна проява на Божията любов към човеците! 
Радвай се, издигане на човешкия род! 
Радвай се, светла Палато на Бог - Слово! 
Радвай се, Ти, по-голяма от Святая Святих! 
Радвай се, Ти, Която роди Божия Агнец! 
Радвай се, Ти, от която произрасна класът на живота! 
Радвай се, златна стомно с нетленна манна! 
Радвай се, питателко на Питателя на Вселената! 
Радвай се, защото се надяваме да се спасим чрез Твоето застъпничество! 
Радвай се, защото се уповаваме чрез Тебе да получим небесно наследство! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Кондак 3
 
Действайки с Божията сила, Ти си наказала с ослепяване и парализиране неблагоговейно минаващия пред Твоята света Икона трапезарчик Нил, Пречиста Богородице Дево, та занапред да не дръзва да оскърбява Твоя чудотворен Образ, който Ти като залог за благоволението Ти към цялата Атонска планина милостиво си дарила, та всички нейни наследници единодушно да възклицават на Родилия се от Тебе Бог-Слово: Алилуия! 
 
Икос 3
 
Имайки велика любов към човеците, изкупени с Кръвта на Твоя Син и Бог, Владичице всеблага, Ти си приела покаянието на трапезаря Нил и си му подарила излекуване от слепотата и разслаблеността му, за да Ти служи непрестанно и да Ти принася незамлъкващи молитви пред Твоята многоцелебна Икона и да ти вика: 
Радвай се, Ти, на Йоаким и Анна свещено цвете! 
Радвай се, Ти, Която роди Този, Който порази в главата древния змей! 
Радвай се, Ти, преблагословена между жените! 
Радвай се, Ти, Която нетленно роди Спасителя на нашите души! 
Радвай се, Ти, Която чудесно съчета девството с раждането! 
Радвай се, защото и в двете непорочно запази себе си! 
Радвай се, велико чудо на цялата вселена! 
Радвай се, удивление на всички земни родове! 
Радвай се, защото поправяш съгрешаващите! 
Радвай се, защото утвърждаваш в добродетелите каещите се! 
Радвай се, защото милостиво наказваш грешниците! 
Радвай се, защото чудесно вразумяваш всички! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Кондак 4

 
Бягащите от житейските бури и притичващи се в тихото пристанище на спасението към Атонската планина, намират тук благодатно утешение и божествена помощ от Твоята света Икона, Богородице, от Която Ти изпущаш чудесни лъчи и изливаш изобилно потоци милост на притичващите се. Затова всички, които в уединението на Атон търсят спасение, като възхваляват Твоите щедрости, благодарно възпяват на Бога: Алилуия! 
 
Икос 4
 
Като чу Божествения глас от Твоята света Икона, Владичице, трапезарят Нил позна, че Ти ще бъдеш Скоропослушница на всички, които с вяра и любов се притичват към Твоя чудотворен Образ и ще получат от него вразумление на своето невежество и изцеление на своята слепота, извика с благодарност от цялата си душа: 
Радвай се, Ти, Която с временно наказание вразумяваш невежите! 
Радвай се, Която милостиво приемаш покаянието на съгрешаващите! 
Радвай се, защото насочваш на правия път заблуждаващите се! 
Радвай се, защото с благост лекуваш греховните рани! 
Радвай се, защото любвеобвилно изобличаваш пребиваващите в нерадение! 
Радвай се, защото чрез горчивите телесни страдания избавяш от вечните мъки! 
Радвай се, защото утешаваш вълнението на страстите! 
Радвай се, защото протягаш ръка за помощ на загиващите! 
Радвай се, надеждо на безнадеждните! 
Радвай се, утешение на скърбящите! 
Радвай се, одеяние на голите! 
Радвай се, приглеждане на осиротелите! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Кондак 5
 
Монасите от Дохиарската обител, като чуха какви думи си казала, Божествена Скоропослушнице, на трапезаря Нил, направиха храм при Трапезата, дето Твоята чудотворна икона, пребивава, Пречиста Дево, и утешава всички вярващи в чудесата на Твоята милост, от която не лишавай и нас смирените, които Те възпяваме и пеем на Бога Творец: Алилуия! 
 
Икос 5
 
Като видяха потоците чудеса, източвани от светата Твоя Икона Скоропослушница, всички иноци от Атонска планина се стичаха към нея на поклонение. А Ти, Майко Божия, според нуждите на всеки, изобилно си дарявала милости от Твоя чудотворен Образ, с което си ги насърчавала благодарно да Ти викат:
Радвай се, Майко на милосърдието и щедростите! 
Радвай се, одушевен Престоле на Вседържителя! 
Радвай се, защото Ти даде плът на Божия Син! 
Радвай се, защото с това Ти стана храм на безсеменно обручение! 
Радвай се, Ти, която въплъти Безплътния! 
Радвай се, защото съедини Бога с човеците! 
Радвай се, всежелано зрение на преподобните! 
Радвай се, божествена радост на постниците! 
Радвай се, тихо веселие на пустиножителите! 
Радвай се, крепко упование на монасите! 
Радвай се, Ти, Която побеждаваш демонските полкове! 
Радвай се, Ти, Която посрамваш враговете на човешкото спасение! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви!
 
Кондак 6
 
Атонската планина проповядва Твоите милости и чудеса, преблагословена Майко на нашия Господ и светло се украсява с многото Твои чудотворни икони, сред които и Твоята Икона Скоропослушница от Тебе наречена, като пълна луна с лъчите на чудесата бляскаво сияе просвещавайки нашите души с Божествена благодат и така насърчавайки ни хвалебно да пеем на прославилия Те Триединен Бог: Алилуия! 
 
Икос 6
 
Ти запали в пречистата Твоя Икона, Марие Богородице, светлината на спасението за всички блуждаещи в тъмнината на греховете и страстите, и си я нарекла Скоропослушница, защото на молещите се пред нея с вяра и благоговение от душа, даваш Твоята бърза помощ на всички, които ти викат: 
Радвай се, Светкавице, която просвещаваш душите! 
Радвай се, Гръме, който изпълняш съблазняващите! 
Радвай се, тихо Прибежище на уморените от вълненията на житейското море! 
Радвай се, небурно Пристанище на нападаните от вълните на страстите! 
Радвай се, Наставнице на младите в целомъдрието! 
Радвай се, Покров и Оградo на девството! 
Радвай се, Ти, Която смекчаваш окаменяването на сърцето! 
Радвай се, Която благодатно съгряваш душевната хладност! 
Радвай се, Водителко по пътя на спасението! 
Радвай се, Отклонителко от гибелните пътища! 
Радвай се, Поръчителко наша пред Твоя Син и Бог! 
Радвай се, защото всякога Го умоляваш да помилва нас, грешните! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Кондак 7
 
Желаейки да покажеш великата си любов към християнския род, Преблага Богородице, избрала си Твой земен жребий Атонската планина и си умножила в нея иноческите селения, та всички обуреваеми от световната суета да намират там тихо и удобно пристанище за спасение, и подпомагани от Тебе да се удостоят с небесно наследие и заедно с всички светии да възпяват на Пресветата Троица: Алилуия! 
 
Икос 7
 
Ново знамение на Твоето милосърдие си явила, Владичице - чудесната прослава на Твоята света Икона Скоропослушница, не само за монасите от Атонската планина, но и за всички православни християни, които почитат изображението на тази Твоя Икона, та всички да ти пеят: 
Радвай се, Майко на нашия Бог! 
Радвай се, в рождеството и след рождеството Дево! 
Радвай се, защото всички родове те ублажават! 
Радвай се, защото Силният Ти стори велико нещо! 
Радвай се, защото Господ милостно погледна на Твоето смирение! 
Радвай се, защото Царят силно пожела твоята красота! 
Радвай се, благословена дъще на Небесния Отец! 
Радвай се, безбрачна Родителко на предвечния Син! 
Радвай се, непорочно приела Светия Дух! 
Радвай се, вместилище на божествената благодат! 
Радвай се, Украшение на Горния свят! 
Радвай се, Защитнице на Долния свят! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Кондак 8

 
Ние сме странници и гости на земята, и според думите на Апостола, нямаме тук постоянен град. Но към кого да прибегнем, Владичице, в нашите скърби и странствания, ако не към Тебе, Всеблага Майко, не ни казвай: "не ви познавам, заради вашите грехове". Но помилвай нас сиротите и безпомощните и приеми ни в Небесните жилища, Покровителко наша, та радостно да ти пеем в небесната слава на Царя на славата Христа: Алилуия! 
 
Икос 8
 
Всички верни с голямо утешение гледат на Твоята света Икона, Владичице, като виждаме как държиш на ръцете Си предвечния Младенец нашия Господ Иисус Христос, и като Му се покланяме боголепно като наш Творец и Бог, умилително казваме на Тебе, истинската пречиста Богородица: 
Радвай се, обрадвана от архангелското благовестие, Приснодево! 
Радвай се, Невесто Неневестна! 
Радвай се, Майко на духовната Светлина, Която просвещава душите на всички! 
Радвай се, живи Престоле на Твореца на Небето и Земята! 
Радвай се, кротка Гълъбице! 
Радвай се, непорочна Агнице! 
Радвай се, Чашо, от която пием радост! 
Радвай се, неизчерпаем Съсъде на живата вода! 
Радвай се, Мироположнице на Христовото благоухание! 
Радвай се, отгонваща злосмрадието на нашите страсти! 
Радвай се, Ти, чрез Която познахме Божия Син! 
Радвай се, Ти, чрез Която се научихме да се помиряваме с Триединния Бог! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Кондак 9
 
Всички родове Те ублажават по дълг, благословена Богородице Марие, защото от изток до запад се хвали Твоето име, а монасите Те именуват своя Покровителка, особено подвизаващите се в Твоя жребий на Атонската планина, която Ти осеняваш с особено благолепие, много чудеса там извършваш и явяваш богатата Си милост върху нейните наследници, та благодарно да пеят чрез Тебе на Бога: Алилуия! 
 
Икос 9
 
Празномъдрите витии не могат да проумеят тайната на Твоето приснодевство, Богородице, нито могат да обяснят чудотворната сила, произтичаща от Твоите икони, за изцеряване недъзите и за всяка душевна и телесна полза на човеците. Ние пък православно и несъмнено Приснодева Те изповядваме, верно се покланяме на Твоята Икона и Ти пеем така: 
Радвай се, Ти, Която неверниците слушат със съмнение! 
Радвай се, несъмнена похвала на верните! 
Радвай се, защото роди Христа от чиста утроба! 
Радвай се, защото не повреди ключовете на девството при раждането! 
Радвай се, Майко и Дево преблагословенна! 
Радвай се, величие на девиците! 
Радвай се, постоянна радост на майките! 
Радвай се, единствено непорочна и добра между жените! 
Радвай се, защото Ти роди обещания Съкрушетел на главата на змията! 
Радвай се, защото избави падналите прародители от осъждането им! 
Радвай се, защото отвори заключения Едем на човеците чрез Твоето рождество! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Кондак 10
 
Устройвайки спасението на християните, Ти си благоволила, Богородице, да определиш Твоя земен жребий - Атонската планина за жилище на монасите, като си казала в дивно видение на първия Атонски пустиножител преподобния Петър, тази планина да остане завинаги място за иноци, и си го утешила, че ще бъдеш Утешителка и Покровителка на всички, които се подвизават там богоугодно като ги снабдяваш с всичко потребно и ги спасяваш от всякакви беди, та свободно да пеят: Алилуия! 
 
Икос 10
 
Ти си защитна стена, Дево, на православните иноци и на всички подвижници на девството и чистотата. Затова си направила Атонската планина да не бъде посещавана от жени, та монасите да пребивават там без греховна съблазън и на Тебе едничка след Бога да възлагат надежда за спасението си и да ти пеят така: 
Радвай се, неувяхващо цвете на девството! 
Радвай се, полски крине на чистотата! 
Радвай се, светоносен Покров, озаряващ ревнителите на чистотата! 
Радвай се, Свитък на Божията премъдрост, умъдряващ рaчителите на целомъдрието! 
Радвай се, Ходатайко за спасението на подвизаващите се иноци! 
Радвай се, Покровителко и Оградо, на Атонските пустиножители! 
Радвай се, защото изливаш благодатна радост в боголюбивите сърца! 
Радвай се, защото даваш духовно утешение на огорчените сърца! 
Радвай се, Пазителко на девиците и на сирачетата! 
Радвай се, защото услаждаш с любов към безсмъртния Жених любящите Го! 
Радвай се, в тежката борба с плътските страсти силна Помощнице! 
Радвай се, на иноческите обители незаспиваща Пазителко! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Кондак 11
 
Смиреното наше пение с любов и усърдие приносимо на Тебе да не презреш, Пречиста, и не се отвръщай от нас, осквернените от много грехове, но помогни ни, Всеблага, да се очистим чрез покаяние от греховната нечистота, та чрез чисто и богоугодно житие, като Те имаме във всичко Подвигоположница наша, да можем достойно и праведно да пеем на Господа: Алилуия! 
 
Икос 11
 
Твоята Икона блести с непрекъсващи чудеса, Богородице Дево, и благодатно озарява целия свят, като прогонва всяко вражеско действие с Божията сила, която изхожда от нея, затова се радваме ние грешните, като имаме такъв залог на Твоето към нас благоволение и към Теб, Скоропослушнице, благодарно пеем: 
Радвай се, Зорнице на Незаходимото Слънце! 
Радвай се, Заря на Незалязващия Ден! 
Радвай се, Ти, от Която изгря за нас утрото на спасението! 
Радвай се, Ти, Която роди безсмъртния Жених на човешките души! 
Радвай се, Ти, Която изпълняваш нашите угодни желания! 
Радвай се, Ти, Която бързаш към нас на помощ в скръбни обстоятелства! 
Радвай се, мислено Небе, преизпълнено с духовни утешения за прибягващите към Тебе! 
Радвай се, защото от Твоето изобилие разпръскваш и към нас капки на утешение! 
Радвай се, защото разхлаждаш нашите изгарящи от греховете тела и души! 
Радвай се, защото даваш благодатно безпристрастие на търсещите го! 
Радвай се, Ти, Която твърде много обичаш живеещите в чистота и целомъдрие! 
Радвай се, защото посещаваш в сънища и видения Божиите избраници! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Кондак 12
 
Благодатта Божия, присъща на Твоята света Икона, наречена от Тебе Скоропослушница, Богомайко Владичице, привлича всички скърбящи и обременени към Себе си, и те не си отиват празни от извора на Твоите милости и щедрости - утешение в скърбите, защита в беди, изцеление в болести, богато получават всичко това от Твоя чудотворен Образ, Всеблага, и благодарно пеят на Подателя на благата Бога: Алилуия!
 
Икос 12
 
Възпявайки Твоите чудеса, Владичице, и великата Твоя милост към християнския род, знаем, че сме недостойни да те прославим Тебе, по-чистата от Херувимите и несравнено по - славна от Серафимите, обаче надявайки се на неизмеримото Твое милосърдие, Всеблага, смирено Ти принасяме тези песни: 
Радвай се, небурно Пристанище на подвижниците на благочестието! 
Радвай се, сладка Събеседнице на безмълвните! 
Радвай се, благодатно Утешение на скитащите се в пустините и планините! 
Радвай се, тайно вразумление на тайните в света раби Божии! 
Радвай се, Примирение с Бога на каещите се грешници! 
Радвай се, на Атонската планина върховна Управителко! 
Радвай се, че тук озари пустинолюбивия свети Петър с Твоето посещение! 
Радвай се, че с Твоето явяване тук облагодати богомъдрия свети Атанасий! 
Радвай се, Ти, Която прослави с небесна слава мнозина Атонски преподобни! 
Радвай се, защото явяваш особена любов към населниците на тази Твоя Атонска планина! 
Радвай се, безплатна Лечителко на нашите тела! 
Радвай се, Пътеводителко на нашите души към Царството Небесно! 
Радвай се, всеблага Скоропослушнице, която изпълняваш нашите смирени молитви! 
 
Кондак 13
 
О, Всевъзпявана Майко, Която се нарече Скоропослушница в Твоята света Икона, приеми, преблагословена Богородице Марие, милостиво това наше малко моление, което усърдно Ти принасяме с вяра и любов, и умоли приснопокланяемата Пресвета Троица да ни избави от огнената геена, безпросветната тъмнина и вечното мъчение, та с Твоето застъпничество да наследим Небесното Царство и да се удостоим там с всички светии да пеем Богу: Алилуия! 
 
/ Този кондак се чете 3 пъти и след това Икос 1 и Кондак 1 и молитвата /
 
Тропар, глас 4: 
 
Да прибегнем към Богородица всички, които се намираме в беда, и да паднем коленопреклонно пред светата Й Икона, зовейки с вяра от дълбините на душата си: "Дево, чуй скоро нашето моление, защото, като си се нарекла Скоропослушница, ние, Твоите раби, Те имаме като бърза помощница в нужда! 
 
 
Kондак, глас 8: 
 
Връхлетяни от бури, в житейското море, попадаме под силното вълнение на страстите и изкушенията. Затова подай ни, Владичице, ръка за помощ, както Твоят Син подал на Петър, и побързай да ни избавиш от беди, та да ти зовем: "Радвай се, Всеблага Скоропослушнице"! 
 
 
МОЛИТВИ КЪМ СВЕТА БОГОРОДИЦА
 

Молитва първа 
 
Преблагословена Владичице, Приснодево Богородице, Която за нашето спасение си родила превъзхождащия всяко слово Бог - Слово и преизобилно си приела благодатта Му, Ти се явяваш море от Божествени дарования и вечно течаща река от чудеса, изливащи благост върху всички, които с вяра прибягват към Теб! Като падаме коленопреклонно пред чудотворния Ти образ, Те молим, Всещедра Майко на Човеколюбивия Владика: увеличи пребогатите Си милости върху нас и побързай да изпълниш всичките ни молби, които Ти принасяме, Скоропослушнице, и които са за полза, като дават утешение и устройват спасението на всекиго. Посети, Преблага, рабите Си с Твоята Благодат, дай на боледуващите изцеление и пълно здраве, на връхлитаните от бури тишина, на пленените свобода и утеши страдащите от всевъможни страдания. Избави, Всемилостива Владичице, всеки град и страна от глад, мор, земетресение, потоп, огън, меч и други временни и вечни наказания, като отклоняваш Божия гняв чрез майчиното Си дръзновение. И освободи Твоите раби от душевна разслабленост, от нападения на страсти и грехопадения, та като поживеем в този живот във всяко благочестие и без препъвания, да се удостоим и в бъдещия век с вечни блага по благодатта и човеколюбието на Твоя Син и Бог, на Когото заедно с Безначалния Негов Отец и с Пресветия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги и във вечните векове. Амин! 
 

Молитва втора 
 
О, Пресвета Дево, Майко на Всевишния Бог, Скоропослушна Застъпнице на всички, които с вяра прибягват към Теб! Погледни от висотата на небесното Си величие към мен, непотребния, който падам коленопреклонно пред иконата Ти, чуй скоро смирената молитва на мен, грешния, и я занеси пред Твоя Син. Умоли Го да озари мрачната ми душа със светлината на Божествената Си благодат и да очисти ума ми от суетни помисли, да успокои страдащото ми сърце и да изцели раните ми, да ме вразуми за добри дела и да ме укрепи да Му служа със страх, да ми прости всички извършени от мен злини, да ме избави от вечните мъки и да не ме лиши от Небесното Си Царство. О, Преблагословена Богородице, Ти си благоволила да се наречеш в образа Си Скоропослушнница, като си заповядала на всички да прибягват към теб с вяра. Затова, не презирай мен, скръбния, и не позволявай да погина в бездната на греховете си. На Теб по Бога е цялото ми упование и надежда за спасение и на Твоя покров и застъпничество поверявам себе си во  веки.Амин!

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ