Акатист на Боянската икона на св. Богородица

Акатист на Боянската икона на св. Богородица

Кондак 1

 
Избрана Воеводо и усърдна застъпнице на християнския род, похвални песни ти принасяме за явяването на твоята икона. Тя сълзи излива и всяка сълза от очите на идващите  към нея  от плачещите изтрива, та в умиление да ти зовем:
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Икос 2

 
Архангел Гавриил думаше на Тебе, Дево, радвай се и ние грешните така ти пеем, че така си благоволила да се яви чудотворния твой образ, в земята Боянска чудесно просияла, всяка човешка злоба и неверие си посрамила и научи всички да ти пеят така:
Радвай се, преблага застъпнице на християнския род!
Радвай се, наша преизрядна наставнице!
Радвай се, Преблагословенна, Господ е с тебе!
Радвай се, препрославленна Царице на небето и земята!
Радвай се, че Твоите Ангели се удивляват!
Радвай се, че всички човеци те хвалят!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 2

 
Виждайки, че ние грешните изпадаме в беззаконие, Ти, Пречиста, си благоволила да източиш сълзи от Богоматеренските си очи, показвайки ни великaтa Твоя любов и милосърдие към нас. Свещениците и хората, виждайки в църквата Твоята плачеща икона, със страх и любов викнаха към Бога: Алилуия!
 
Икос 2

 
Разума недоумяваше за явяването на сълзите по Твоята икона, искайки да разберат, архиереите дойдоха в Твоя храм Владичице, и изпитвайки страх към тебе и със всички верни възпяваха благодарствени песни казвайки:
Радвай се, похвало наша в земите на странстващите!
Радвай се, прелюбима наша Застъпнице!
Радвай се, родила нашия Цар на славата, Христос!
Радвай се, че пречудно към небесния свят ни превеждаш!
Радвай се, Стомна, небесната манна събрала!
Радвай се, Царице, с риза златотъкана облечена!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 3

 
Сила свише ни укрепваше Богомайко и твоите сълзи изцеляваха нашите души и тела, изтощаващи се от мрака на неверие, ереси и разкол, да, избавени от заблуждения,
препрославяме твоите чудеса и от дълбочината на душата си възкликваме към Бога: Алилуия!
 
Икос 3

 
Имайки попечение над хората от Буковинската земя, си благоволила да явиш чудно Твоята икона, и призовавайки ни с плачевно покаяние за нашите грехове, с топла вяра и любов към Теб, благоговейно те възпяваме така:
Радвай се, прокаръл жезле Ааронов!
Радвай се, неизтощиме източниче на чудеса!
Радвай се, неописано попечение на човеците!
Радвай се, сълзи на Евино избавление!
Радвай се, всемощни покрове на бедстващите!
Радвай се, бърза Помощнице на унижените!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 4

 
Бури на ереси и разкол обитават нашата земя, но Ти, Пречиста виждаш нашите немощи, и всякога готова да се явиш на помощ и застъпничество, явила си ни Твоята икона плачеща и чудотворяща, укрепвайки ни  и стоейки в православната вяра и подвизаващи се, пеейки на Бога: Алилуия!
 
Икос 4

 
Слушайки за твоята плачеща икона Богородице, православния народ от много градове и села се стичаше, да види това чудно явяване. Ти, Пресвета, си простряла над хората своята милост, подавайки обилни изцеления на различните недъзи и научи всички да ти пеят така:
Радвай се, всякогашна наша Утешителко!
Радвай се, утешение на скърбящите!
Радвай се, радост на всички скърбящи!
Радвай се, Застъпнице на обидените !
Радвай се, по чиста от Херувимите!
Радвай се, по славна от Серафимите!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 5

 
Боготечна звезда, която изпуска целебни лъчи, се уподоби Твоята икона, Богомайко, когато отрока, благоговейно целуващ твоята икона, който чудесно си изцелила неизличими болести. Родителите му сега и хората, като разбраха, със сълзи Ти благодаряха и възпяваха Бога: Алилуия! 
 
Икос 5

 
Виждайки сълзите които изтичаха от Твоята икона, Пречиста, по време на Божествената Литургия, децата идвайки от далечни страни в Твоя храм се удивляваха. Ти, Пречиста, отгонвайки от душите им всяко съмнение, научила си ги с любов и вяра да ти пеят така:
Радвай се, на пророците изпълнение!
Радвай се, на светителите чудесна похвала!
Радвай се, на преподобните венец неизменен!
Радвай се, на мъчениците  всякогашно укрепление!
Радвай се, на светите жени образ неизречен!
Радвай се, на праведните неизменно упование!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 6

 
Проповедници на Твоята милост се явиха хората, страдащи от различни болести и намираха изцеления на душевните и телесните си недъзи в Твоята свята икона. Ние пък, удивявайки се на такава закрила, с всички верни пеем на Бога: Алилуия!
 
Икос 6

 
Молитвите, който ти принасяме на Твоята света Икона, чуваш, Пресвета Дево. Някаква жена си изцелила от тежкия недъг, укрепвайки нас, не точно нея, но и нашата вяра във 
всемощната твоя помощ, всички призоваваме Твоето име и викаме към Теб така:
Радвай се, блага Хранителко на младенците!
Радвай се, предивна Покровителко на младите!
Радвай се, Жезъл на старите утешение!
Радвай се, непосрамваща Надеждо в нашата смърт!
Радвай се, Застъпнице наша на Христовия съд!
Радвай се, по Твоите молитви от ада грешните избавяш!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 7

 
Искайки да дари милост на Своя народ Всещедрия Господ, благоволи да се яви Твоята икона, Пречиста поражавайки като с духовни стрели всяко плътско мъдруване в човеците, и показвайки че само православната вяра е истинска, научавайки всички спасително да пеят на Бога: Алилуия!
 
Икос 7
 
Ново чудо сътвори Господ, чрез явяването на иконата на Божията Майка в Бояна. Това бе за учудване и просвета на мнозина и чудесно се изливаха сълзи от очите на Богоматер и Богомладенеца Христос, давайки ни надежда на спасение на всички викащи към Нея така:
 
Радвай се, небурно Пристанище на плуващите по море!
Радвай се, непосрамваща Надеждо на пътуващите по въздух!
Радвай се, всемощно укрепване на пътуващите по земята!
Радвай се, наша всякогашна и желана Похвало!
Радвай се, крепка Застъпнице на борещите с плътта си!
Радвай се, Щите, ограждаващ ни от духовната злоба!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 8

 
Странно чудо се яви, Пресвета Владичице, когато по молитвите на родителите пред Твоята икона, умрелия младенец се върна към живота. Виждащите това се утвърдиха във вярата и надеждата на Твоята помощ и възпяха на Всесилния Бог: Алилуия!
 
Икос 8

 
Целия свят те величае като наша Всемощна Покровителка, по чийто молитви, понеже отдавна в Кана Галилейска чудеса се извършват, царски скиптри се утвърждават и прогонват полковете на видимите и невидимите врагове от всички пеейки: Алилуия!
Радвай се, ограда наша от съблазните на света!
Радвай се, предивни Покрове на човеците!
Радвай се, че ние като грешни вярно Те ублажаваме!
Радвай се, че пред Тебе смирено колена и души прекланяме!
Радвай се, че Твоите сълзи укрепват Православната вяра!
Радвай се, че умегчаваш нашите зли сърца!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 9

 
Всяко Ангелско естество се удиву, когато в Рождеството си съхранила девството, Богородице. И сега чрез Твоите сълзи си удивила хората, призовавайки ги към целомъдрие и благочестив живот, та с чисти души и телеса да възпеем на Бога: Алилуия!
 
Икос 9

 
Красноречивите оратори не можаха да изчислят множеството Твои чудеса, Богомайко, понеже твоята люов си явила към хората. Ние те ублажаваме, че си погледнала на нас, отделилите се от Своя Творец и сега прибягваме към Твоя Покров и призоваваме:
Радвай се, че с твоя плач ни утешаваш!
Радвай се, че Твоята всесилна десница към нас простираш!
Радвай се, Кораб на търсещите спасение!
Радвай се, не  бурно наше пристанище!
Радвай се, венец на верните тържествен!
Радвай се, на горните Чинове украшение!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 10

 
Искайки да спаси света, милосърдният Господ дарува на съгрешилите хора велика Застъпница и Ходатайка, Пречистата Своя Майка, та всички искайки да наследят спасение да прибягват към нея с умилени сърца и да пеят на Бога: Алилуия!
 
Икос 10

 
Стена си, Дево, за всички страдащи от духовна злоба, прогонвайки ги далече от призоваващите Твоето име. Сега и ние, борейки в света, плътта си и дявола, смирено те молим и пред Твоя пречист образ се повдигаме така:
Радвай се, неизменна Устроителко на нашето спасение!
Радвай се, наша Пътеводителко!
Радвай се, дивно извеждаща грешниците в покаяние!
Радвай се, Радост наша!
Радвай се, с Пречистата Твоя плът на небесата възнесена!
Радвай се, слава наша и похвала!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 11

 
Благодарствени песни ти принасяме Пречиста, по чиста от Херувимите и несравнено по славна от Серафимите, и уповавайки се на Теб не се страхуваме, когато се раздвижи земята и се върнат горите в сърцето на морето. Ние сме Твои чеда, и на Кръста сме връчени на Твоя Син и наш Бог, на Който пеем: Алилиуя!
 
Икос 11

 
Светоприемна свещ и Луна  всесъвършенна се яви на човеците, Небесна Дево, в нощите на греховни заблуди ни просвещаваш, озарение на света, исходяща от Вечното Слънце на правдата, и научавайки ни да ти пеем така:
Радвай се, че в Рождеството девството запазила!
Радвай се, че след Рождеството Дева си останала!
Радвай се, че след Успението не си ни оставила!
Радвай се, на света Блага Застъпнице!
Радвай се, земьо Обетована!
Радвай се, че източваш за нас мед и мляко!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 12

 
Благодатен Покров и Защитница на търсещите Те, си Владичице на света, ти чрез Твоята плачеща икона запазваш от всякакви ереси и разколи, подвизаващите се в духовните грижи под небето. Удостой и нас до края на света да пребиваваме в Светата Православна Църква и да възпяваме на Бога: Алилуия!
 
Икос 12

 
Възпяващи Твоята милост и чудеса, молим ти се Царице на небето и земята дарувайки ни в Твоята свята икона надежда, спасение и твърдо уверение на истинната православна вяра и, както в древността Архангела и ние да ти пеем: 
Радвай се, на света небесно явление!
Радвай се, девството и Рождеството съчетала!
Радвай се, на мъдреците в света посрамление!
Радвай се, на чистите и целомъдрените възвишение!
Радвай се, незамлъкваща Уста на Божията слава!
Радвай се, че ни научи със сърце и уста да обичаме Бога!
Радвай се, Богородице Дево, плачеща за нашите грехове!
 
Кондак 13

 
О, всевъзпявана Майко, Владичице наша Богородице, приеми тези похвали и молитви от нечистите ни уста. Съхрани Църквата и народа ни от всяка нужда и нападения, и удостои ни в единство на духа и връзките на мира винаги да те славим и пеем на Бога: Алилуия!
 
(Този кондак се чете 3 пъти, после икос 1 и кондак 1)
 
М О Л И Т В А
 
О, Преблагословенна Владичице Богородице, неизчерпаема бездно на милост и милосърдие и винаги живеещ Източниче на Божия любов! Стоейки пред светата Твоя икона, която си благоизволила да се яви чудно в нашите земи, и съзерцавайки с очите на вярата и смирението сълзите на Твоята милост, които обилно се изливат от Твоя образ, ние като твои непотребни раби  с умиление Те молим: открий с покаяние към Господа нашите смирени сърца и съкрушения наш дух направи целомъдрен; оживотвори любовта на Божествения Твой Син във всички наши помисли, чувства и начинания; укрепи страха Господен на нашите разслабленни страсти и воля; помогни ни в търпение да принасяме благословенни плодове на милосърдие и братолюбие; да възрастваме с любовта Божия в чисти сърца и искренни души, останалото време от живота ни в света да поживеем, като прославяме в една Троица Единния Бог Отец и Сина и Светия Дух, и Твоето всемилостиво застъпничество, сега и всякога и во-веки веков. Амин.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ