АКАТИСТ НА БОГ ДУХ СВЕТИ

АКАТИСТ НА БОГ ДУХ СВЕТИ

Кондак 1
 
Дойдете, верни, да прославим съшествието на Светия Дух, излял се от недрата на Отца върху апостолите и покрил земята с водите на Богопознанието, Който сподобява с живоносната благодат на богоосиновяването и на небесната слава чисто прибягващите към Него, освещава и обожава зовящите:
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Икос 1
 
Ангелите на небесата в светли ликове непрестанно възнасят слава на Светия Дух като източник на живота и невеществената светлина, просвещаваща света с Божествени мълнии. С тях и ние Те прославяме, Душе Непостижими, за всички явни и тайни Твои милости, и просим Твоето Божествено осеняване:
Дойди, Светлина истинна и радост духовна; дойди, росоносен облак и неизказана красота.
Дойди и приеми като благовонно кадило нашата хвала; дойди и ни дай да вкусим радостта на Твоето явяване.
Дойди и направи този ден - ден на Твоето милосърдие; дойди и ни развесели с изобилието на Твоите дарове.
Дойди, святост безмерна, и ни очисти от всяка сквернота; дойди, вечно, незалязващо Слънце и направи Свое жилище в нас.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 2
 
Във вид на огнени езици, в светлина и бурно, радостотворно дихание Светият Дух слезе върху апостолите. Обзети от Неговия пламък, рибарите призоваха целия свят в Христовата Църква, радостно претърпявайки беди на суша и във вода, без да се боят от люта смърт, и по цялата земя се понесе техният глас: Алилуия.
 
Икос 2
 
Чаша от огнен дъжд, излял се върху апостолите в Сионската горница: Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благодарим, Боже, Душе Свети, изпрати и на нас Твоята премъдрост:
Дойди, осветителю и пазителю на Църквата; дойди и дай едно сърце и едни уста на Твоите верни.
Дойди и възпламени нашето хладно и безплодно благочестие; дойди и прогони сгъстяващия се над земята мрак на безбожие и нечестие.
Дойди и ни дай да вкусим колко си благ; дойди и ни научи на всяка истина.
Дойди и покори всичките ни помисли на Твоето владичество; дойди, мъдрост непостижима, и както Ти е угодно, спаси ни.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 3
 
Най-дълбока тайна, Боже, Душе непостижими, Създателю на всичко, заедно с Отца и Словото! Ти си украсил горните Ангелски чинове в храма на непристъпната Светлина, Ти си призовал към битие ликовете на огнените светила с великолепието на славата, Ти, съгласувайки чудното единство на плътта и духа, си сътворил човешкия род, и всяко дихание Ти възнася хвала: Алилуия.
 
Икос 3
 
Алфа и Омега, начало и край си Ти, Душе вечни, оживотворил всичко и всички с необятната сила, с която си се носел над водите. От Твоето живоносно дихание от безвидната бездна се е явила неизказаната красота на първосъздадения свят. Затова Ти зовем:
Дойди, велик и в малкото цвете, и в небесната звезда; дойди, възхваляван от всяко дихание на небесата и на земята.
Дойди, неизчерпаемо съкровище на многообразни дарове и вечна красота; дойди и озари мрачния хаос на моята душа.
Дойди и с Твоята благодат оживи семето на духовния живот в нас; дойди, и с Духа на светлината и силата утвърди нашето немощно разположение.
Дойди, и с Твоя светъл образ украси мрачното безобразие на моята душа; дойди и ни покажи ново творение в Христа.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 4
 
Непостижими и Всеблаги! Ти си облякъл Пречистата Дева Мария в ослепителното и непристъпно сияние на Твоето Божество, правейки Я Майка на Бога, Царица на Ангелите, спасение на човеците! Със свръхестествена сила Ти ги възнасяш до третото небе! Ти уязвяваш сърцата им с небесна красота, влагайки в думите им горещ устрем, привличащ хората към Бога. Ти обръщаш последните грешници, и те, изпълнени с небесен възторг, Ти пеят: Алилуия.
 
Икос 4
 
Чрез Светия Дух всяка душа се оживява, с Неговата сила при възкресението всички създания се възстановяват в последния ден от настоящия век и в първия ден от бъдещия. Тогава вдигни ни от гробовете, не за осъждане, но за Божествено блаженство с всички светии и наши близки:
Дойди и ни избави от греховна смърт; дойди и ни дай постоянна памет за смъртта.
Дойди и преди нашия край ни насити с Христовите Тяло и Кръв; дойди и ни дай тихо успение с чиста съвест.
Дойди и направи светло нашето пробуждане от смъртен сън; дойди и бъди с нас, когато застанем пред страшния Съдия.
Дойди и ни сподоби с радост да видим ликуващото утро на вечността; дойди и като слънце просвети тогава нашите безсмъртни тела.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 5
 
Чули Твоя глас: който е жаден, да дойде при Мен и да пие, молим Те, Сине Божий, утоли нашата духовна жажда, дай ни жива вода, излей върху нас от Светия Твой Дух, за да не ожаднеем вовеки, пеейки с умиление: Алилуия.
 
Икос 5
 
Нетленни и несътворени, вечни и щедри Душе, пазител на праведните и очистване на грешните, избави ни от всякакви нечисти дела, да не угасне в нас сиянието на Твоята благодатна светлина, които Ти зовем:
Дойди, Всеблаги, и ни дай умиление и извор на сълзи; дойди и ни научи да Ти се покланяме с дух и истина.
Дойди, Истина вечна, и изясни недоумението на нашия окаян ум; дойди, нетленен Живот, и прогони от нас прелестта на този кратък век.
Дойди, незалязваща Светлина, и разпръсни мрака на нашите страсти и унинието; дойди, вечно млада Сила, и укрепи изнемогващите Твои чеда.
Дойди, безкрайна Радост, и ще забравим временните беди; дойди и направи плодоносна изсъхналата земя на нашите души.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 6
 
Ликувай, Дъще на Светлината и Майко на Сион, украсявай се, велика Невесто, подобна на небето светлоблестяща Христова Църква, на Тебе почива Светият Дух, изцеляващ немощните, допълващ оскъдяващите и оживяващ мъртвите духом, и привеждащ към вечен живот всички, които достойно и праведно Ти зоват: Алилуия.
 
Икос 6
 
В света скърби ще имате, е казал Господ: къде ще намерим отрада и кой ще ни утеши? Ти, Душе Утешителю, утоли нашата печал, ходатайствай за нас с неизказани въздишки и дай облекчение на сърцата, които Ти се молят:
Дойди, сладка прохлада на отрудените и обременените; дойди, Събеседниче на затворниците и Спътниче на гонените.
Дойди, храна на гладните и изнурените от нищета; дойди, пристанище на сираците и утешение на вдовиците.
Дойди и изцели страстите на душите и телата ни; дойди и посети всички, жадуващи за Твоето озарение.
Дойди и подкрепи безпомощните и слабите; дойди и ни научи във временните скърби да намираме надежда на вечната радост.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 7
 
Хулата срещу Светия Дух не ще се прости нито в този век, нито в бъдещия, е казал Господ. Слушайки това, ние се боим да не бъдем осъдени заедно с непокорните на Тебе и богоборците: не давай сърцата ни да се отклонят към лукави думи, обърни от разколите, ересите и безбожието всички заблудени, и в Църквата на първородните ни сподоби вовеки да Ти пеем: Алилуия.
 
Икос 7
 
Когато Светият Дух отстъпил от Саул, тогава го обзел страх и униние, и тъмнината на отчаянието го хвърлила в преизподнята. Така и аз в деня на моето униние и ожесточение чувствам, че в мен няма Бога, но Ти, утеха на моята душа, ми дай непрестанно да Ти зова, докато Твоята светлина ме озари, малодушния:
Дойди и не ме отхвърляй заради моя ропот и нетърпение; дойди и умиротвори силната буря на смущението и раздразнението.
Дойди и успокой измъчените от житейски несгоди; дойди и смекчи сърцето в деня на ожесточението и гнева.
Дойди и дай облекчение на приведените под тежестта на кръста; дойди и разруши козните на смущението и страха, идещи от духовете на тъмнината.
Дойди и ни озари с Твоята блага светлина; дойди и вдъхни в нас великодушие, за да спасим душите си с търпение.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 8
 
Спаси ни, Отче Небесен! Ние сме нещастни и жалки, слепи и голи духовно: дари ни Твоето злато, очистено в огън, покрий ни от срама с бяла дреха, изцели очите ни с Твоето помазване, и благодатта на Животворящия Твой Дух да слезе в нечистите съсъди на душите ни и да възроди пеещите: Алилуия.
 
Икос 8
 
Като вавилонска кула се руши земното щастие, жалки са всички човешки начинания! Добре ми е, че си ме смирил и чрез моите съгрешения и падения си ми открил цялата моя слабост и нищожество! Без Тебе не можем да вършим нищо, но на Твоята благодат се уповаваме да се спасим:
Дойди, премъдри Устроителю на живота; дойди, и ще познаем Твоите спасителни пътища.
Дойди като мълния и освети целта на нашето битие; дойди и благослови всяко благо начинание.
Дойди и ни бъди Помощник в добрите дела; дойди и ни озари в часа на недоумение.
Дойди и ни дай дух на покаяние, за да избегнем идещите в света беди; дойди и ни научи винаги да изпълняваме Твоята воля.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 9
 
Бог толкова обикна света, че даде и Своя Единороден Син, въплътил Се от Дух Свети и Дева Мария, и изкупил целия свят със Своята кръв, простирайки на кръста Своите могъщи ръце до звездите, с което освободи всяко творение и го направи Божие чедо. Затова на възлюбения Отец, на изкупилия ни Син и на освещаващия Дух пеем: Алилуия.
 
Икос 9
 
Животворящият Дух, слязъл като гълъб върху Христа на Иордан, почива и върху мен при купелта на кръщението, но Неговата красота е помрачена от тъмнината на моите грехопадения. Както заблуденият пътник в тъмна нощ очаква зората, така и аз жадувам за Твоите лъчи, Благи, за да не погина докрай:
Дойди при мен, запечатания със страшното и великолепно Твое име; дойди и ми дай да виждам моите прегрешения.
Дойди и облекчи измъчваната и безпощадно изгаряна съвест; дойди и обнови помрачения Твой образ.
Дойди и разпръсни греховните видения; дойди и ме научи да състрадавам на мъката на ближния.
Дойди и ме научи да обичам всяко Твое създание; дойди и ми върни радостта на Твоето спасение.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 10
 
Светият Дух възражда за вечен живот, Светият Дух вдъхновява мъчениците, увенчава праведниците, превръща хляба и виното в Божествени Кръв и Тяло. О, дълбина на Божията премъдрост и богатство! Дари ни венеца на Твоите дарове, всеопрощаващата вечна любов, скърбяща за враговете и искаща всички да се спасят, та озарени от нея, като чеда на светлината да пеем: Алилуия.
 
Икос 10
 
Кой ще ни отлъчи от Божията любов: скръб ли, или теснота, или гонения, или глад, или голота, или беди, или меч: дори и от всичко да се лишим на земята, ще имаме вечно наследие на небето. Но дай ни, Господи, да Те обичаме не с думи или с език, но с истинното дело и подвиг на целия живот:
Дойди, Душе всесилни, и умножи в нас всепобеждаващата вяра; дойди и ни дай непрестанно горене в молитвата.
Дойди, за да не охладнее нашата любов поради беззаконията; дойди и не ни давай да отпаднем в дните на гонение и поругание над вярата.
Дойди и ни запази от непосилните изкушения и съблазни; дойди и оживи сърцата ни с поръсването на Твоята роса.
Дойди и всели в нас непосрамващо упование на Божията милост и помощ; дойди и ни изцели, освети и издигни, Благи, с Твоята благодат.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 11
 
Тъй казва Господ: ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и вашите синове и дъщери ще пророчестват, юношите ще виждат видения и старците ще сънуват сънища. Душе всежелани, дай, макар и трошица, от трапезата на синовете на Твоето утешение и на нас, които зовем: Алилуия.
 
Икос 11
 
Ако и само за миг, като блясък от мълния, Ти озариш тайника на душата, изливането на Твоята светлина преобразява със страшно, благолепно изменение тленното естество. Сподоби ни още в земния живот с чисто сърце да Те видим и ние, които Ти се молим:
Дойди, светоподателна мълния на вечността; дойди и ни озари с Твоето незалязващо сияние.
Дойди, съкровище на смиреномъдрите и веселие на кротките; дойди, жива и прохладна вода сред зноя на страстите.
Дойди, защото далече от Теб няма нито радост, нито покой; дойди, защото с Тебе Небесното Царство е навсякъде.
Дойди и стопли с Божията любов нашите охладнели сърца; дойди и запечатай в душите ни Твоя слънцевиден образ.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 12
 
Непресъхваща река от благост, Душе Свети, Избавителю от греховете, приеми нашите моления за целия свят, за вярващи и невярващи, и за непокорните синове, и приведи всички към вечното царство на Пресвета Троица, за да бъде победен от Теб и последният враг - смъртта, и светът, възроден от очистителния огън, да пее новата песен на безсмъртието: Алилуия.
 
Икос 12
 
Виждам духом Божия град, небесния Иерусалим, като невеста украсен, слънцевиден и тържествуващ, чувам ликуването на праведните на Господнята трапеза, гласовете на Ангелите и на Пресветлия Господ сред Своите избраници! Ето, отминали са всяка болка, скръб и въздишка, Царю Небесни, седем пъти ни сподоби с тази вечна радост в Бога, които Ти зовем:
Дойди, Царю Небесни, и седем пъти покрий с Твоите дарове нашата духовна нищета; дойди и умили сърцата ни с дух на знание и благочестие.
Дойди и възбуди в нас жажда за нетленен живот; дойди и запечатай в душите ни надеждата за живот в безсмъртния век.
Дойди и ни открий радостта на бъдещото царство; дойди и ни дари белоснежната дреха на чистотата.
Дойди и ни вземи на брачния пир на Агнеца; дойди и ни сподоби да царуваме в Твоята вечна слава.
Дойди, Утешителю, Душе Свети, и се всели в нас.
 
Кондак 13
 
О, светоносна дълбина на спасяващата любов, Душе животворящ, стопли с диханието на Твоето Божество охладнелия в беззакония човешки род; със силата на Твоите непостижими съдби ускори гибелта на злото и ни покажи вечното тържество на Божествената правда, за да бъде Бог на всичко и във всички, и всяко коляно на небето, на земята и в преизподнята да пее: Алилуия.
Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос “Ангелите на небесата...” и 1-ви кондак “Дойдете, верни...”.
 
Молитва
 
Царю Небесни, Утешителю Всеблаги, Душе на истината, предвечно изхождащ от Отца и всякога почиващ върху Сина, непресъхващ източник на божествени дарования, разделящ ги на всеки според Твоята воля, с които и ние, недостойните, се осветихме и се запечатахме в деня на нашето кръщение! Погледни милостиво на молитвата на Твоите раби, дойди при нас, всели се в нас и очисти душите ни, за да бъдем подготвени за жилище на Пресвета Троица. Да, Всеблаги, не се гнуси от нашата нечистота и греховни рани, но ги изцели с Твоето целебно помазване. Просвети ума ни, за да познаем суетата на света и на това, което е в света, оживи съвестта ни, за да ни напомня постоянно какво подобава да вършим и какво да отхвърляме, изправи и обнови сърцето, за да не източва ден и нощ зли помисли и неуместни желания. Укроти плътта и угаси с Твоето росоносно дихание пламъка на страстите, помрачаващи в нас драгоценния Божий образ. Прогони далече от нас духа на празност, униние, властолюбие и празнословие, и ни дай дух на търпение, дух на кротост и смирение, дух на чистота и правда, та като изправим разслабените сърца и колена, безленостно да тичаме по пътя на светите заповеди, и така, избягвайки всеки грях и изпълнявайки всяка правда, да се сподобим да получим мирен и непосрамващ край на нашия живот, да влезем в небесния Иерусалим и там да Ти се покланяме заедно с Отца и Сина, пеейки във вечни векове: Света Троице, слава на Тебе. Амин.
 
Акатисти. Книга 1. 
Славянобългарски манастир 
"Св. Вмчк Георги Зограф", 
Света Гора, Атон, 2006 г.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ