За кръстното знамение

За кръстното знамение

За да изразят своята вяра в разпънатия на кръста Иисус Христос, по време на молитва християните с дясната си ръка изобразяват върху себе си знака на кръста, или кръстното знамение, а върху телата си носят кръст.За кръстно знамение ние събираме пръстите на дясната си ръка по следния начин: допираме върховете на първите три пръста (палеца, показалеца и средния), а останалите два (безименния и малкия) свиваме към дланта.Трите събрани първи пръста изразяват нашата вяра в Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Свети като Единосъщна и Неразделна Троица, а двата пръста, поставени върху дланта, означават, че след идването Си на земята Синът Божий, бидейки Бог, е станал човек, тоест показват Неговите две природи - Божествената и човешката.
 
При кръстното знамение със събраните по този начин пръсти ние докосваме челото - за освещаване на нашия ум, гърдите - за освещаване на нашето сърце, после дясното и лявото рамо - за освещаване на нашите телесни сили.Нужно е да помним, че когато се осеняваме с кръстно знамение, трябва да го полагаме правилно и без да бързаме, иначе това ще бъде не изображение на кръста, а просто махане с ръка, на което се радват само бесовете. С небрежното полагане на кръстното знамение ние оскърбяваме Бога, като показваме своята непочтителност към Него, грешим и този грях се нарича кощунство.Грехът е нарушаване на Божията воля, която ни е открита в Неговите свети Заповеди.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ