СВЕТИ АМВРОСИЙ ОПТИНСКИ

СВЕТИ АМВРОСИЙ ОПТИНСКИ

За семейния живот

 
На встъпващите в брак о. Амвросий давал следното наставление: "Винаги трябва да помните и да не забравяте, че само тогава животът ни ще тече мирно и благополучно, когато не забравяме Бога, нашия Създател и Изкупител, и Подател на временните и вечни блага. Да не Го забравяме, значи да живеем по Неговите божествени и животворни заповеди и когато ги нарушаваме, искрено да се каем за отстъпването от Божиите заповеди и незабавно да се погрижим за поправяне на грешките си.
 
Пишете: "Бих желала с мъжа ми да избягваме това пагубно разногласие по въпросите на възпитанието, което виждам почти във всички семейства. " - Да, това действително е много важен въпрос! Но да се спори по него пред децата, сама сте забелязала, не е полезно. Затова при спор по-добре избягвайте разногласията или се направете, че не сте чула, но никога не спорете за различните си възгледи пред децата.
 
Съветите за това и разсъжденията трябва да бъдат насаме и колкото се може по-спокойно - за да бъдат истински. Впрочем, ако успеете да насадите в сърцата на вашите деца страх Божи, тогава върху тях различните човешки капризи няма да въздействат.
 

"Как да живеем?"

 
Идващите при стареца Амвросий често задавали общия въпрос: "Как да живеем?" Старецът обикновено под формата на шега отвръщал: "Да живеем, без да тъгуваме, никого да не осъждаме, на никого да не досаждаме и към всички да проявяваме дълбоко уважение." 
 
"Да не тъгуваме" означава да понасяме търпеливо скърбите и неуспехите в живота. 
 
"Да не осъждаме" сочи разпространения между хората недостатък да осъждат ближния. 
 
"Да не досаждаме" - да не причиняваме на някого неприятност или скръб. 
 
Да се отнасяме към всички с дълбоко уважение и да не се гордеем. Дълбокият смисъл на тези думи е смирението.
 
На този въпрос старецът отговарял и малко по-различно: "Трябва да живеем нелицемерно и да се държим примерно, тогава делото ни ще е истинно, а иначе ще излезе лошо."
 
Или така: "Да се живее, може и в света, само не пред очите на всички."
 
"Трябва да живеем на земята така - говорел старецът, - както колелото се върти - само с една точка се докосва до земята, а с останалите непрекъснато се стреми нагоре, а ние като легнем на земята, не можем да станем. "
 
На въпроса "Какво означава да живеем според сърцето си?", старецът отговарял: "Да не се месим в чуждите дела и да виждаме у другите само доброто."
 
"Внимавай, Мелитона! - казвал той на една монахиня, предпазвайки я от високомерие, - дръж средния тон; ако вземеш по-висок, няма да ти е леко, ако вземеш по-нисък, ще се подхлъзнеш, а ти, Мелитона, се дръж за средния тон."
 
 

Наставления на Свети Амвросий Оптински

 
Някой си човек не вярвал в Бога. А по време на войната ... той в самия разгар на сражението, когато около него свистели куршуми, ... през цялото време се молел: "Пресветая Богородице, спаси нас!" А после, когато другарите му се надсмивали, той се отрекъл от думите си. Да, лицемерието е по-лошо от неверието.
 
+++
 
Когато изпитате чувство на неприязън към някого, постарайте се да победите това греховно чувство, като се помолите за този човек.
 
+++
 
Навсякъде война, навсякъде борба; и само духовно подвизаващите се получават успокоение, ръководейки се от Божия закон.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ