Слизане на Светия Дух върху апостолите

Слизане на Светия Дух върху апостолите

На десетия ден след Господнето възнесение всички ученици и Божията Майка се молели в Сионската горница, очаквайки слизането на Светия Дух. В третия час на деня, в деветия по наше време, изведнъж се чул шум като че от силен вятър и те видели над главите си огън, подобен на огнени езици. Това било слизането на Светия Дух, Когото обещал да прати Господ Иисус Христос, и апостолите разбрали цялото учение на Христа, станал им ясен смисълът на Боговъплъщението и кръстната жертва на Спасителя. Освен това те получили необикновена сила да вършат чудеса и способност да говорят на различни езици.Шумът привлякъл към Сионската горница много хора. Апостол Петър излязъл при тях и обявил, че разпнатият Иисус е възкръснал и се е възнесъл на небето, а на тях, апостолите, е пратил Светия Дух.Проповедта на апостола подействала на народа толкова силно, че в този ден повярвали и се кръстили около три хиляди души. Така било положено началото на Христовата Църква. После апостолите тръгнали с проповед за Иисус Христос по различни краища на света и навсякъде основавали църкви от повярвалите в Христа.
 
Понятие за Църквата
 
Църква се нарича установеното от Бога общество на православни християни, съединени помежду си с една
вяра, свещеноначалие (йерархия) и тайнства.

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ