ЗА ТАЙНСТВАТА - Какво представляват тайнствата?

В деня на Света Петдесетница Светият Дух слязъл върху апостолите и това станало рожден ден на Светата Църква - обществото от хора, вярващи в Христа и живеещи в Христа. Живота на християнина в Църквата Спасителят е сравнил с лозовата клонка. Както тя е жива само когато е на лозата, така и християнинът е духовно жив, докато пребивава неразделно с Христа. Затова Църквата е истинско Тяло Христово в пълния смисъл на думата. Светата Църква е като че Божието семейство на земята. Тя пази в себе си и предава на встъпващите в нея онези дарове на Светия Дух, които са получили апостолите. Без помощта на Светия Духа ние сами не можем да направим нищо добро и затова Църквата във всички главни моменти на нашия живот особено моли Бога да ни дарува благодатта на Светия Дух. Тези църковни молитви и свещени действия,когато при видимото действие на свещеника, по молитвите на Църквата върху човека невидимо, тайно действа силата на Светия Дух, се наричат тайнства.
 
В църковния живот могат да се посочат следните тайнства:
 
1 Кръщение
2. Миропомазване
3. Причастие или Евхаристия
4. Покаяние (Изповед)
5. Свещенство
6. Брак
7. Елеосвещение
 
Освен това има още няколко обреда, които се наричат тайнодействия, например водосветът, монашеското
пострижение и други, в които също се призовава благодатта на Светия Дух.


Кръщение


Първото тайнство в живота на християнина е кръщението. В него Светият Дух ни дава нов, духовен живот,и само след тайнството на кръщението ние се наричаме християни. Затова кръщението се прави колкото се може по-рано, обикновено при съвсем малки деца. При извършването на това тайнство кръстниците с кръщавания младенец на ръце и със запалени свещи застават около голям съд с вода, наречен купел. Те високо заявяват, изповядват своята вяра, като четат Символа на вярата, отричат се от дявола и всичките му дела и дават обещание да се стараят да изпълняват Божиите заповеди. После свещеникът освещава водата и три пъти потапя в нея младенеца с думите: “Кръщава се Божият раб (името) в името на Отца, Амин. И Сина, Амин. И Светаго Духа, Амин”.


Миропомазване


Новият живот, който получаваме в кръщението, трябва да бъде живот в Духа Свети, свят живот. Той изисква от човека постоянна духовна работа над себе си. За това са нужни духовни сили. Християнинът ги получава в тайнството миропомазване. Обикновено то се извършва над младенеца едновременно с кръщението.Свещеникът помазва кръстообразно със специално, осветено от епископ масло - свято миро, - челото, очите,ушите, устата, ноздрите, гърдите, ръцете и краката на кръстения младенец, като всеки път произнася: “Печат дара Духа Святого. Амин”. Чрез това тайнство Светият Дух се вселява в душата и тялото на кръстения,освещава всичките му способности и му подава духовни сили, необходими за новия живот. След кръщението и помазването със свято миро, кръстниците с младенеца, водени от свещеника, обикалят три пъти купела.Това означава, че новият член на Църквата се е съединил с Нея завинаги.


Причастие

 
Както тялото умира, ако дълго време остава без естествена храна, така умира и душата, ако задълго е отлъчена от духовната храна. Тази духовна храна, без която е невъзможен християнският живот, ние получаваме в тайнството причастие или eвхаристия. На това тайнство е посветено извършването на литургията. То се състои в това, че на Господ се принасят в жертва хляб и вино. Те се благославят и с действието на Светия Дух се претворяват в Тяло и Кръв на нашия Господ Иисус Христос. Тези Свети Дарове свещеникът дава на причастниците с думите: “Причастява се Божият раб (име) с честното и свято Тяло и Кръв на нашия Господ и Бог и Спасител Иисус Христос за опрощаване на греховете и за вечен живот”. Това именно е Причастие. Като се причастяваме с Тялото и Кръвта Господни, ние приемаме Самия Господ Иисус Христос.Към Светата Чаша трябва да пристъпваме с голямо благоговение и внимание. Когато свещеникът отваря Царските Двери, изнася Чашата и казва: “Со страхом Божиим верою и любовио приступите”, причастниците правят земен поклон, после повтарят след свещеника думите на молитвата преди причастие и пристъпват към светата Чаша, без да се кръстят, за да не я бутнат без да искат, и с ръце, скръстени на гърдите. След като се причастим, ние целуваме светата Чаша и отстъпваме встрани, където на специална маса е приготвено топло вино и парченца просфора, за да глътнем Причастието. Преди Причастието не бива нищо да се яде,нито да се пие, а след него, след края на литургията, причастниците изслушват или четат у дома специални благодарствени молитви. Църквата ни учи да се причастяваме на всички Господски и Богородични празници,на именния си ден, на Велики Четвъртък и на Великден, а желателно е и по-често на други празници или в неделните дни.


Покаяние

 
За да се причастим достойно и причащението със Светите Тайни да ни укрепява за свят живот, трябва да имаме искрено желание да не грешим и да съжаляваме за греховете, които вече сме извършили. Как да се покаем за тези грехове? За това е установено тайнството покаяние или изповед. Когато се подготвяме за него, трябва да се постараем да си припомним всичко, с което сме съгрешили против Бога, против ближните и против самите себе си. Трябва също да поискаме прошка от всеки, когото сме обидили. В молитвениците има специални молитви за изповядващите се, които се наричат “Покаен канон”. Каещият се трябва да осъзнава,че свещеникът е само свидетел на нашата изповед, а греховете си ние откриваме на Самия Бог и заедно със свещеника Го молим за прошка. Като разкаже на свещеника всичко лошо, което е вършел, говорел или мислел, и като изслуша неговото наставление, изповядващият се застава на колене, а свещеникът поставя на главата му епитрахила и чете разрешителна молитва, в която с името и властта на Господ Иисус Христос му прощава греховете. С благодатта на Светия Дух всички те се умиват от душата и стават недействителни.Всички православни християни трябва да пристъпват към тайнството покаяние преди причастието, а също и когато съвестта ни изобличава в някакви грехове. Щом започнат да осъзнават своите лоши постъпки, децата също трябва задължително да се изповядват преди причастие.


Елеосвещение

 
До тайнството покаяние е близко тайнството елеосвещение, или маслоосвещение. То се извършва над онези, които са болни, и един път годишно, на Велика Сряда, над всички. В него с невидимата благодат се прощават греховете и се облекчават и изцеляват болестите на душата и тялото. Последованието на тайнството е следното: отначало се освещава маслото - елеят, а после с него се помазва болният и всички присъстващи при извършването на тайнството. Преди помазването се четат откъси от Посланията на апостолите и от Евангелието и специална молитва.Това свещенодействие се извършва по възможност от няколко свещеници (седем).


Свещенство

 
Тайнствата кръщение, миропомазване, причастие, покаяние и елеосвещение се отнасят до живота на всеки християнин. Освен тях са установени още две тайнства, с които се благославя встъпването на особен жизнен път. Тайнството свещенство се извършва над човек, който става свещенослужител и получава особена благодат да извършва богослужение и тайнства над другите хора. При свещенослужителите има три степени.Най-високата степен са епископите, които са приемници на апостолите, управляват църквите и могат да извършват всички тайнства. В зависимост от това, какво място заема и какъв окръг управлява, епископът може да бъде епископ, архиепископ, митрополит или патриарх, но всичко това са различни наименования на един и същи сан - епископския. Втората степен на свещенството заема който не може сам да извършва тайнствата, а помага на свещеника. При извършването на тайнството свещенство по време на литургията епископът възлага ръцете си на главата на посвещавания и чете специална молитва, а после той бива облечен в подобаващите на неговия сан одежди. Свещенослужителите посвещават целия си живот на служение на Бога и на хората, те са получили благодат чрез апостолите от самия наш Господ Иисус Христос и ние винаги трябва да се отнасяме към тях с особена любов и уважение.


Брак

 
Бракът е тайнство, в което се благославят мъжът и жената, когато стават съпрузи и основават християнско семейство. Редът на тайнството е следният: младоженците си разменят пръстени и изразяват желание да встъпят в брак. Свещеникът три пъти благославя и призовава Божията благословия и три пъти обикаля заедно с тях аналоя. По време на тайнството на брака младоженецът и младоженката стоят със запалени свещи в ръце и над главите им се държат венци. Християнският брак е свят, затова разводът е недопустим,освен в изключителни случаи - когато е нарушена съпружеската вярност.

Свети отци на православието

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ