В памет на свети мъченик Меркурий Смоленски

В памет на свети мъченик Меркурий Смоленски

Голямо и тежко бедствие постигнало Руската земя в началото на ХIII век. По Божие допущение заради множеството грехове руският народ бил нападнат от зли врагове - татарите. Много жители били убити или отведени в плен; голямо запустение настанало по цялата Руска земя. Полята останали необработени; само диви зверове бродели на глутници по полетата, разкъсвани лакомо човешките трупове. Тогава загинали много руски князе, защитавайки отечеството си. Безбожните врагове не щадели нито децата, нито беззащитните жители. Те избивали безмилостно всички. Безчестно предавали мнозина на тежки поругания. Жестоките завоеватели свързвали пленниците със собствените им коси и ги гонели като животни пред себе си, като безпощадно им нанасяли удари с камшици. Светите църкви и манастири били разграбени, а монасите избити. Киев вече бил изгорен от варварите и лежал в развалини. Татарският хан Батий започнал да покорява другите градове; той достигнал Москва и я превзел. По-нататък наближил подстъпите към Смоленск и намислил да го разори; вече приближавал с грамадна войска към града. Сред варварите особено се отличавал със силата си един великан, заедно със сина си. Силата им била необикновена, мнозина вече били загинали от ръцете на този мъчител. Той бил начело на първия полк. Страх и трепет обхванал жителите на Смоленск: очаквала ги неминуема гибел. Оставала им само надеждата на покровителството на Небесната Царица; те започнали усърдно да молят Пресвета Богородица да ги избави от безбожните врагове и зли мъчители. Небесната Царица, непобедимата помощница на всички, които я призовават с вяра, не допуснала този град да падне в ръцете на враговете, предното пълчище на които било вече недалеч от Смоленск и се разположило в така нареченото Долгомостие.
В това време в Смоленск живеел свети Меркурий. Той се родил на запад, от благородни родители, изповядващи православната вяра. Още през младите си години се преселил в Смоленск и постъпил на служба при местния княз. Бидейки воин, Меркурий се отличавал със силата и с високия си ръст. Не по-малко велик бил и с духовната си сила; от ранна възраст привличал вниманието на другите с благочестивия си живот; подвизавал се в пост и целомъдрие и всяка нощ тайно от всички възнасял благодарствени хваления към Господа. Като чул за приближаването на злите врагове, за разорението на Божиите храмове, свети Меркурий скърбял и страдал с душата си; с всеки изминал ден той все повече и повече се разпалвал от Божествена ревност и желаел да пострада и да положи душата си за Христовата вяра. И молитвата му била чута.
През нощта в съборния храм пред иконата на Пресвета Богородица се молел един клисар, който служел в този храм. Със сълзи молел той Пречистата Божия Майчица да избави града от враговете. Изведнъж чул глас, идещ от иконата:
- Иди при моя раб Меркурий в Подолие.
При това Пресветата Божия Майка му посочила вратата, където живеел свети Меркурий.
- И така, иди при него в двора на посочения дом и тихо му кажи: “Меркурий! Владичицата те вика. Тръгни във военни доспехи срещу враговете.”
Клисарят се удивил на този глас от иконата. И веднага излязъл от храма и отишъл в дома, който му посочила самата Пресвета Богородица.
Той заварил свети Меркурий на двора; светият подвижник се молел и въздигал ръцете си към небето. Той бил във воинското си снаряжение, понеже в същия час, в който клисарят чул гласа на иконата на Пречистата, и свети Меркурий бил предизвестен по чудесен начин за идването на клисаря при него.
Междувременно клисарят се приближил до светеца и му казал:
- Меркурий, тръгвай незабавно, защото Владичицата те вика.
Свети Меркурий тръгнал заедно с клисаря към църквата на Пресвета Богородица. В храма те намерили свещ, която горяла пред иконата на света Богородица. Като паднал пред иконата, свети Меркурий започнал със сълзи да се моли, просейки от Пресветата Владичица помощ и застъпничество. Тогава изведнъж от иконата се чул глас:
- Рабе мой Меркурий, изпращам те да отблъснеш враговете на този град и да защитиш този храм. Затова те повиках тук от Римската страна. Враговете тайно замислиха да нападнат града през тази нощ и да го разорят. Но аз няма да оставя този град: по молитвите ми той не ще падне в ръцете им. Рабе мой, незабавно тръгвай срещу враговете, иди на мястото, известно под името Долгомостие. Там стои въоръжена войска от зли варвари. Не бой се: ти ще победиш вражеския воевода. Аз не ще те оставя. В тази битка ти ще победиш враговете и ще получиш от Господа венеца на победата и на вечното блаженство.
Като чул този глас, свети Меркурий се преизпълнил с голяма радост. Самата Небесна Царица му обещала това, към което той отдавна вече се стремял с цялата си душа, понеже винаги бил обзет от желанието да пострада за братята си и за вярата Христова. Като благодарил на Пресвета Богородица, той излязъл от храма и изгарян от Божествена ревност, незабавно се отправил към посоченото място.
Била дълбока нощ. Като не очаквал така скоро да бъдат нападнати от враговете, гражданите били потънали в дълбок сън. Свети Меркурий минал тихо и незабележимо покрай стражата при градските порти. Като дошъл в Дългомостие, той извадил меча си и с думите: “Пресвета Богородице, помогни ми!” се устремил срещу татарското пълчище. Гордият исполин, надменен със силата си, паднал първи от ръката на свети Меркурий: силата, с която той така се превъзнасял, го оставила веднага щом Христовият воин се явил пред него. И много други врагове от челния полк загинали от меча на свети Меркурий; започнал да се моли и да благодари на Пресветата Владичица за нейното дивно и славно застъпничество:
- Пречиста, преславна и преблагословена Владичице! Със своето ходатайство ти спаси този град и не допусна твоите люде да попаднат в ръцете на злите врагове на християните. А сега те моля, Пресвета Богородице, не отхвърляй и мен, грешния и недостоен твой раб; зная, че трябва да се увенчая със славния венец на мъченичеството и да пролея кръвта си за светата вяра. Това не ме плаши, защото аз отдавна вече имам желание да се освободя от тялото и да бъда с Христа. Помоли се за мен, славна Застъпнице на нашия град, на твоя Син и наш Бог: да ме причисли към избраното Си стадо и да ме сподоби вечно да възхвалям Неговото свято име.
Тогава се раздал глас:
- Нека ти бъде според молбата ти.
Враговете, като получили подкрепление, отново се устремили към свети Меркурий. Но Христовият воин, като призовал името Господне, отново ги поразил; и те отново отстъпили със срам.
- Горко ни - вайкали се те, - не можем да устоим против този воин, защото заедно с него ни поразяват някакви мълниеносни мъже. А над тях виждаме една лъчезарна Жена.
В това време синът на убития исполин, желаейки да отмъсти за смъртта на баща си, коварно нападнал свети Меркурий и отсякъл с меча си честната му глава. Всички врагове били обзети от голям ужас: захвърляйки оръжието си, гонени от някаква невидима сила, те избягали от града, до който загинали толкова много от най-добрите им бойци, и се оттеглили от Смоленските предели.
На разсъмване гражданите видели чудното застъпничество на Пресвета Богородица: полето пред тях било покрито с трупове. Те взели с благодарност тялото на славния застъпник на града - свети Меркурий, и го погребали с чест до левия клирос в съборния храм “Пресвета Богородица”.
Скоро след кончината си свети Меркурий се явил в сънно видение на споменатия клисар и казал:
- Кажи на гражданите да окачат оръжието над гроба за възпоменание на славния застъпник и помощта на Пресветата Божия Майка.
При това светецът обещал помощта си на всички, които го призовават.
След превземането на Смоленск от поляците през 1611 година, когато съборният храм бил разрушен и на мястото му бил построен католически храм, гробът с останките на свети Меркурий и воинските му доспехи били скрити неизвестно къде. Сега в специална кутия в Успенския събор се съхраняват само железният шлем и железните обувки, които принадлежали на свети Меркурий.

Всички жития за месец Ноември »

Свети отци на православието

Жития на светци

 • Официален сайт на Софийска епархия
 • Богоносци
 • ДОБРОЛЮБИЕ
 • Лествица
 • ПОКЛОННИЧЕСКО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР Св.Йоан Рилски
 • ПРАВОСЛАВИЕ
 • ВЕРОУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
 • АУДИО БИБЛИЯ
 • ВСЕМИРНО ПРАВОСЛАВИЕ
 • ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА СВ.СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
 • ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ